KS nalozbe logo

Na skupščini družbe KS Naložbe, d.d., ki se je končala pred dobro uro, je bilo prisotnega 70,83 % z glasovalno pravico. Poleg največjega delničarja Kalantia Limited (70,58 %), ki ga je zastopal Igor Lah, je bil na skupščini prisoten le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO.Skupščina se je seznanila z bilančnim dobičkom, ki je konec leta 2016 znašal 131.911,19 € in je v celoti ostal nerazporejen, pri čemer se je VZMD vzdržal glasovanja, saj so v Združenju mnenja, da bi si delničarji zaslužili delitev dividend, po drugi strani pa bi - glede na lastniško strukturo ter pogoje borzno-posredniških družb - večini od 20.416 delničarjev z izplačilom dividend nastali stroški, ki bi močno presegali samo izplačilo. VZMD se je vzdržal tudi pri nasprotnem predlogu, s katerim je večinski delničar namesto predlagane družbe GM Revizija plus, d.d., za revizorja za leto 2017 imenoval družbo Baker Tilly Evidas, d.o.o. Pred tem je mag. Verbič direktorici zastavil vprašanje kaj takšna odločitev finančno pomeni za družbo ter ali so bili z omenjeno družbo že v kontaktu glede pogodbenih okvirov. Predlog sprememb statuta je Uprava družbe tudi na tokratni skupščini umaknila, saj spričo določil Zakona o pravnih naslednicah PID, tudi na tej skupščini ni bilo navzočega dovolj kapitala (podpora 75 % celotnega kapitala družbe) za spremembe statuta.

Sicer je družba KS Naložbe po številu delničarjev največji nekdanji PID, več kot tri četrtine vseh pa ima svoje delnice na ukinjenih registrskih računih, saj zaradi visokih borzno-posredniških stroškov, svojih delnic do danes še niso prenesli na trgovalne račune oz. jih prodali. Da je preko 20 % vseh delnic družbe še vedno na registrskih računih, je na skupščini opozoril tudi Predsednik VZMD ter ob tem kot možno rešitev izpostavil shemo »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=RA2YE7wO9Ng). Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo namreč vsi delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe.

Direktorica družbe Tatjana Petročnik je v svojem odgovoru pojasnila, da se omenjene okoliščine zavedajo, da iščejo z vidika delničarjev čim ugodnejše rešitve, ter da nameravajo že v naslednjih tednih pristopiti še k dodatnim aktivnostim za ustrezno informiranje in možnost izstopa manjšinskih delničarjev. Hkrati je pojasnila, da bodo o pobudi VZMD in možnostih Delniške OPORE obvestili tudi večinskega delničarja, ki je nedavno podal tudi prevzemno ponudbo.

Tudi ob tej priložnosti VZMD vabi delničarje, da svoje delnice prenesejo na fiduciarni račun odvetnika, ki je odprt v sklopu zastopniške sheme Delniška OPORA pri VZMD, kamor je svoje delnice ob ukinjanju registrskih računov preneslo že precejšnje število delničarjev, med njimi tudi delničarji družbe KS Naložbe d.d. V tem primeru strošek pristopa k Delniški OPORI znaša 9 €, strošek izplačila (kupnine) pa znaša 7,00 €, torej skupaj fiksnih 16,00 €. V primerih delničarjev, ki imajo svoje delnice na ukinjenih registrskih računih je tako prenos delnic na Delniško OPORO pri VZMD najracionalnejša rešitev tudi za možnost prodaje delnic.

Delničarji lahko pristopijo k Delniški OPORI z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo morajo delničarji poslati na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci Delniške OPORE delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.netThere are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items