V Kranju je sinoči potekala skupščina družbe Hranilnica LON, d.d., kjer je bilo prisotnega 74,64 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je že dva dni pred tem na Upravo družbe naslovil sklop konkretnih vprašanj oz. Zahtevo za pojasnila. VZMD si prizadeva svoja stališča oblikovati na podlagi karseda celovitih informacij, zato so se vprašanja nanašala predvsem na vsebino in obrazložitev dodatne točke dnevnega reda, s katero je največji delničar Alea Iacta, d.o.o. (9,99%), predlagal glasovanje o nezaupnici Predsedniku uprave družbe. Predsednik uprave, dr. Jaka Vadnjal, je na skupščini sicer podal številne odgovore, posebej na »vprašanja VZMD«, ki pa v nekaterih delih niso bili konkretni oz. docela zadovoljujoči.

Prvotni predlog Uprave za spremembo Statuta, ki je med drugim predvideval pooblastilo Upravi, da v naslednjih 5 letih enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital, pri čemer bi se lahko prednostno pravico obstoječih delničarjev delno ali v celoti izključilo, je bil tako - kot že na junijski skupščini - ponovno zavrnjen (89,04 % PROTI). VZMD je z nasprotnim predlogom zahteval črtanje izključitve prednostne pravice, problematično pa je bilo tudi dejstvo, da bi lahko s takšno dokapitalizacijo en sam »dokapitalizator« svoj delež v družbi naenkrat povečal preko preko 50 %. Na koncu je bil z 85,12 % sprejet nasprotni predlog delničarja Alea Iacta, ki deloma rešuje problem osnovnega predloga.

Tako Statut po novem omogoča enkratno ali večkratno povečanje osnovnega kapitala za največ 40.000 delnic, oz. 3 mio €, namesto prvotno predlaganih 80.000 delnic, oz. 6 mio €, obstoječi delničarji pa so lahko ob tem le delno izključeni, saj mora Uprava k dokapitalizaciji povabiti vsaj 50 največjih delničarjev. Skupščina je potrdila spremembo imena družbe, tako da se Hranilnica LON po novem imenuje LON banka.

Delničarji so za konec z 81,41 % izglasovali nezaupnico predsedniku Uprave družbe, po tem, ko sta predsednik Uprave, dr. Vadnjal in član Uprave, Bojan Mandič, opravila daljši predstavitvi. Svoj predlog o nezaupnici je v razpravi dodatno podkrepil predlagatelj Alea Iacta, ki jo je na skupščini zastopal njen direktor Sergej Racman, medtem ko je predsednik VZMD v razpravi izpostavil »zaskrbljenost Združenja, nad predlogom največjega delničarja ter dejstvom, da uprava razrešnice ni prejela že na prejšnji skupščini. Današnje navedbe predsednika Uprave pa nas navdajajo z dodatno zaskrbljenostjo, vendar je glasovanje o nezaupnici lahko le signal, za vsakršno konkretno odločitev o predsedniku oz. članih uprave pa bo moral odgovornost sprejeti Nadzorni svet družbe«.


Sorodna sporočila:

HRANILNICA LON – pred jutrišnjo skupščino VZMD na Upravo naslovil vprašanja ob predlogu za podelitev nezaupnice Predsedniku uprave - Sreda, 13.12.2017

HRANILNICA LON – današnja skupščina proti spremembi v banko, izključitvi prednostne pravice delničarjev in razrešnici uprave - Ponedeljek, 12.06.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items