kolpa logo

Na skupščini družbe KOLPA, d.d., ki je potekala 10. 1. 2018 v Metliki, je njen glavni delničar Kolpa holding, d.o.o. (94,26 %vseh delnic Kolpe), pričakovano potrdil svoj predlog sklepa o izključitvi 38 manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer je kot primerno denarno odpravnino določil 8,50 € na delnico. Še pred skupščino je družba ugodila zahtevi VZMD terposredovala dodatna gradiva in pojasnila, povezana z določitvijo denarne odpravnine, ki jih strokovni sodelavci VZMD še proučujejo. Tako bodo v roku za vložitev Predloga za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine pripravili oceno osmiselnosti sprožitve omenjenega postopka.

V primeru razhajanj med oceno strokovnih sodelavcev VZMD in ponujeno denarno odpravnino bodo iz Združenja glavnega delničarja pozvali k pogajanjem, preden bodo v zakonskem roku (30 dni od vpisa sklepa) primorani vložiti tudi Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine oz. voditi druge postopke za dosego poštene denarne odpravnine. Ob tem VZMD vabi vse iztisnjene delničarje, ki bi si želeli neposredno priključiti prizadevanjem Združenja in morebitnim (sodnim) postopkom, naj se obrnejo nanje preko spodaj navedenih kontaktov Informacijske pisarne VZMD.

Ob tem v VZMD posebej opozarjajo tudi na problematiko 10 malih delničarjev, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, saj – najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov ­– svojih delnic še niso prenesli na trgovalni račun ali k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO). Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo namreč vsi ti delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe ter brez kakršnega koli denarnega nadomestila oz. odpravnine. Zato v Združenju vabijo vse delničarje, posebej pa tiste, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskih računih pri KDD, da delnice prenesejo na fiduciarni račun Odvetniške družbe v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD, saj to zagotavlja tudi sodelovanje v pogajanjih oz. omenjenih sodnih postopkih.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve, in ki še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čim prej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items