savare dividenda 2018 slika

Za skupščino delničarjev Save Re, ki bo 29. maja, je predlagano, da se od 22,5 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 12,4 milijona evrov ali 0,80 evra bruto na posamezno delnico. Dividende bi nekaj več kot 4000 delničarjev Save Re prejelo že 14. junija glede na vpis v delniško knjigo 13. junija. Toda v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so za omenjeno skupščino podali dva nasprotna predloga. Prvi predvideva izplačilo 1,40 evra bruto dividende na delnico ali v skupnem znesku 21,7 milijona evrov. V VZMD ta predlog utemeljujejo s tem, da višje izplačilo dividend za Savo Re ne predstavlja večjih težav, po drugi strani so od lani stroški borznoposredniških družb ob izplačilu dividend tako visoki, da delničarji z majhnim številom delnic sploh ne prejmejo dividend. Če ta predlog VZMD ne bi dobil podpore, predlagajo, da se dividende letos sploh ne izplačajo.

Medij: Večer

Avtor: D. T.

Stran: 5

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items