Predlog za sodni preizkus Jelovica Page 1

Po iztisnitvi 143 malih delničarjev družbe Jelovica, d.d., je bil ta teden, v okviru Delniške OPORE pri VZMD, na Okrožno sodišče v Kranju vložen Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Glavni delničar, EBS GROUP, d.o.o. (94,64 %), je namreč na 25. skupščini, 2. 12. 2016, sam sebi sprejel sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer je za denarno odpravnino določil 3,75 € na delnico. Ob tem v VZMD izpostavljajo, da je po zadnjih dostopnih podatkih, družba Jelovica, na dan 31.12.2015, izkazovala za 16,7 milijona € celotnih sredstev in za 14,7 milijona evrov lastniškega kapitala, knjigovodska vrednost delnice pa je znašala 14,70 € na delnico, kar je skoraj štirikratnik izglasovane denarne odpravnine. Družba je v letu 2015 ustvarila tudi za 378.000 tisoč € čistega dobička (leta 2014 529.000 €), kar znaša 0,38€ na delnico (leta 2014 0,53€). Ob tem je bila družba praktično nezadolžena, lastniški kapital je predstavljal 88% vseh sredstev družbe.

V preteklem letu 2016 se je družba lastniško konsolidirala in prevzela družbo Slovenijales Trgovina ter se s tem močno okrepila v lesni panogi. V 2015 je prejela nagrado za najbolj inovativno podjetje gorenjske regije za 2014.

Spričo navedenega so v VZMD prepričani, da bo primerno - precej višjo - denarno odškodnino moč doseči preko sodne presoje višine denarne odpravnine, saj vse kaže, da znaša pravična denarna odpravnina znatno več, kot pa izhaja iz predloga glavnega delničarja EBS GROUP, d.o.o., ki ga je sam-sebi na skupščini družbe tudi potrdil. Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko namreč pokaže dejansko vrednost delnice družbe po stanju v času iztisnitve.

Sicer strokovni sodelavci VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodijo in sodelujejo z ustrezno strokovno podporo še v primerih: Adria Airways (AA International Aviation Holding), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Metalka Commerce (Slaven Vuković), Trimo (European Architectural System), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe Jelovica. 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items