Predlog za sodni preizkus odpravnine HIT ALPINEA

Po iztisnitvi 220 malih delničarjev družbe HIT Alpinea, d.d., je včeraj VZMD na Okrožno sodišče v Kranju vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Glavni delničar, HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica (95,97%), je namreč na skupščini, 27. 12. 2016, sam sebi sprejel sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer je za denarno odpravnino določil 0,38 € na delnico. Ob tem v VZMD izpostavljajo, da iz zadnjega dostopnega revidiranega letnega poročila za 2015 izhaja, da je knjigovodska vrednost delnice konec leta 2015 znašala 2,39 €, kar je 6,3-kratnik ponujene denarne odpravnine. Družba je konec leta 2015 izkazovala za 6 mio € zemljišč, 32,3 mio € neto zgradb (66,4 mio € nabavne vrednosti in 34,1 mio € popravka vrednosti) ter 2,5 mio € neto opreme (9,41 mio € nabavne vrednosti in 6,95 mio € popravka vrednosti). Glede na navedeno bi že minimalen dvig neto vrednosti nepremičnin za 5%, prinesel dodatnih, več kot 1,6 mio €, kar bi podvojilo znesek izglasovane odškodnine.

Ob siceršnjem - ne najboljšem - poslovanju, ima družba tako še vedno soliden kapital in obsežno premoženje, sodeč po nedavni izjavi direktorja družbe, Pobegajlo Fedje, da »letošnje zima nadaljuje trend iz leta 2016, ki je bilo v HIT Alpinei daleč najboljše leto v zadnjem obdobju…«, pa bodo tudi rezultati za leto 2016 boljši.

Spričo navedenega so v VZMD prepričani, da bo primerno - precej višjo - denarno odškodnino moč doseči preko sodne presoje višine denarne odpravnine, saj vse kaže, da znaša pravična denarna odpravnina znatno več, kot pa izhaja iz predloga glavnega delničarja HIT, d.d., ki ga je sam-sebi na skupščini družbe tudi potrdil. Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko namreč pokaže dejansko vrednost delnice družbe po stanju v času iztisnitve.

Sicer strokovni sodelavci VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodijo in sodelujejo z ustrezno strokovno podporo še v primerih: Adria Airways (AA International Aviation Holding), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Jelovica (EBS GROUP, d.o.o.), Metalka Commerce (Slaven Vuković), Trimo (European Architectural System), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe HIT Alpinea.

fedja pobegajlo


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items