• Medij: Dnevnik
  • Datum objave: četrtek, 12.05.2016
Brez panike casa za odlocitev je se dovolj Page 1

pogovor: igor štemberger, predsednik uprave BPH Ilirika

Zagotovo se sprašujete, kdaj je najprimernejši čas za odločitev o tem, kaj storiti z registrskimi računi. Koliko vas bo to stalo in ali je mogoč prenos delnic z registrskega računa med sorodniki? Tudi o tem smo se pogovarjali s predsednikom uprave BPH Ilirika Igorjem Štembergerjem.

Gaja Sternad


Konec decembra bo Centralna klirinško depotna družba (KDD) ukinila registrske račune. Tako se bodo morali vsi, ki imajo svoje delnice na registrskem računu, odločiti, kaj bodo s temi delnicami storili. Ali naj posamezniki to storijo čim prej ali lahko to urejajo po dopustih? Nekateri namreč opozarjajo, da bodo konec leta pred borznoposredniškimi družbami vrste...

Časa je kljub velikemu številu imetnikov registrskega računa še dovolj. Velja le poudariti, da se rok za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa pravnim osebam izteče 30. septembra 2016, medtem ko se fizičnim osebam rok izteče 1. januarja 2017.

Kako naj posameznik, ki ni ravno najbolj finančno pismen, sploh ve, koliko delnic ima na registrskem računu? Kako naj potem to preveri?

Vsak imetnik registrskega računa bo pisno (obvestila ga bo Centralna klirinško depotna družba) obveščen o ukinitvi registrskega računa. KDD bo o ukinitvi registrskega računa imetnike obvestila tudi v dveh dnevnih časopisih. Prav tako se seveda lahko vsak delničar za informacijo o stanju delnic na registrskem računu obrne neposredno na KDD, kjer brezplačno dobi izpis stanja delnic na dan 31. december. Iz izpiska bo jasno razvidno, katere delnice ima delničar in na katerem oziroma kakšnem računu. Če so delnice še vedno vknjižene na registrskem računu, mora urediti vse potrebno za prenos teh delnic do konca leta pri borznoposredniški hiši Ilirika na območju celotne Slovenije po konkurenčnih cenah.

Mali delničarji so prepričani, da se bodo z novo ureditvijo okoristile finančne institucije, ki ponujajo vodenje trgovalnih računov. Te ne bodo zaslužile le z nadomestili za prenos, odpiranje, vodenje, zapiranje računa in s provizijami pri prodaji, temveč tudi s provizijami pri posredovanju izplačil dividend. Kako odgovarjate na tovrstne kritike?

V borznoposredniški družbi Ilirika bodo vse storitve, ki smo jih po zakonu, predpisih, splošnih aktih ter drugih pravnih aktih dolžni opravljati, kot običajno opravljene korektno, z najvišjo možno skrbnostjo. Zagotovo pa bomo skrbeli, da bodo cenjene stranke v naših poslovalnicah dobile najbolj kakovostno storitev.

Konkreten primer: Mojca iz Ljubljane že ima odprt trgovalni račun pri eni izmed BPH, njena mama pa ima pri KDD na registrskem računu nekaj delnic. Zanima jo, ali lahko mamine delnice prenese kar na svoj trgovalni račun. Kaj bi ji svetovali na lliriki in koliko jo bo to stalo?

Omenjena transakcija je v lliriki izvedljiva, vendar se morata Mojca in njena mama zaradi zakonske zahteve identifikacije pri vzpostavljanju poslovnega razmerja osebno oglasiti v poslovalnicah Ilirike. Pod predpostavko, da so mamine delnice še vedno vknjižene na registrskem računu, je treba te pred prenosom na trgovalni račun hčerke Mojce prenesti na trgovalni račun mame in s tega računa na Mojčin trgovalni račun. V zvezi s stroškovnim vidikom je treba najprej pogledati, kakšni so nameni stranke. Strankam bomo ponudili brezplačno svetovanje, s pomočjo katerega se bodo odločile za storitve, ki jim bodo prinašale največjo korist.

Kolikšni so letni stroški na trgovalnem računu, ki ga posameznik odpre v vaši borznoposredniški hiši?

V lliriki so letni stroški odvisni od vrste produkta, števila oziroma vrednosti delnic, ki jih ima posamezna stranka na računu, pri čemer je strošek vzdrževanja evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij 26 evrov ali manj, nadomestilo za vzdrževanje stanj pa je odvisno od vrednosti delnic na trgovalnem računu, pri čemer teh stroškov ne zaračunavamo, če je vrednost portfelja manjša od 10.000 evrov.

Katera možnost je najugodnejša za posameznika, ki ima registrski račun še vedno odprt pri KDD?

V borznoposredniški hiši Ilirika bomo posamezniku zagotovo znali najbolje svetovati, kaj je v konkretnem primeru najboljša in najugodnejša možnost za cenjeno stranko. x

Vsak imetnik registrskega računa bo pisno obveščen o ukinitvi registrskega računa.

Letni stroški so odvisni od vrste produkta in števila oziroma vrednosti delnic, ki jih ima posamezna stranka na računu. Pri tem strošek vzdrževanja evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij stane 26 evrov ali manj, nadomestilo za vzdrževanje stanj pa je odvisno od vrednosti delnic na trgovalnem računu.


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items