Obvestilo Modra Linija Holding 12 7 2017

VZMD je v preteklem tednu uspešno sklenil pogajanja ter dosegel Dogovor o izvensodni poravnavi v primeru iztisnitve/razlastitve 8.553 delničarjev družbe Modra linija holding, d.d. Na skupščini družbe septembra lani je bil namreč sprejet sklep o prenosu delnic vseh manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, FP, d.o.o., pri čemer je bilo, kot primerna denarna odpravnina, določenih 6,00 € za delnico oz. skupaj 1.591.290,00 €. Sporno iztisnitev oz. prenos vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja je na omenjeni skupščini predlagal in sam-sebi sprejel ta-isti glavni delničar (imetnik delnic, ki presegajo 90 % osnovnega kapitala) družba FP, d.o.o.Neposredno po vpisu sklepa o izključitvi in prenosu delnic na glavnega delničarja, je VZMD - preko Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan - na podlagi drugega odstavka 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob smiselni uporabi določb tretjega odstavka 607. člena ZGD-1, kot edini vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine. Strokovni sodelavci VZMD so v tem času pridobili in podrobno proučili dodatno dokumentacijo, ki jim jo je posredoval glavni delničar, ter v intenzivnem dialogu in korespondenci z njegovimi predstavniki razjasnili razhajanja in odprta vprašanja. Tako je po večkratnih sestankih in pogajanjih VZMD prejšnji teden z družbo FP, d.o.o., dogovoril dodatno izplačilo v višini 0,50 € na delnico, kar skupaj - za vse iztisnjene delničarje - predstavlja 132.607,50 € dodatka k že prejeti odpravnini. Dogovor o izvensodni poravnavi predvideva, da so do doplačila upravičeni vsi tisti delničarji, ki bodo v mesecu dni po objavi tega(!) poziva pristopili k Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD.

V VZMD izpostavljajo, da bodo do dodatnega izplačila upravičeni le delničarji, ki bodo pristopili k Delničarskemu sporazumu in tako pooblastili VZMD, da delničarjem-pristopnikom prek posebnega fiduciarnega računa pre-nakaže dodatek k siceršnji denarni odpravnini. Pooblastilo oz. podpisan sporazum mora VZMD na svoj naslov prejeti najkasneje do 10. avgusta 2017, medtem ko drugi delničarji do dodatnega izplačila žal ne bodo upravičeni, niti ob morebitnem poizkusu naknadnega pristopa.

Delničarji, ki se želijo priključiti Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD ter tako izkoristiti izpogajano možnost dodatnega izplačila, naj svoj interes sporočijo na elektronski naslov info@vzmd.si ali telefon 01 25 11 420, vsak delavnik med 9.00 in 17.00 uro.

Sorodna sporočila:

MODRA LINIJA HOLDING - po iztisnitvi malih delničarjev VZMD sprožil postopke za sodni preizkus denarne odpravnine - VABILO IZTISNJENIM - Petek, 02.12.2016

MODRA LINIJA HOLDING, A1 - iztisnitev 8.500 delničarjev Modre linije holding ter sprememba Statuta in možnosti donosa za 315 delničarjev družbe A1 - Sreda, 07.09.2016

CINKARNA CELJE, JAVOR PIVKA, MODRA LINIJA HOLDING - skupščinski dan z delitvijo dividend, menjavo nadzornikov, spremembami Statutov, zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala in Nasprotnim predlogom VZMD - Torek, 07.06.2016

MODRA LINIJA HOLDING - delničarji tudi tokrat brez dividend; dobiček bo namenjen novim »investicijam v investicije« - Torek, 31.08.2010

MODRA LINIJA HOLDING - obvezna delitev dividend: nasprotni predlog VZMD namenja dobršen del bilančnega dobička delničarjem - Četrtek, 03.06.2010


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items