Hit Alpinea logo

Po tem, ko so se predstavniki VZMD v postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine zaradi razlastitve oz. iztisnitve 220 malih delničarjev iz družbe HIT Alpinea, d.d., nekajkrat sestali s Poravnalnim odborom in nasprotno stranjo - glavnim delničarjem družbo HIT, d.d. - iz Združenja sporočajo, da so se pokazale realne možnosti za sodno poravnavo ter znatno doplačilo denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem. Predstavniki družbe HIT so namreč že v dosedanjih pogovorih pokazali pripravljenost k doplačilu dodatnih 0,76 € na delnico, kar je 200 % dodatek k že izplačani denarni odpravnini 0,38 € na delnico, kolikor so mali delničarji prejeli ob iztisnitvi. VZMD zato ponovno vabi vse delničarje, naj se neposredno pridružijo postopkom, ki jih je (kot edini) sprožil VZMD ter jih bo nadaljeval vse do plačila poštene odpravnine.

VZMD je sicer že v sodni pripravljalni vlogi opozarjal, da iz zadnjega dostopnega revidiranega letnega poročila za 2015 izhaja, da je knjigovodska vrednost delnice konec leta 2015 znašala 2,39 €, kar je 6,3-kratnik ponujene denarne odpravnine, ki si jo je izglasoval glavni delničar HIT, d.d., Nova Gorica, ter bi v takšnem primeru delničarjem pripadlo kar 343.884,46 € dodatne denarne odpravnine. Družba je namreč konec leta 2015 izkazovala za 6 mio € zemljišč, 32,3 mio € neto zgradb (66,4 mio € nabavne vrednosti in 34,1 mio € popravka vrednosti) ter 2,5 mio € neto opreme (9,41 mio € nabavne vrednosti in 6,95 mio € popravka vrednosti). Glede na navedeno bi že minimalen dvig neto vrednosti nepremičnin za 5 % prinesel dodatnih, več kot 1,6 mio €, kar bi takoj podvojilo znesek izglasovane odškodnine. V postopku pogajanj pa je družba predložila še nekatere novejše in dodatne podatke ter dokumentacijo, na podlagi katerih se pogajanja nadaljujejo.

V VZMD, ki se mu je v omenjenih postopkih doslej že pridružilo preko 90 iztisnjenih delničarjev HIT Alpinea, tako vidijo sorazmerno obetavne možnosti za poravnavo. Zato vabijo tudi ostale iztisnjene male delničarje, da se neposredno pridružijo postopkom, s podpisom Delničarskega sporazuma in pooblastila Odvetniški družbi Veršič – Perčič, o.p., d.o.o., ki v zadevnih sodnih postopkih zastopa VZMD. 

Za vse dodatne informacije so sodelavci VZMD dosegljivi vsak delovnik med 9.00 in 17.00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu info@vzmd.si.

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris Lendava, Sivent, VIPA Holding idr.


Sorodna sporočila:

HIT ALPINEA – nadaljevanje postopka sodne preveritve prenizke denarne odpravnine 220 iztisnjenim delničarjem s predvidenim sestankom HIT in VZMD s Poravnalnim odborom – VABILO RAZLAŠČENIM DELNIČARJEM - Torek, 21.11.2017

ACH – sklenjen dogovor o izvensodni preveritvi primernosti denarne odpravnine – VABILO 251 delničarjem k vključitvi v postopek za dosego dodatne denarne odpravnine - Ponedeljek, 04.09.2017

HIT ALPINEA – še ena iztisnitev/razlastitev, tokrat 220 malih delničarjev – VABILO DELNIČARJEM - Sreda, 08.03.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items