slon logo

Za danes sklican narok v zadevi Kompas Hoteli Bled, d.d., kjer je VZMD vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah, zaradi iztisnitve malih delničarjev, je bil preklican, saj je okrožna sodnica Andreja Simsič, tudi na predlog VZMD, imenovala Poravnalni odbor. Njegov predsednik, Prof. dr. Aleš Berk, je tako že prevzel spis, s strani odvetnika VZMD, Klemna Veršiča, pa prejel pismo, v katerem ga je ta seznanil z okoliščino, da je sodišče predlagatelja VZMD doslej pozabilo obveščati o opravljenih procesnih dejanjih. Odvetnik Veršič je pri tem izpostavil, da ima VZMD povsem enako vlogo kot drugi predlagatelj, družba SAVA, d.d., zato je pozval Poravnalni odbor, da o njihovih izsledkih, morebitnih poravnalnih srečanjih in drugih aktivnostih obvešča tudi predlagatelja VZMD.

Spomnimo, glavni delničar Kompas Hotelov Bled, družba Hotel Slon, d.d. (92,98%), je na lanski aprilski skupščini sam-sebi (ob nasprotovanju VZMD) sprejel sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, pri čemer je kot primerno denarno odpravnino določil mizernih 10,37 € za posamezno delnico, skupno 159.977,99 € za vse manjšinske delničarje. Medtem iz VZMD že vse od sprožitve postopka opozarjajo, da je knjigovodska vrednost delnice po podatkih iz letnega poročila konec leta 2016 znašala 26,94 €, kar je skoraj 160 % več, kot na skupščini določena odpravnina. Družba je leto 2016 zaključila z 177.000 € čistega dobička ter hkrati ni imela dolgov. Strokovni sodelavci VZMD so po pregledu Cenitvenega poročila opozorili tudi na dejstvo, da je Hotel Kompas ocenjen na vsega 3 mio €, kar je za hotel - s približno 7.000 m2 površin, vključno z 95 sobami in 6.000 m2 zemljišč na elitni lokaciji v središču Bleda - znatno prenizka vrednost. Ocenjevalec se je namreč izognil prikazu tržne vrednosti nepremičnine, kjer bi - ob upoštevanju podatkov ocenjevalcev za prodajo oz. za ponudbo - vrednost narastla na 5,225 mio € oz. 7,838 mio €, kar bi predstavljalo dodatnih 10 € oz. 22 € na delnico …

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe Kompas Hoteli Bled.


Sorodna sporočila:

KOMPAS HOTELI BLED – VZMD tudi tokrat v sodni preizkus prenizke denarne odpravnine iztisnjenim/razlaščenim delničarjem – VABILO k vključitvi v postopek - Četrtek, 13.07.2017

KOMPAS HOTELI BLED – iztisnjenim delničarjem 10,37 € denarne odpravnine - Torek, 25.04.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items