Poziv k predlaganju kandidatov v NS Lameta

Jutri bo potekala skupščina družbe LAMETA, d.d., ki jo je VZMD zahteval in naposled uspel sklicati po pooblastilu Okrožnega sodišča v Kranju. Na skupščini bodo delničarji tako glasovali o Imenovanju posebnega revizorja, Vložitvi tožbe za povrnitev škode in imenovanju posebnega zastopnika, Odpoklicu in imenovanju članov Nadzornega sveta družba ter nezaupnici Upravi. Iz VZMD so namreč že 16. 6. 2017, na družbo naslovil zahtevo za sklic skupščine, ki pa je slednja ni nikoli sklicala. V VZMD ob tem preostale delničarje Lamete vabijo, naj se v primeru pripravljenosti oz. interesa za sodelovanje v nadaljnjih postopkih, ki jih bo vodilo Združenje, oz. z morebitnimi predlogi kandidatov za člane Nadzornega sveta, obrnejo na njih preko naslova info@vzmd.si.

Preberite več:

pomorska družba 13 7 2018

Na današnji skupščini družbe Pomorska družba, d.d., je bilo prisotnega 69,27 % kapitala z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in bilančno izgubo, ki je ob koncu leta 2017 znašala 102.548,00 € ter podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu. Proti razrešnici je glasovalo 2,22 % prisotnih glasov, med drugim tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delnice, vključene v »Delniško OPORO« pri VZMD (skupno 1,95 % prisotnih glasov).

Preberite več:

20180712 085930

Na današnji skupščini družbe KD Group, d.d., je bilo prisotnega 94,79 % kapitala z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2017 in Pogodbo o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d. K slednji so delničarji podali 100 % soglasje ter tako izpolnili enega izmed pogojev za prodajo družbe Adriatic Slovenica družbi Generali CEE Holding, B.V., za katero bo KD Group, d.d., prejel kupnino v višini 245.000.000,00 €.

Preberite več:

pupvelenjelogo

V Velenju je danes potekala skupščina družbe PUP Velenje, d.d., na kateri je bil poleg treh največjih delničarjev – družb Tomaža in Zale Ročnik: Presta Prestiž, d.o.o., Framin, d.o.o. in Fortis 3000, d.o.o. (skupaj 97,17 %) – s strani malih delničarjev prisoten le Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal delnice vključene v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD. Skupščina je potrdila vse s sklicem predlagane sklepe, vključno s Preoblikovanjem delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Preberite več:

Na današnji skupščini Hranilnice LON, d.d, je v boju za obvladovanje lastništva družbe - kot vse kaže - tokrat prevladala skupina delničarjev okrog družbe Kylin Prime Group (8,21 %). Slednja je nedavno dokapitalizirala družbo ter bila za kratek čas tudi največji delničar. Na skupščini je bilo prisotnega 85 % kapitala z glasovalno pravico, pri čemer pa je Banka Slovenije nekaterim povezanim delničarjem odvzela glasovalne pravice.

Preberite več:

ponudba lon 9 7 2018

Čez pol ure se bo v Kranju pričela 34. skupščina delničarjev Hranilnice LON, d.d., na kateri se ponovno pričakuje vroč boj za obvladovanje družbe. Lastniška struktura družbe se je namreč v zadnjih mesecih pomembno spreminjala, po pisanju medijev, pa naj bi Banka Slovenije nekaterim delničarjem celo odvzela glasovalne pravice. Skupščine se bo udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki bo zastopal delničarje združene pod okriljem Delničarskega sporazuma oz. sheme »Delniška OPORA« pri VZMD.

Preberite več:

20180705 130311

Na Otočcu se je ravnokar zaključila skupščina družbe Krka, d.d. Delničarji so podprli nasprotni predlog delničarja Jožeta Colariča, sicer Predsednika Uprave, ki je prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta uskladil glede na spremenjeno število lastnih delnic, ki do dividend niso upravičene.

Delničarji bodo tako prejeli dividendo v višini 2,90 € bruto na delnico, za kar bo družba namenila 92.798.071,50 € od skupno 169.230.538,48 € bilančnega dobička za leto 2017. Uprava družbe je ob tem pojasnila, da dividenda zagotavljala donosnost v višini 5,07 %, kar je po podatkih Reutersa trikrat višja donosnost od povprečne dividendne donosnosti v farmacevtski industriji.

Delničarji so potrdili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu ter imenovali revizorja za leto 2018.

Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je poleg Združenja zastopa delničarje vključene v »Delniško OPORO«. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je letošnja skupščina, za razliko od lanske, potekala v mirnejšem vzdušju. Spomnimo, takrat je SDH – ponovno na podlagi 183.000,00 € vredne, strogo zaupne, študije madžarske podružnice McKinsey & Company – izrazil nezadovoljstvo z rezultati družbe, čemur so sledila obširna pojasnila Uprave, ki pa niso preprečila menjav v Nadzornem svetu (VIDEO pogovor s Predsednikom Uprave po lanskoletni skupščini). Tako je SDH z nasprotnim predlogom na lastni predlog med drugim v Nadzorni svet imenoval tudi Hansa Helmuta Fabryja, čemur je VZMD nasprotoval že na skupščini, kasneje pa tudi s postopki izpodbijanja in ničnosti, ki  še vedno niso doživeli epiloga.

Gospod Fabry je namreč dolgoletni vodilni kader skupine Novartis, ki je - tudi preko svojih hčerinskih družb (Sandoz, Lek, itd.) - neposredni konkurent skupine Krka ter je z njo celo v sodnih (patentnih) sporih.

Iz naslova imetništev VZMD oz. Delniške OPORE je danes potekala tudi skupščina družbe Elektro Gorenjska, d.d., kjer so delničarji potrdili izplačilo dividende v bruto vrednosti 0,14 € na delnico, za kar bo družba namenila celoten bilančni dobiček, ki je konec leta 2017 znašal 2.418.286,50 €. Sprejet je bil tudi sklep o Podelitvi pooblastila Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do konca letošnjega leta, pri čemer se mora nakupna cena gibati med 1,91 € in 2,47 € za delnico.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

KRKA – SDH kot stranski intervenient namerno, podobno kot v LUKI KOPER, zavlačuje in draži sodni postopek, s katerim VZMD izpodbija sporno kadrovanje v Nadzorni svet - sreda, 11.04.2018

SDH še pri KRKI (po LUKI KOPER) kot stranski intervenient v tožbo VZMD zaradi imenovanja spornega nadzornika - četrtek, 30.11.2017

KRKA – VZMD po povabilu sodišča podal soglasje k mediaciji v primeru izpodbijanja imenovanja nadzornika Hansa Helmuta Fabryja - ponedeljek, 06.11.2017

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

VIDEO REPORTAŽA s 23. skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 06.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 07.07.2016

KRKA - današnja ponovljena skupščina prinesla višjo dividendo in novo sestavo nadzornega sveta - Četrtek, 20.08.2015

Skupščina družbe KRKA praktično soglasna o vseh izhodiščnih predlogih Koordinacijski sestanek pred srečanjem Think-Tankov in predstavnikov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske na Bledu - Četrtek, 03.07.2014

VIDEO REPORTAŽA s sinočnjega Županovega sprejema za investo Expo, FDI Summit in Ljubljana Forum, ob podelitvi nagrad VZMD-Euroshareholders »Delničarjem prijazna družba« družbi Krka in »FDI Award« družbi Odelo- Petek, 21.09.2012

KRKA - današnja skupščina brez presenečenj, a s številnimi napovedmi tožb s strani Stankovićevega društva MDS, ter vprašanji o zbiranju pooblastil uprave družbe in pridobivanju lastnih delnic - Četrtek, 07.07.2011

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

Skupscini Dnevnik in Elektro Ljubljana 4 7 2018

Na današnji skupščini družbe DNEVNIK, d.d., je bilo prisotnega 93,58 % kapitala z glasovalno pravico. Poleg največjih delničarjev DZS, d.d., Styria Media International GmbH, DZS Investicije, d.o.o., in Delo prodaja, d.d., je bil od malih delničarjev na skupščini prisoten le Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Slednji je tako kot lani, tudi letos Upravo opozoril na neskladnost njihovega predloga o delitvi dividend z zakonom ter opozoril na nizko višino dividende. Prvotno predlagani sklep je namreč predvideval, da se od 4.683.528,01 € bilančnega dobička za dividende nameni le 52.637,61 € oz. 0,17 € bruto na delnico. Predsednik VZMD je opozoril, da takšno izplačilo predstavlja neto strošek za skoraj polovico delničarjev, saj zaradi stroškov izplačila dejansko ne bodo dobili niti centa oz. bodo morda svoji borzno-posredniški družbi ostali celo dolžni. Zato je predlagal 2 nasprotna predloga. S prvim je predlagal delitev praktično celotnega bilančnega dobička oz. dividende v višini 14,00 € bruto na delnico. V primeru, da takšen predlog ne bi bil sprejet, pa je predlagal, da se bilančni dobiček ne deli oz. se o delitvi odloča v prihodnosti, ko bodo pogoji omogočali izplačilo višje dividende.

Preberite več:

Minuli teden je v dvorani Državnega sveta potekal strokovni posvet z naslovom »Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga (borze)«, ki so ga organizirali Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM«, Sinteza-KCD in VZMD, ob podpori državnega svetnika, dr. Matjaža Gamsa. Dogajanje je spremljala ekipa VZMD.tv, ki je pripravila pregledno VIDEO REPORTAŽO: www.youtube.com/watch?v=cFFHrXb7_WU

Preberite več:

Po sinočnjem sprejemu in večerji se danes z odmevno mednarodno konferenco »Investor Empowerment in the Digital Age: How Can We Make a Difference?« nadaljuje letno srečanje Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), ki poteka v Bruslju.

Osrednja govorca konference sta Generalni sekretar Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO), Paul P. Andrews, ki je zbrane nagovoril uvodoma ter Predsednik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Steven Maijoor, ki bo med zaključnimi govorci. Uvodnim nagovorom je sledila okrogla miza »(FinTech – Robo Advice): Can the Fintech revolution empower EU citizens as savers and investors?« ter predstavitvi uspešnih praks izobraževanja investitorjev s pomočjo novih tehnologij: FingrPlay by SČS iz Češke ter NextWise by f2ic iz Francije. Predstavitvama sledi še druga okrogla miza z naslovom »The Way forward: how to empower individual investors to make better choices«, dogajanje pa se bo zaključilo s prej omenjenim govorom Predsednika ESMA ter zaključnim nagovorom Izvršnega direktorja Better Finance, Guillauma Pracha.  

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items