Prva pripravljalna vloga udeležencev HIT ALPINEA VZMD Page 1

Po tem, ko je VZMD marca na Okrožno sodišče v Kranju vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine zaradi iztisnitve 220 malih delničarjev družbe HIT Alpinea, d.d., bo do konca novembra v postopek priključil tudi tiste razlaščene/iztisnjene delničarje, ki so se oz. se bodo pridružili Sekciji HIT Alpinea pri VZMD. Združenje je namreč vsem iztisnjenim delničarjem poslalo Delničarske sporazume ter pooblastila odvetniški družbi Veršič in Perčič, s katerimi se lahko neposredno pridružijo postopkom, ki jih je kot edini delničar sprožil VZMD.

V vmesnem obdobju je Sodišče naložilo Poravnalnemu odboru pripravo izvedenskega mnenja, ki naj preizkusi in poda mnenje in oceno, kakšna višina denarne odpravnine bi bila za delničarje primerna. VZMD je tako včeraj Poravnalnemu odboru posredoval nekatera dodatna pojasnila, ugotovitve in predloge, še v tem tednu pa naj bi se predvidoma obe strani srečali s Poravnalnim odborom.

VZMD je sicer že v pripravljalni vlogi opozarjal, da iz zadnjega dostopnega revidiranega letnega poročila za 2015 izhaja, da je knjigovodska vrednost delnice konec leta 2015 znašala 2,39 €, kar je 6,3-kratnik ponujene denarne odpravnine, ki si jo je izglasoval glavni delničar HIT, d.d. Nova Gorica, ter bi v takšnem primeru delničarjem pripadlo kar 343.884,46 € dodatne denarne odpravnine. Družba je namreč konec leta 2015 izkazovala za 6 mio € zemljišč, 32,3 mio € neto zgradb (66,4 mio € nabavne vrednosti in 34,1 mio € popravka vrednosti) ter 2,5 mio € neto opreme (9,41 mio € nabavne vrednosti in 6,95 mio € popravka vrednosti). Glede na navedeno bi že minimalen dvig neto vrednosti nepremičnin za 5% prinesel dodatnih, več kot 1,6 mio €, kar bi takoj podvojilo znesek izglasovane odškodnine. 

Odgovore je podala tudi nasprotna stran, ki pa se je - kot že v nekaterih drugih primerih - v prvi vrsti ukvarjala predvsem z zmerjanjem predlagatelja kot špekulanta, ki nekritično sproža postopke v vseh družbah, kjer si večinski delničarji izglasujejo iztisnitve (na podlagi lastnih cenitev!). V VZMD so zato zadovoljni, da bo o zadevi svoje mnenje podal tudi Poravnalni odbor, hkrati pa puščajo odprta vrata možnosti poravnave z nasprotno stranjo. Predvsem v primeru slednje je toliko pomembnejše, da se preostali mali delničarji čimprej pridružijo postopku, zato jih iz VZMD ponovno vabijo k podpisu Delničarskega sporazuma in pooblastila odvetniku.   

Za vse dodatne informacije so sodelavci VZMD dosegljivi vsak delovnik med 9.00 in 17.00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu info@vzmd.si.


Sorodna sporočila:

HIT ALPINEA – še ena iztisnitev/razlastitev, tokrat 220 malih delničarjev – VABILO DELNIČARJEM - Sreda, 08.03.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items