Zahteva Hranilnica LON 12122017

VZMD je na Upravo družbe Hranilnice Lon naslovil Zahtevo za pojasnila spričo Predloga za razširitev dnevnega reda 32. skupščine družbe, ki bo potekala jutri. Med drugim v VZMD zahtevajo dodatne informacije o poslovanju družbe do vključno oktobra 2017, s primerjavo realizacije in planiranim poslovanjem ter pojasnili glede morebitnih odstopanj, planskih dokumentov za leto 2018, stroških dela in številu zaposlenih po posameznih mesecih ter urejanju objekta, kjer ima družba sedež.

Delničar Alea Iacta, d.o.o. (9,99%), je namreč z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda predlagal tudi glasovanje o nezaupnici Predsedniku uprave družbe. Ob tem v obrazložitvi navaja, da Predsedniku uprave »ni uspelo izboljšati poslovanja družbe, kot je to predstavil delničarjem in Nadzornemu svetu. Rezultati poslovanja močno zaostajajo za plani, ki jih je sam predložil v potrditev Nadzornemu svetu družbe. Posledica neizpolnjevanja plana je hitrejša rast stroškov v primerjavi z rastjo prihodkov kar kaže na neobvladovanje stroškov poslovanja. V letu 2016 in 2017 ni uspel izvesti prestrukturiranja in utiliziranja naložb v nepremičnine kar je posledično povzročilo slabitev kapitala in kapitalsko neustreznost, ki so jo morali delničarji odpraviti z dokapitalizacijo«. Za konec predlagatelj opomni še na dejstvo, da Predsednik uprave na zadnji skupščini ni prejel razrešnice.

VZMD pričakuje pisni odgovor Uprave vsem 418 delničarjem ter predstavitev in pojasnila na sami skupščini, ki se je bo tudi tokrat udeležil predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Ob tem velja spomniti, da se je mag. Verbič v juniju udeležil tudi prejšnje tri-urne skupščine, kjer so številni delničarji izrazili nezadovoljstvo s poslovanjem in vodenjem družbe ter zavrnili spremembo prednostnih delnic v navadne, kakor tudi spremembe Statuta in imena družbe, o čemer bodo ponovno odločali jutri.


Sorodna sporočila:

HRANILNICA LON – današnja skupščina proti spremembi v banko, izključitvi prednostne pravice delničarjev in razrešnici uprave - Ponedeljek, 12.06.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items