20180316 135303

V ljubljanski Hiši Evropske unije se je ravnokar zaključila javna predstavitev glavnih ugotovitev Poročila o Sloveniji 2018 Evropske komisije (EK). Ugotovitve EK so letos predstavili Zoran Stančič, vodja Predstavništva EK v Sloveniji, István P. Székely, direktor Generalnega direktorata EK za gospodarske in denarne zadeve, in Jordi Curell Gotor, direktor Generalnega direktorata EK za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. V imenu Vlade RS sta se na poročilo odzvali dr. Anja Kopač Mrak, Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance RS.

Evropska komisija je 7. marca 2018, v sklopu evropskega semestra za 2018, objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države. V Poročilu o Sloveniji Komisija ugotavlja, da je gospodarska rast od leta 2016 naprej pripomogla k odpravi pomembnih tveganj, medtem ko sprejem in izvedba reform pokojninskega in zdravstvenega sistema ter dolgotrajne oskrbe ostajajo ključne prednostne naloge za vzdržnost javnih financ, zlasti zaradi staranja prebivalstva. Poudarjen je bil pomen investicij in zdravega investicijskega okolja za ohranjanje pozitivnih gospodarskih razmer in trendov. Glede makroekonomskih neravnotežij pa EK ugotavlja, da jih Slovenija nima več (bančni sektor je okrepljen, gospodarstvo je manj zadolženo, naložbe naraščajo, javni dolg se zmanjšuje) in zato izstopa iz tega postopka.

Na povabilo Predstavništva EK v Sloveniji se je – v okviru prizadevanj VZMD v Republiki Sloveniji, kot tudi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD: Invest to Slovenia (investo.si) in International Investors` Network (invest-to.net) – udeležil predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki se sicer redno aktivno udeležuje predstavitev poročil Evropske komisije ter poročil OECD (VIDEO). Mag. Verbič je tudi tokrat priložnost izkoristil za pogovore s številnimi uglednimi udeleženci, med drugimi s predstavniki EK, Zoranom Stančičem, Istvánom P. Székelyjem in Jordijem Curellom Gotorjem, ter nekdanjim ministrom za finance RS, dr. Dušanom Mramorjem.

Danes zjutraj se je pričela tudi skupščina družbe Iskra mehanizmi holding, d.d., na kateri je bila edina vsebinska točka dnevnega reda vložitev tožbe proti dr. Marjanu Pogačniku, Robertu Novaku, Cirilu Kavčiču in Vesni Sodja. Delničarji pa o predlagani tožbi niso razpravljali, saj sta - ob ugotavljanju sklepčnosti in intervenciji malega delničarja Miloša Šnuta - notarka Marjana Bešter in odvetnica Mojca Lukančič naposled dognali, da skupščina ni bila sklicana pravilno, ker je od sklica do skupščine minilo le 28 dni. Predsednik uprave, dr. Marjan Pogačnik, je tako danes že sklical novo skupščino, in sicer za 19. aprila 2018.   


Sorodna sporočila:

Poročilo Evropske komisije o Sloveniji 2017, ob udeležbi visokih gostov, zanimivo razpravo ter polemičnimi neformalnimi pogovori - Petek, 10.03.2017

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items