Delo, 17.05.2014

Mali delničarji_hočejo_višjo_dividendoMali delničarji hočejo višjo dividendo Zavarovalnica Triglav Uprava je proti Ljubljana - Vseslovensko zdruze- . nje malih delničarjev (VZMD) jej objavilo nasprotni predlog zai ju-; nijsko Triglavovo skupščino, s' katerim krepko zvišuje dividendo: če je uprava predlagala 1,10 evra bruto dividende za delnico, jo VZMD zvišuje na 2,50 evra. Namesto 25 milijonov bi Triglav med delničarje razdelil kar 56,8 milijona evrov bilančnega dobička. V VZMD za razloge navaja dobre rezultate Triglava in celo zaostrene ekonomske razmere.

Z višjo dividendo naj bi se povrnilo zaupanje v delnico in prepričani so, da Triglav takšno izplačilo zmore brez kakršnih koli negativnih vplivov. Uprava povečanju dividende nasprotuje. Mnenje, da večje izplačilo dividend ne bo imelo negativnih vplivov, je po njihovem zmotno. Triglav kot ena vodilnih zavarovalno-finančnih skupin se tudi ubada s težkimi razmerami na trgih in ostro konkurenco. Do leta 2017 hočejo doseči 10-odstotni tržni delež na bivših jugoslovanskih trgih: ponekod bi šlo z organsko rastjo, drugod pa le s prevzemi. Včeraj je Triglav objavil, da je iz uprave odstopil Stanislav Vrtunski, ki naj bi poslej deloval v Triglavovi pozavarovalnici. S. Č.

 

Medij: Delo
Avtorji: S.Č.
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 17. 05. 2014 
Stran: 9

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items