TV SLOVENIJA, 16.07.2010, DNEVNIK, 19.00

Mali_delni_arji_vnovi_neusli_aniDEJAN LADIKA: Skupina Pivovarna Laško se ne bo oblikovalo v pogodbeni koncern, v katerem bi Pivovarno Union, Fructal in Radenska postale odvisne družbe. Čeprav je na današnji skupščini za tak predlog uprave glasovalo 65 odstotkov delničarjev, je bilo to premalo, da bi bil sklep sprejet. So pa delničarji upravi naložili, da v šestih mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper nekdanjega direktorja Boška Šrota. 


NADA KUMER: Ali neizglasovanje pogodbenega koncerna napoveduje razprodajo družb slovenske industrije pijač? 
DUŠAN ZORKO (direktor Pivovarne Laško): Jaz nikakor ne mislim, da bo kak pritisk na razprodajo oziroma odprodajo, ampak smatram, da se bo koncentracija nadaljevala, ker je to dobro. 
KUMER: Uprava napoveduje nova usklajevanja in takšen predlog, ki bo sprejemljiv za lastnike in je tem bolj optimistična, ker je največja posamična lastnica, NLB, danes v nadzornem svetu dobila svojega človeka, Petra Groznika. 
ZORKO: No, Ljubljanska banka, ki je pač glasovala proti pogodbenem koncernu, ni glasovala proti, samo vzela si je dodaten čas, da o teh stvareh razmisli. 
KUMER: Najbolj vroča točka skupščine pa je bila podeljevanje razrešnic. Boško Šrot je pričakovano ni dobil, Dušan Zorko in nadzorni svet pa. Toda mali delničarji so menili, da bi morali razpravljati tudi o odgovornosti nadzornikov in predlagali poimensko glasovanje o njihovih razrešnicah. Predlog ni bil sprejet. 
KRISTJAN VERBIČ (Vseslovensko združenje malih delničarjev): Nedopustno je, da se ne ugotavlja odgovornosti, tudi drugi sklepi so šli v te smer, da se ne samo ne ugotavlja odgovornosti, pač pa tudi sankcionira se ne, še vedno, dela nadzornih svetov. 
RAJKO STANKOVIČ (Društvo Mali delničarji Skupaj smo močnejši): Tisti trenutek trenutek, ko se je Boško Šrot razkril kot lastnik, bi ga morali odstaviti. Ker ga niso odstavili, so držali žakelj, iz katerega je odteklo ogromno milijonov…
KUMER: Tudi odškodninska tožba bo po sklepu skupščine vložena le proti Šrotu, ne pa tudi proti nadzornikom. Mali delničarji so že napovedali izpodbojne tožbe.


Medij: TV Slovenija 1
Avtorji: Kumer Nada
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Dnevnik
Datum: 16. 07. 2010 
Termin: 19:00
Trajanje:2

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items