AMZS predlog za sodni preizkus denarne odpravnine jpg

VZMD je februarja na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v primeru iztisnitve 107 delničarjev družbe AMZS, d.d. Mali delničarji bi tako že morali prejeti denarno odpravnino v višini 8,00 € na delnico (skupaj 528.640,00 €), v primeru, da niti slednje niso prejeli, pa naj o tem obvestijo VZMD. Upoštevaje ponujeno denarno odpravnino je celotna družba AMZS vredna le slabih 8,7 milijona €, kar je po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD občutno premalo. 

Glavni delničar društvo AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE (90,77 %) je sklep o iztisnitvi sicer (sam-sebi) sprejel že na predzadnji skupščini, lanskega maja, vendar je zaradi izpodbojne tožbe do vpisa sklepa v sodni register prišlo šele konec januarja letos. Takrat je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo tudi obvestilo, da lahko delničarji v roku enega meseca vložijo svoje predloge za sodni preizkus menjalnega razmerja. Kljub omenjenemu obvestilu pa društvo Avto moto zveza Slovenije v svojem odgovoru sodišču predlaga, da zadevo zavrže, pri čemer kot razlog med drugim navaja, da »sodni preizkus primernosti denarne odpravnine v primeru izključitve manjšinskih delničarjev v trimesečnem poprevzemnem obdobju ni dovoljen…«!?! 

Podobno kot v številnih sorodnih primerih, se tudi tokrat glavni delničar v svojem odgovoru ukvarja predvsem s tehničnimi oz. formalnimi razlogi, ki bi ustavili, zavlekli ali podražili postopek, medtem ko vprašanju dejanske primernosti denarne odpravnine namenja le manjši del svojega odgovora. Za konec glavni delničar očita VZMD tudi pomanjkanje relevantnih argumentov, dejstev in dokazov, pri čemer pa pozablja, da je predstavnik glavnega delničarja, g. Anton Breznik, na iztisnitveni skupščini Predsedniku VZMD, mag. Kristjanu Verbiču, zavrnil možnost vpogleda v cenitve, ki naj bi bile podlaga za ponujeno denarno odpravnino. Tudi zato v VZMD upajo, da bo dodatno denarno odpravnino, kakor tudi relevantno dokumentacijo, mogoče doseči po sodni poti.

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerihACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe AMZS.


Sorodna sporočila:

AMZS – današnja skupščina brez 125 malih delničarjev, saj je bil konec minulega tedna izvršen prenos vseh delnic na glavnega delničarja (društvo AMZS) ter izplačanih 528.640 € denarne odpravnine - Ponedeljek, 29.01.2018

AMZS, HMEZAD EXIM, CERTA – VZMD neuspešen z nasprotnimi predlogi delitve dividend, zato mali delničarji z dodatnimi stroški - Torek, 22.08.2017

AMZS – po napovedi ničnostnih in izpodbojnih tožb morda vendarle brez iztisnitve ob mizerni odpravnini; HOTELI BERNARDIN – po obširni razpravi razrešnice in dobiček za kritje pretekle izgube - Četrtek, 11.05.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items