Marles slika prava 24.4.2018

Konec minulega meseca je 170 malih delničarjev družbe Marles, d.d., na svoje naslove prejelo pisma, s katerimi jih je VZMD povabil k skupni prodaji njihovih delnic v okviru sheme »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO). Največji delničar družbe je s 83,27 % Leopold Poljanšek, skupaj s povezanimi družbami pa obvladuje preko 90 % vseh delnic Marlesa, zaradi česar so v VZMD ocenili, da je možno in smiselno podati zahtevo za izstop iz družbe (odprodajo delnic) ter po potrebi sprožiti sodni postopek za določitev primerne denarne odpravnine.

Delnice Marlesa so bile letos uvrščene na trg »SI ENTER«, ki ga upravlja Ljubljanska borza, vendar z njimi doslej na omenjenem trgu še ni bilo sklenjenega posla, dalj časa pa je bilo oddano naročilo za nakup 3.500 delnic po ceni 0,70 EUR na delnico. V preteklosti so se sicer že pojavljale posamezne ponudbe za odkup delnic, med drugim pa je tudi sam Marles - v letih 2016 in 2017 - delnice odkupoval v sklad lastnih delnic, pri čemer odkupna cena nikdar ni presegla 1,30 € na delnico. Družba je leto 2016 zaključila z 1.902.610,00 € bilančnega dobička, kar predstavlja dobrih 0,63 € na posamezno delnico, knjigovodska vrednost delnice pa je konec leta 2016 znašala 3,97 €. Zato so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da poštena vrednost delnice znaša precej več, kot prej omenjene (dosedanje) ponudbe, in jo je moč doseči z oblikovanjem skupnega svežnja delnic malih delničarjev ter pogajanji oz. formalno zahtevo za izstop iz družbe in določitvijo poštene cene.

Ob tem v VZMD posebej opozarjajo tudi na problematiko 124 malih delničarjev, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, saj – najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov ­– svojih delnic še niso prenesli na trgovalni račun ali k »Delniški OPORI« pri VZMD. Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo namreč vsi ti delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe ter brez kakršnegakoli denarnega nadomestila oz. odpravnine. Zato v Združenju vabijo vse delničarje, posebej pa tiste, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskih računih pri KDD, da delnice prenesejo na fiduciarni račun Odvetniške družbe v okviru »Delniške OPORE«, ki zagotavlja tudi omenjena pogajanja za čim višjo prodajno ceno delnic in kamor je svoje delnice ob ukinjanju registrskih računov preneslo že mnogo delničarjev, med njimi tudi družbe Marles.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve, in ki še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čim prej prenesejo svoje delnice, saj bodo sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-pošte delnice@vzmd.si


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items