Družba KS Naložbe, d.d., je v sredo, preko portala Ljubljanske borze SeoNet, objavila »Začetek (njihovega) programa nakupov lastnih delnic«, pri čemer se je tečaj, ob sicer simboličnem prometu, dvignil za kar 54 %. Ob tem v VZMD z zadovoljstvom ugotavljajo, da se potrjujejo in udejanjajo njihova nedavna opozorila malim delničarjem, o možnostih za dosego neprimerno višje kupnine za njihove delnice, kot jo je avgusta večinski delničar - ciprska družba KALANTIA LIMITED (70,58 %) - ponudil s Prevzemno ponudbo, odobreno tudi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Takrat je prevzemnik ponudil 0,52 € na delnico, tečaj na Ljubljanski borzi pa je odtlej večinoma kotiral pri 0,50 €.

VZMD je v svojih opozorilih in dopisih malim delničarjem izpostavil, da je skupščina KS Naložbe že 31. 8. 2016 sprejela sklep, s katerim je Upravo pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer je sklep določil, da »nakupna cena ne sme biti nižja od najnižje cene in ne višja od najvišje cene, dosežene na organiziranem trgu v zadnjem letu od dneva izdaje pooblastila«, kar pomeni, da družba lahko odkupuje lastne delnice po ceni med 0,17 € in 0,778 €. Od objave ter pričetka odkupov v sklad lastnih delnic (10.1.2018) je družba KS Naložbe pridobila 357 lastnih delnic, za katere je plačala 0,77 € na delnico. S tem je bila sicer dosežena tudi minimalna vrednost, ki se jo je VZMD zavezal doseči za pristopnike k »Delniški OPORI« in Delničarskem sporazumu (0,75 € oz. najmanj 50 % več od takratnega tečaja na borzi).

Tako je preko 20.200 malih delničarjev naposled (po vrsti let) dočakalo sorazmerno dostojno ponudbo za prodajo oz. izstop iz lastništva KS Naložb. Vendarle tudi v tem primeru iz VZMD seznanjajo delničarje, da so v zadnjih, izjemno uspešnih postopkih skupnih prodaj delnic malih delničarjev, od potencialnih interesentov oz. kupcev vselej zahtevali pristanek na t.i. »top up klavzulo«, ki zagotavljala kasnejše doplačilo, v primeru, da bi kupec v določenem obdobju po prodaji delnice kupoval ali prodajal po višji ceni. S tem se je namreč VZMD lahko prepričal o resnosti potencialnega kupca oz. odsotnosti morebitnih kratkoročnih (špekulativnih?) namenov z nakupom.

Glede na okoliščino, da v primeru družbe KS Naložbe doslej ni bilo potencialnega kupca, ki bi pristal na omenjeno standardno »top up klavzulo«, so strokovni sodelavci VZMD mnenja, da cena 0,77 € za delnico ni nujno najvišja cena, ki jo je moč doseči pri prodaji svežnja delnic manjšinskih delničarjev. Iz VZMD zato vse delničarje - ki so svoje delnice že prenesli, bodisi v Delniško OPORO, bodisi so podpisali Delničarski sporazum (preko 120 delničarjev) - obvešča, naj v primeru želje po prodaji njihovih delnic po trenutno ponujeni ceni 0,77 €, slednje sporočijo Informacijski pisarni VZMD, saj si bo VZMD v nasprotnem primeru (tudi v njihovem imenu) zanje še naprej prizadeval doseči morebitne boljše pogoje prodaje oz. izstopa iz družbe. Uspešnost prizadevanj za morebitne boljše pogoje prodaje je namreč v veliki meri lahko odvisna od števila delničarjev oz. delnic, vključenih v skupno prodajo.  

Delničarji lahko k Delniški OPORI še vedno pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend. Pri tem v VZMD opozarjajo, da je glede na trenutno ponudbo (0,77 €) skupna vrednost delnic KS Naložbe na registrskih računih več kot 600.000,00 €, ki jih preko 16.000 delničarjev z registrskimi računi pri KDD - v primeru, da delnic ne bodo prenesli - žal ne bodo mogli prejeti.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si


 

Sorodna sporočila:

KS NALOŽBE - 17.045 malih delničarjev bo v kratkem izgubilo svoje delnice, kljub dejstvu, da so vredne vsaj 50 % več od tečaja na borzi (trenutno 413.888 €) – VABILO k skupni prodaji v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD - Torek, 14.11.2017

Po VZMD tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) javno opozarja na nezakonite oderuške stroške borzno-posredniških hiš ter poziva Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) k dolžnemu ukrepanju - Četrtek, 26.10.2017

KS NALOŽBE – na današnji skupščini tudi o preko 17.000 malih delničarjih, ki svojih delnic (skupaj 22 % celotnega kapitala) še niso prenesli z ukinjenih registrskih računov pri KDD – rešitev Delniška OPORA pri VZMD - Ponedeljek, 18.09.2017

Delniška OPORA – VZMD z dopolnili Splošnih pogojev in Razpredelnice nadomestil sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov ter olajšuje in racionalizira skupinske prodaje delnic malih delničarjev preko fiduciarnega računa odvetnika - Torek, 10.10.2017

DRŽAVNI ZBOR - v Sloveniji so upravičenci do dividend namesto (malih) delničarjev postali finančni posredniki – VZMD z apelom po dodatni avtentični razlagi spričo ponovnega izigravanja zakona s strani finančne industrije, medtem ko ATVP molči - Torek, 26.09.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items