daihenDobro leto in pol po iztisnitvi manjšinskih delničarjev družbe DAIHEN VARSTROJ, d.d., ter vložitvi Predloga za sodni preizkus denarne odpravnine preko predstavnikov Sekcije Varstroj pri VZMD in Odvetniške družbe Kunič, so se postopki pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti naposled pričeli odvijati v smeri konstruktivne rešitve oz. možnosti poravnave z doplačilom dodatne denarne odpravnine razlaščenim delničarjem. Po vabilu v letu 2014 je VZMD minuli teden ponovno pozval preostale iztisnjene delničarje, ki se postopkom v okviru Sekcije Varstroj pri VZMD še niso pridružili, naj to storijo čim prej.

Strokovni sodelavci VZMD in predstavniki Sekcije so namreč prišli do argumentirane ugotovitve, da je denarna odpravnina v višini 6,10 € za delnico občutno prenizka, saj ne upošteva premoženjskega in profitnega stanja družbe v času iztisnitve. Zadnja znana knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2012, je namreč znašala 11,12 €. To je kar 5,02 € oziroma cca. 82 % več od ponujene in izplačane odpravnine, medtem ko iz Letnega poročila družbe za leto 2014 izhaja, da je glavni delničar le 3 mesece po iztisnitvi izpeljal dokapitalizacijo v višini 7,42 € na delnico, torej 1,32 € na delnico več, kot je izplačal razlaščenim delničarjem!

Spričo navedenih dejstev so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da bo primerno - precej višjo - denarno odškodnino moč doseči preko sodne presoje višine denarne odpravnine, saj je očitno, da znaša pravična denarna odpravnina znatno več, kot pa izhaja iz predloga glavnega delničarja, ki ga je sam-sebi na skupščini družbe tudi potrdil. Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko namreč pokaže dejansko vrednost delnice družbe po stanju v času iztisnitve. Spomnimo 16. 7. 2014, je bil v okviru 26. skupščine delničarjev DAIHEN VARSTROJ, d.d., sprejet sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, OTC DAIHEN Europe GmbH, pri čemer je bilo, kot primerna denarna odpravnina, določenih 6,10 € za delnico. Sporno iztisnitev oz. prenos vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja je na omenjeni skupščini predlagal in sam-sebi sprejel ta-isti glavni delničar (imetnik delnic, ki presegajo 90 % osnovnega kapitala) družba OTC DAIHEN Europe GmbH. Tako je Okrožno sodišče v Murski Soboti že naslednji dan, s sklepom pod opr. št.: Srg 2014/32167, v sodni register vpisalo navedeni skupščinski sklep. Neposredno za tem je VZMD - preko predstavnikov Sekcije Varstroj pri VZMD in Odvetniške družbe Kunič - na podlagi drugega odstavka 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob smiselni uporabi določb tretjega odstavka 607. člena ZGD-1, v zakonskem roku vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine.

V VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD pravočasno sprožil postopke, da se vključijo v postopke oz. delničarske sporazume.

Sicer strokovni sodelavci VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev vodijo in sodelujejo z ustrezno strokovno podporo še v primerih Dinos (Euro Trend), Dana (Plasta) itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33, Farme Ihan, IBI, LIP Radomlje, Monter Dravograd, Pekarna Grosuplje, SCT Strojegradnja, Varis Lendava, VIPA Holding idr.


Sorodna sporočila VZMD:

VARSTROJ - VZMD sprožil postopke za določitev dodatne denarne odpravnine julija razlaščenih delničarjev - POZIV K PRIKLJUČITVI - Ponedeljek, 22.09.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items