Delo, 21.05.2011

Predlog_dividende_osem_evrov_za_delnico_Page_1Mercator objavil sklic skupščine Razdelili naj bi tri četrtine bilančnega dobička - Če bo treba, bodo k oblikovanju prodajnega paketa organizirano pristopili tudi mali delničarji - Dopolnitev nadzornega sveta Mercatorja Ljubljana - Uprava Mercatorja je za 22. junij sklicala sejo skupščine delničarjev. Poglavitna točka dnevnega reda bo poročilo o poslovanju ter delitev dobička: uprava predlaga, da se za dividende nameni 30,1 milijona evrov ali okoli tri četrtine od 40,4 milijona evrov bilančnega dobička.

To pomeni dividendo v višini osem evrov bruto na navadno delnico. Preostanek bilančnega dobička bo po predlogu ostal nerazporejen. Dividende bodo izplačali v 60 dneh vsem, ki bodo imetniki delnic Mercatorja na dan 27. junij 2011. Med predlogi sklepov so še razrešnici nadzornemu svetu in upravi za preteklo poslovno leto ter imenovanje pooblaščenega revizorja (znova je predlagana revizijska hiša KPMG). Za velike delničarje zneski dividend nikakor niso zanemarljivi. Če upoštevamo lastniško sestavo z začetka leta, bo največja delničarka Mercatorja, Pivovarna Union, dobila za 3,7 milijona evrov dividend, NLB 3,2 milijona evrov, Pivovarna Laško dobra 2,5 milijona, banka Unicredit 2,4 milijona, NKBM 1,6 milijona in tako dalje. VVZMD navdušeni nad odločitvijo Laščanov Včeraj pa je še vedno odmevala novica, da je Pivovarna Laško sklenila pristopiti k delničarskemu sporazumu o skupni prodaji Mercatorja potencialnemu tujemu strateškemu partnerju. V vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so navdušeni nad odločitvijo Laščanov. Zdaj pozivajo banke in druge lastnike Mercatorja, naj sporazum podpišejo čim prej in s tem omogočijo začetek postopka prodaje večinskega deleža največjega trgovca. »Hkrati bi bilo primerno,« dodajajo, »da banke s Pivovarno Laško čim prej dogovorijo medsebojna kreditna razmerja ter zagotovijo njeno nemoteno poslovanje in perspektivo ter potek postopka prodaje večinskega deleža Mercatorja.« VZMD, ki ga vodi Kristjan Verbič (v nadzornem svetu Mercatorja zastopa interese malih delničarjev), pa javnosti pošilja še eno pomembno sporočilo: če bi se izkazalo, da največjim delničarjem v doglednem času ne bo uspelo oblikovati paketa delnic, večjega od 50 odstotkov, bo združenje poskrbelo, da bodo manjkajoči delež primaknili mali delničarji. Zadovoljna tudi Selškova Odločitve Pivovarne Laško je bila posebno vesela predsednica upravnega odbora SKB in organizatorica konzorcija za sklenitev prodajnega sporazuma Cvetka Selšek. »To je Cvetka Selšek foto leon vidic/dokumentacija dela zelo spodbudno,« pravi. »Po eni strani zato, ker se šele s tem odpira možnost za prodajo Mercatorja - pričakujem, da bodo zdaj tudi banke zbrale dovolj poguma in dokončno izrazile voljo za prodajo -, po drugi strani pa s to potezo Pivovarna Laško omogoča bankam, da bodo lahko resno pristopile k reprogramiranju obveznosti.« Rok, ki si ga je postavila pivovarna za podpis sporazuma, je po mnenju sogovornice logičen, ker potrebujejo nekaj časa za dogovore o reprogramu (vzeli so si tri tedne), vse skupaj pa morajo nato izpeljati do konca junija, saj jim takrat večina kreditov zapade v plačilo. Selškova poudarja, da je takšen potek procesa pravilen, saj ni logično, da pristopiš k sporazumu tako, da najprej zahtevaš reprogram kreditov. »Tu gre za dva akta, z enim dejanjem omogočiš, da se lahko izvrši drugo. Banke morajo imeti najprej resno zagotovilo, da bo komitent sodeloval v skupni prodaji, sicer reprogram ne pride v poštev. Menedžment Laškega je zdaj predlagal konstruktivno rešitev in za to si je treba prizadevati naprej.« France Arhar foto jože suhadolnik/dokumentacua dela France Arhar ima pomisleke Ali bodo vse banke, ki imajo v lasti delnice Mercatorja, podpisale sporazum? »Pustimo se presenetiti.« Selškova verjame, da jih bo za več kot polovični delež, sicer pa so tu še drugi delničarji. Odločba UVK je po začetnih nesporazumih zdaj ustrezno pojasnjena, treba si je vzeti še nekaj časa, da bodo vsi prepričani, da ravnajo prav. Med bolj prepričanimi in odločenimi glede konzorcija pa še vedno ni banke Unicredit. Kot poudarja njen prvak France Arhar, banka sicer že dolgo (in še vedno) namerava prodati delnice Mercatorja, pri čemer ji je edino merilo ponujena cena. Drugi kriteriji niso pomembni. Kar zadeva konzorcij, pa se Arharju zastavlja ključno vprašanje, ali je namen večine prodajalcev sploh resen; praksa kaže, da so se »mnogi že večkrat v zadnjem trenutku umaknili«. Še vedno pa ni povsem jasno niti, kaj pomeni mnenje urada za varstvo konkurence. Božena Križnik Odslej nadzorni svet Mercatorja deluje v popolni sestavi, sajje zasedenih vseh 12 mest. Svet delavcev Mercatorja je namreč včeraj izvolil dva nova člana, predstavnika zaposlenih, in sicer Sandija Lebana in Ivana Valanda za mandatno obdobje štirih let. Novico so objavili na spletnem portalu Ljubljanske borze. Nadzorni svet Mercatorja zdaj sestavlja šest predstavnikov kapitala: Robert Šega kot predsednik, Jadranka Dakič kot namestnica, Štefan Vavti, Kristjan Verbič, Matjaž Kovačič in Miro Medvešekter predstavniki zaposlenih: Jože Cvetek, Janez Strniša, Mateja Sirec, Ivica Župetič, Sandi Leban in Ivan Valand. )A 1 milijona I evrov bi po predlogu uprave Mercator namenil za dividende V Mercatorjevem megamarketu v ljubljanski Šiški foto jože suhadolnik/dokumentacua dela


Medij: Delo
Avtorji: Križnik Božena
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 21. 05. 2011 
Stran: 9

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items