Introducing sustainable blue economy finance principles en Page 1

Predsednica Evropske federacije investitorjev Better Finance, Jella Benner-Heinacher, in izvršni direktor Better Finance, Guillaume Prache, sta se konec marca na konferenci Evropske komisije o financiranju trajnostne rasti »High-Level Conference: Financing Sustainable Growth« sestala z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, Karmenujem Vello. Srečanje je bilo osredotočeno na »finančna načela modre ekonomije«, ki so bila pripravljena v posvetovanju z zasebnimi in javnimi finančnimi institucijami. Ta načela so med drugim usmerjena v standarde poslovanja Mednarodne finančne korporacije (IFC) ter okoljskimi in socialnimi načeli in standardi Evropske investicijske banke (EIB).

Skupina strokovnjakov za trajnostne finance »High-Level Expert Group« je namreč v svojem končen poročilu Evropski komisiji priporočila:

  • sodelovanje z nevladnimi organizacijami in vlagatelji z namenom razvoja nabora »finančnih načel modre ekonomije«, ki bodo usmerjala odločitve o financiranju. Ta načela naj bi spodbujala vlagatelje k ​​sodelovanju s pomorskimi sektorji, v katera vlagajo kot dobri upravitelji premoženja, pa tudi usmerjala kapital v tiste sektorje, ki so bolj trajnostni, in stran od tistih, ki ravnajo netrajnostno. To bi se odrazilo v različnih cenah kapitala za različno trajnostno naravnane sektorje;
  • preobrazbo načel v smernice za vlagatelje in proučitev uporabe teh načel za krepitev obstoječih okoljskih standardov EU.

Član komisarjevega kabineta bo »finančna načela modre ekonomije« predstavil na julijski Generalni skupščini Better Finance v Bruslju, ki se je bo kot član Izvršnega odbora Better Finance udeležil tudi predstavnik Slovenije, predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.


Sorodna sporočila:

BETTER FINANCE ‒ vzpostavitev enakih (davčnih) pogojev v evropskih državah ključ do trajnostnega pokojninskega sistema in naložbenih politik - sreda, 21.02.2018

BRUSELJ - mednarodna konferenca o financiranju evropskega gospodarstva preko vlaganj individualnih investitorjev oz. z okrepljeno vlogo malih delničarjev - Ponedeljek, 04.12.2017

BETTER FINANCE pozdravlja študijo ESMA o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov, ki pritrjuje njihovim vsakoletnim raziskavam, hkrati pa izpostavlja nekatere pomembne pomanjkljivosti - Četrtek, 09.11.2017

MALTA - na srečanju Evropske federacije investitorjev izjemno čudenje ob neverjetnih praksah finančnih posrednikov ter stranpoteh kapitalskega trga v Slovenji, ponovno pod lažno krinko evropske regulative, kakršne pa ne poznajo v nobeni drugi državi EU ! - Petek, 13.10.2017

EVROPSKA KOMISIJA izbrala predstavnika Better Finance za svetovalca pri uveljavitvi Direktive o pravicah delničarjev – OMEJEVANJE VLOGE POSREDNIKOV ter krepitev neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji - Torek, 19.09.2017

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items