Jutri ob 9.00 se bo v Državnem zboru RS pričela 34. redna seja Odbora za finance in monetarno politiko, kjer bodo poslanci obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G) ter amandmaje, ki so jih na predlog zakona - tega je Vlada RS sprejela 5.1.2017 in poslala v sprejem po skrajšanem postopku - vložile poslanske skupine. Na sejo so poleg članov odbora vabljeni tudi predstavniki VZMD, Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in Ministrstva za finance RS. »Vlada želi VZMD preprečiti zbiranje delnic v okviru »Delniške OPORE« - dovoliti ali preprečiti delovanje »Delniške OPORE« VZMD, ki ga vodi Kristjan Verbič, bo, kot kaže, ena glavnih točk jutrišnje razprave poslancev o noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov. Vlada in ATVP želita »Delniški OPORI«« stopiti na prste, državni svetniki, združenje Sinteza in NSi so ji stopili v bran,« poroča današnje DELO

Spomnimo, Vlada RS je v Predlogu ZTFI-G sledila pobudi ATVP in predlogu Ministrstva za finance, ki želita z zakonskim posegom v 255. člen ZTFI onemogočiti delovanje programa »Delniška OPORA«, s katerim je VZMD stotinam malih delničarjev omogočil, da ostanejo imetniki svojih delnic, kljub negativnim učinkom procesa ukinjanja preko 250.000 registrskih računov pri KDD, ki v prvi vrsti sledi interesom finančne industrije in velikih igralcev na kapitalskem trgu, hkrati pa praktično pomeni ponovno razlastitev preko 100.000 malih vlagateljev.  

Po predlogu Vlade RS bi tako prepovedali delovanje tistih, ki delujejo javno in transparentno, še naprej pa bi omogočali rabote tistih, ki delujejo v zaprtih krogih in daleč od oči javnosti! Očitno so za ATVP in Vlado RS - brez da bi v zadnjem desetletju, v zvezi z rešitvijo vodenja imetništva na fiduciarnem računu odvetnika (kot jo ponuja VZMD) bile zaznane kakršnekoli težave ali zlorabe - problematični tisti, ki javno pozivajo in ponudijo konkretne rešitve za ohranitev imetništva običajnih državljanov in malih delničarjev. »Tako je z vsemi silami potrebno ustaviti VZMD, ki je k reševanju pristopil s konstruktivnim predlogom, pregledno in pred očmi kritične javnosti, ne pa velikih »igralcev« ali tujih ponudnikov, čeprav uporabljajo iste pravne možnosti, le da o njih ne obveščajo ne ATVP, ne javnosti in jih tudi niso dolžni dajati na razpolago. Ob tem velja poudariti, da fiduciarni račun odvetnika ali notarja ponuja malim delničarjem visoko stopnjo pravne in siceršnje varnosti, saj s tem premoženjem niti odvetnik niti notar ne moreta razpolagati, prav tako pa na premoženje na fiduciarnem računu ne morejo posegati morebitni upniki odvetnika, notarja ali drugih z njima povezanih oseb, npr. VZMD,« je ravnanja ter zadnje poteze ATVP in Vlade RS - »pod očitnim pritiskom ozkih interesov finančne industrije« - komentiral Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. 

Zato v VZMD pozdravljajo odločitev poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov, ki je 25.01.2017 vložila amandma k sporni noveli, s katerim bi se črtala nameravana dopolnitev 255. člena ZTFI. Takšen predlog je v svojem mnenju podprla tudi Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance na svoji seji 25.01.2017, hkrati pa se mu pridružujejo tudi civilno-družbena združenja (npr. Sinteza) in Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), ki je že v odprtem pismu Predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju ter vsem poslancem Državnega zbora RS, izpostavila, da gre pri predlagani dopolnitvi tudi za izrecno nasprotje z Uredbo (EU) št. 909/2014, ki prepoveduje nove omejitve zbirnih (fiduciarnih) računov v nacionalnem pravu držav članic. Predlagani deseti odstavek 255. člena ZTFI pa predvideva prav takšno omejevanje, kar ni dopustno glede na Regulativo EU.

Amandma, ki ga je v zvezi z predlaganimi dopolnitvami vložila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) in ki omejitev, predlagano s strani ATVP in Vlade RS, izključuje za primere odvetnikov in notarjev, ki pridobijo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov, je po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD zgrešen ter ne rešuje ničesar, saj niti odvetnik niti notar, po Zakonu o odvetništvu oziroma Zakonu o notariatu, ne moreta opravljati investicijskih storitev in poslov.

Nov amandma k 32. členu ZTFI so vložile tudi koalicijske stranke, s katerim očitno želijo preprečiti opravljanje pomožnih investicijskih storitev vsem, razen bankam in borznoposredniškim družbam. V VZMD že ves čas od vzpostavitve »Delniške OPORE« pojasnjujejo, da ne opravljajo nikakršnih investicijskih storitev in poslov, niti pomožnih investicijskih storitev in poslov, saj ne posredujejo pri nikakršnih transakcijah z vrednostnimi papirji. Investicijske oziroma pomožne investicijske storitve in posle v »Delniški OPORI« opravlja izbrana banka oziroma borznoposredniška družba, pri kateri ima izbrani odvetnik odprt račun vrednostnih papirjev, saj je banka oziroma borznoposredniška družba tudi edina, ki vodi račun vrednostnih papirjev - nad njim pa ima ATVP identičen nadzor kot v vseh drugih primerih!


Sorodna sporočila VZMD:

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s seje Komisije Državnega sveta RS, ki je soglasno podprla VZMD po soočenju argumentov z ATVP in Ministrstvom za finance o spornem predlogu 25. člena novele Zakona o trgu finančnih instrumentov - Četrtek, 26.01.2017

DRŽAVNI SVET - VZMD bo na današnji seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predstavil argumente proti Vladnemu predlogu novele ZTFI, ki je v nasprotju z regulativo EU in slovensko zakonodajo resno posega v pravice malih vlagateljev - Sreda, 25.01.2017

O »podaljšanju« ukinjanja registrskih računov, vključitvi v Delniško OPORO in poskusu njenega onemogočanja - današnji pogovor s Predsednikom VZMD v oddaji Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 24.01.2017

 - Nedelja, 22.01.2017

Predstavitev argumentov zoper širitev 255. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, uperjeno izključno v onemogočanje Delniške OPORE pri VZMD - sestanek s predstavniki NSi - Sreda, 18.01.2017

REGISTRSKI RAČUNI pri KDD - še je čas za prenos vrednostnih papirjev preko 117.000 delničarjev in ohranitev njihovih naložb v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD, ki za večino preostalih imetnikov pomeni še edino racionalno možnost - Petek, 13.01.2017

EVROPSKA FEDERACIJA INVESTITORJEV z odprtim pismom poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim Evropske komisije - opozorila ter izrecna podpora VZMD in »Delniški OPORI« pri nasprotovanju vladnemu predlogu novele ZTFI-G - Četrtek, 12.01.2017

BRUSELJ - po današnji seji Izvršnega odbora tudi Evropska federacija investitorjev odločno v bran Delniški OPORI in VZMD - pismo poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim v Evropski komisiji - Sreda, 11.01.2017

DRŽAVNI ZBOR - resna opozorila VZMD ob predlogu Vlade RS za spremembo Zakona o trgu finančnih instrumentov, izključno za uničenje Delniške OPORE, na podlagi izdatnih pritiskov in ozkih interesov finančne industrije z ATVP - Torek, 10.01.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

VIDEO INTERVJU - Predsednik VZMD o sanaciji bančnega sistema in razlastitvah v slovenskih bankah, ukinjanju registrskih računov 200.000 državljanov ter številnih pritiskih na Združenje - Ponedeljek, 21.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

VIDEO PREDSTAVITEV Delniške OPORE ob uvedbi še ugodnejših nadomestil - ohranite svoje delnice za le 9 € letno! - Ponedeljek, 17.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items