V postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine, ki ga je VZMD sprožil pred več kot letom dni, zaradi iztisnitve 481 malih delničarjev družbe Adria Airways, se je nemška družba AA International Aviation Holding, ki je iztisnitev izvedla, ponovno pritožila – tokrat že na drugi sklep, s katerim ji je Okrožno sodišče v Kranju naložilo plačilo 5.000 € predujma za stroške poravnalnega odbora. S tovrstnimi manevri družba AA International Aviation Holding z vsemi - za lase privlečenimi - postopkovnimi in pravnimi manevri zavlačuje sodne postopke ter se očitno skuša izogniti odgovornosti do razlaščenih/iztisnjenih delničarje oz. plačilu denarne odpravnine, ki bi odražala dejansko vrednost odvzetih delnic.

Tako kot že v prvi pritožbi AA International Aviation Holding tudi tokrat niti ne poskuša opravičevati absolutno prenizke denarne odpravnine v višini 0,15 € na delnico, pač pa se osredotoča zgolj na to, da bi moralo Sodišče predlog VZMD »zavreči zaradi pomanjkanja procesne (aktivne) legitimacije, oziroma ga zavrniti, saj je v konkretni zadevi sodni preizkus denarne odpravnine izključen«. V VZMD dejanja nasprotne strani ne morejo razumeti drugače, kot namerno zavlačevanje in večanje stroškov postopka. Več kot leto dni se namreč postopek vrti le okrog tega ali se postopek sploh lahko začne. Hkrati VZMD – poleg stroškov odvetnikov in sodne takse – plačuje in zalaga še predujme za drage sodne prevode (za uveljavljanje pravic izigranih slovenskih lastnikov pred slovenskim sodiščem!!!) ter unikatne (prvič izdelane) izpise KDD (Centralne klirinško depotne družbe), s katerimi mora na izrecno zahtevo nasprotne strani dokazovati lastništvo delnic »tako na dan skupščine, ki je odločala o izključitvi manjšinskih delničarjev, kakor tudi na dan prenosa delnic na glavnega delničarja ter za vsak dan v vmesnem obdobju posebej«!

Kot so v VZMD pojasnili že ob sprožitvi postopka bi morala biti denarna odpravnina precej višja od ponujenih 0,15 € na delnico. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2015 znašala približno 0,22 €, v letu 2016 pa je v družbi prišlo do bistvenih sprememb, ki so vplivale na višjo vrednost delnice, a je v VZMD - zaradi ne-posredovanja novejših podatkov s strani družbe - zaenkrat ne morejo natančno oceniti. V letu 2016 je v družbi prišlo do dokapitalizacije z izdajo 4,1 milijona novih delnic, ki so bile vplačane po vrednosti 1,00 € na delnico. S tem se je knjigovodska vrednost vseh delnic družbe dvignila na približno 0,54 € do 0,64 € na delnico, kar je štirikratnik ponujene denarne odpravnine.

Ob tem velja spomniti, da je v omenjeni dokapitalizaciji 3,1 mio € primaknila Republika Slovenija, takratni kupec Sklad 4K Invest, pa le 1 mio €. Slednji je hkrati tudi kupil 91,58 % delež družbe v lasti Republike Slovenije in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) za zgolj dodatnih 100 tisoč €. Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je takšno odločitev upravljavcev državnega premoženja pospremil z besedami »v imenu Republike Slovenije se je takrat z luksemburško družbo pogajal Slovenski državni holding (SDH), ki tudi v zadnjem času vleče številne, za Slovenijo in njeno prebivalstvo vprašljive odločitve,« ter kot aktualne primere navedel ravnanja v družbah Luka Koper, Krka in Unior.


Sorodna sporočila:

ADRIA AIRWAYS, TRIMO – v »suvereni« Sloveniji morajo mali delničarji za sam začetek postopkov pred domačimi sodišči zagotoviti drage sodne prevode za tuje prevzemnike in korporacije, ki so slovenske vlagatelje razlastili/iztisnili za drobiž - Sreda, 22.02.2017

ADRIA AIRWAYS - VZMD sprožil sodni preizkus denarne odpravnine pri nedavni iztisnitvi 481 malih delničarjev s strani AA International Aviation Holding GmbH - Ponedeljek, 03.10.2016


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items