amzs logo

Danes je potekala skupščina družbe AMZS, d.d., ki je odločala o ponovnem imenovanju Antona Breznika za člana Nadzornega sveta. Skupščine se je skušal udeležiti tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, vendar mu slednje ni bilo omogočeno, saj je bila minuli četrtek pri Centralni klirinško depotni družbi dejansko izpeljana iztisnitev manjšinskih delničarjev, s čimer ima AMZS od petka le enega delničarja, društvo Avto moto zveza Slovenije. Iztisnitev manjšinskih delničarjev je glavni delničar sam sebi izglasoval že na predzadnji skupščini, 11. 5. 2017. Zoper sprejeti sklep o iztisnitvi je bila sicer vložena izpodbojna tožba, zato iztisnitev v tem času ni bila izvedena. Kot vse kaže pa je Avto moto zvezi Slovenije, naposled uspelo prebiti registrsko zaporo ter iztisnitev vpisati v sodni register.

Mali delničarji bi tako že morali prejeti denarno odpravnino v višini 8,00 € na delnico (skupaj 528.640,00 €), v primeru da slednje niso prejeli, pa naj o tem obvestijo tudi VZMD. Strokovni sodelavci VZMD bodo v roku preverili možnosti za sprožitev postopkov sodne preveritve primernosti denarne odpravnine. Spomnimo, upoštevaje ponujeno denarno odpravnino je celotna družba AMZS vredna le slabih 8,7 milijona €, kar je po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD občutno premalo. Ob tem je predstavnik glavnega delničarja Anton Breznik na iztisnitveni skupščini pojasnil, da je ponujena cena določena na podlagi cenitve sodne izvedenke za vrednotenje podjetij, mag. Barbare Gorjup. Neposredno za tem je mag. Verbič prosil za vpogled v omenjeno cenitev, s čimer se je predstavnik glavnega delničarja sprva strinjal, nekaj minut za tem pa si je premislil in sporočil odločitev, da vpogleda v omenjeni dokument ne omogoči. 

V VZMD za konec opozarjajo še na dejstvo, da izglasovane denarne odpravnine žal ne bodo prejeli delničarji, ki svojih delnic niso prenesli z ukinjenih registrskih oz. prehodnih računov pri KDD. Teh je bilo po podatkih VZMD v družbi 21, skupaj pa so upravičeni do 15.856,00 € denarne odpravnine. V VZMD zato ponovno opozarjajo da je v vseh tovrstnih primerih denarna odpravnina izplačana le delničarjem, ki na dan vpisa iztisnitve v sodni register hranijo svoje delnice na trgovalnem računu pri borzno-posredniški družbi oziroma na fiduciarnem računu odvetnika, kar jim predlagajo v VZMD, v sklopu zastopniške sheme Delniška OPORA. Slednje namreč - za veliko večino malih delničarjev z registrskimi računi - predstavlja cenovno najracionalnejšo rešitev, saj strošek pristopa k Delniški OPORI znaša 9 €, izplačilo denarne odpravnine pa znaša 7,00 €, torej skupaj le fiksnih 16,00 €.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo ti delničarji sicer ostali tako brez delnic, kakor tudi brez ponujene denarne odpravnine – podobno pa velja tudi za izplačila dividend, še opozarjajo v VZMD.


Sorodna sporočila:

AMZS, HMEZAD EXIM, CERTA – VZMD neuspešen z nasprotnimi predlogi delitve dividend, zato mali delničarji z dodatnimi stroški - Torek, 22.08.2017

AMZS – po napovedi ničnostnih in izpodbojnih tožb morda vendarle brez iztisnitve ob mizerni odpravnini; HOTELI BERNARDIN – po obširni razpravi razrešnice in dobiček za kritje pretekle izgube - Četrtek, 11.05.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items