Informatika dopis 16012018

Minuli teden je VZMD delničarje družbe Informatika, d.d., ki so svoje delnice prenesli v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD, obvestil, da se je pričel tretji in bržčas zadnji krog notranjega odkupa delnic omenjene družbe. Informatika tako vsem delničarjem ponovno ponuja odkup njihovih delnic po ceni 21,18 € za delnico, pri čemer krije tudi stroške prodaje.

VZMD je sicer za delničarje, ki so svoje delnice prenesli v »Delniško OPORO«, že v preteklih dveh krogih zagotovil brezplačno prodajo njihovih delnic, prav tako pa so jim bili povrnjeni vsi predhodni stroški, ki so jih imeli z vključitvijo v shemo oz. letnim nadomestilom 9 €. Podobno ugodnost želijo v VZMD zagotoviti delničarjem tudi v tem krogu prodaje, zato bodo letno nadomestilo za udeležbo v shemi obračunavali šele februarja ter tako delničarjem, ki bodo v vmesnem času svoje delnice prodali, prihranili dodaten strošek. Hkrati bodo v pogajanjih s kupcem tudi tokrat skušali dogovoriti povrnitev letnega nadomestila za leto 2017, ki so ga delničarji že plačali. Enake ugodnosti brezplačne prodaje sicer veljajo tudi za vse tiste delničarje Informatike, ki imajo svoje delnice še na registrskih računih.

Kot je v pismu delničarjem med drugim zapisal direktor Informatike, dr. Ciril Kafol, se je z dosedanjimi odkupi število delničarjev v družbi zmanjšalo za 40 %. Spomnimo, delničarji so na lanski skupščini podelili pooblastilo Upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic, pri čemer je bil sklep sprejet z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe in kasnejšega statusnega preoblikovanja. To pomeni, da bi se družba v prihodnje lahko preoblikovala iz delniške družbe (d.d.) v  družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), s čimer bi se sedanje delnice INFG spremenile v poslovne deleže, ki pa jih utegne biti težje prodati.

O (ne)smiselnosti ohranjanja lastništva delnic Informatike priča tudi zapis dr. Kafola, da njihova delnica »zelo verjetno ne bo nikoli kotirala na borzi, tako da ni računati na dvig vrednosti delnice v prihodnosti iz špekulativnih razlogov. Prav tako zaradi svojega namena ter osnovnega poslanstva družbe ni razlogov, da bi delnica prinašala omembe vredne dividende.« Za zaključek direktor Informatike v svojem dopisu delničarje opozarja še, da zaradi večinoma že doseženih ciljev projekta notranjega odkupa delnic novega (četrtega) kroga odkupa najverjetneje ne bo.  

Ob tem v VZMD dodajajo, da imajo delničarji v primeru preoblikovanja družbe in njihovemu neposrednemu glasovanju proti takemu sklepu zakonsko možnost zahtevati primerno izplačilo s strani družbe, pri čemer je možno sprožiti tudi postopek sodne preveritve primernosti denarne odpravnine. Za delničarje v »Delniški OPORI«, ki se za prodajo ne bodo odločili, bodo v VZMD preverili oz. zagotovili tudi to možnost. Zato vabijo vse delničarje, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskem računu, naj v vsakem primeru svoje delnice prenesejo v »Delniško OPORO«, saj bodo sicer lahko v kratkem ostali brez svoje naložbe ter kakršnega koli denarnega nadomestila oz. odpravnine.

Delničarji lahko k Delniški OPORI še vedno pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si


 

Sorodna sporočila:

INFORMATIKA - uspešno zaključena prodaja svežnja delnic preko Delniške OPORE - VZMD 31 vključenim delničarjem zagotovil najugodnejše pogoje prodaje, brez kakršnihkoli stroškov – VABILO delničarjem z ukinjenimi registrskimi računi, naj se ne odrečejo donos - Sreda, 08.11.2017

INFORMATIKA – odobritev oblikovanja sklada lastnih delnic, ki bi lahko pripeljal tudi do statusnega preoblikovanja družbe; TORONTO – pričetek 50. turneje poslovno-investitorskih programov VZMD - Torek, 20.06.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items