VZMD je kot predlagatelj Sodnega preizkusa denarne odpravnine v primeru iztisnitve 251 manjšinskih delničarjev družbe ACH minuli teden na Okrožno sodišče v Ljubljani podal vlogo, s katero želi s strani sodišča imenovani Poravnalni odbor opozoriti na nekatera pomembna dejstva. Med drugim v VZMD izpostavljajo, da nasprotni udeleženec, družba Protej, d.o.o., kljub večkratnim pozivom - tako VZMD, kot predlagatelja, kakor tudi predsednika Poravnalnega odbora - vse do danes še ni predložil zahtevane dokumentacije. Zaradi navedenega VZMD na sodišče apelira, da nasprotnemu udeležencu naloži, naj za potrebe določitve primerne denarne odpravnine predloži vse doslej zahtevane listine in podatke, kakor tudi morebitne druge, ki bi lahko vplivali na vrednost družbe ACH.  

VZMD Poravnalni odbor tudi naproša, da že predhodno obrazloži, kako namerava upoštevati dejstvo, da je bil lastnik družbe ACH prodan, v javnosti pa se kot namen transakcije vseskozi navaja nakup hčerinske družbe AC-Mobila.

Predstavniki VZMD so sicer že februarja, na prvem naroku, Sodišču predlagal tudi zaslišanje prič (VIDEO). Gre za bivše poslovodstvo glavnega delničarja ter družbe ACH, oz. Rasta Oderlapa, bivšega direktorja družbe ACH, Petra Krivica, finančnika ACH, Primoža Raktelja, bivšega direktorja družbe Protej in Mateja Rigelnika.


Sorodna sporočila:

VAL IZTISNITEV tudi na današnjem naroku sodne preveritve denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem KOVINOPLASTIKE LOŽ - po včerajšnjem naroku ACH in poravnalnih sestankih HIT ALPINEA in TEKSTINA minuli teden - sprejet predlog sodnika za poskus poravnave - sreda, 07.02.2018

VIDEO REPORTAŽA o sodnem preizkusu 3,61 mio € denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ACH d.d., ki ga je VZMD sprožil zoper glavnega delničarja PROTEJ d.o.o. - torek, 06.02.2018

ACH – sklenjen dogovor o izvensodni preveritvi primernosti denarne odpravnine – VABILO 251 delničarjem k vključitvi v postopek za dosego dodatne denarne odpravnine - Ponedeljek, 04.09.2017

ACH / PROTEJ – na poslednji skupščini 270 iztisnjenim delničarjem skupaj 3,73 mio € denarne odpravnine oz. 83,00 € za vsako delnico - Petek, 28.04.2017

ACH - številna vprašanja o poslovanju in perspektivi družbe, vrnitvi zaupanja delničarjev, pa tudi zloglasni prodaji objekta Baragova 5 - Četrtek 01.09.2016


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items