BF 21.2.2018

Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev BETTER FINANCE, katere aktivni član je VZMD, že dalj časa resno in argumentirano opozarja, da staranje prebivalstva predstavlja tudi veliko breme za evropske pokojninske sisteme. Vedno večja je potreba po bolj trajnostnem pokojninskem sistemu na ravni celotne EU, zato je v teku regulativna prenova v obliki Vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP). Medtem ko je Evropska komisija priznala pomen davčnih olajšav, vezanih na pokojninske produkte in sheme, to ne velja za davčne oprostitve za čezmejne pokojninske sklade. Trenutno je povračilo davka mogoče le za tuje naložbe (Withholding Tax refunds on foreign investments).

Dragi in zapleteni postopki vračila davka na tuje naložbe so problem, s katerim se soočajo pokojninski skladi po vsej Evropi. Kljub nedavnim korakom za poenostavitev postopkov so stroški zaradi pravnih postopkov in nejasnih opredelitev pokojninskih skladov še vedno visoki. Nizozemska upravitelja premoženja, APG in PGGM, ter organizacija PensionsEurope, so se pred nedavnim izrekli proti sedanjemu sistemu, ki je sledil zasedanju Evropske komisije o kodeksih ravnanja v primeru WHT. Nizozemski pokojninski sektor kot celota iz povračil WHT pridobi 300 milijonov evrov, medtem ko so v sedanjih razmerah najbolj prizadete manjše sheme pokojninskega varčevanja. Leta 2005 je PensionsEurope zaradi nezadostnega priznavanja pravic pokojninskih skladov pri povračilih WHT vložil pritožbe glede diskriminatornega ravnanja v 19 državah članicah EU. Dodatno pomanjkanje fiskalne opredelitve pokojninskih skladov se odraža v tem, da se tuje akterje, ki se soočajo z ovirami, obravnava drugače od domačih, ki so pogosto oproščeni davka na dividende. Po mnenju Better Finance je rešitev zagotavljanje enakih pogojev v evropskem prostoru, ki so ključnega pomena za trajnostni pokojninski sistem v prihodnosti in zahtevajo usklajen sklop pravil in opredelitev.


 

Sorodna sporočila:

BRUSELJ - mednarodna konferenca o financiranju evropskega gospodarstva preko vlaganj individualnih investitorjev oz. z okrepljeno vlogo malih delničarjev - Ponedeljek, 04.12.2017

BETTER FINANCE pozdravlja študijo ESMA o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov, ki pritrjuje njihovim vsakoletnim raziskavam, hkrati pa izpostavlja nekatere pomembne pomanjkljivosti - Četrtek, 09.11.2017

MALTA - na srečanju Evropske federacije investitorjev izjemno čudenje ob neverjetnih praksah finančnih posrednikov ter stranpoteh kapitalskega trga v Slovenji, ponovno pod lažno krinko evropske regulative, kakršne pa ne poznajo v nobeni drugi državi EU ! - Petek, 13.10.2017

EVROPSKA KOMISIJA izbrala predstavnika Better Finance za svetovalca pri uveljavitvi Direktive o pravicah delničarjev – OMEJEVANJE VLOGE POSREDNIKOV ter krepitev neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji - Torek, 19.09.2017

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items