Delo, 13.06.2012

Triglav novi_nadzorniki_vi_je_dividendeTriglav: novi nadzorniki, višje dividende Skupščina zavarovalnice Zamenjali le tri nadzornike, novi so Adolf Zupan, Jovan Lukovec in Gregor Kastelic - Dobiček pričaran iz rezervacij? Ljubljana - Zavarovalnica Triglav ima prenovljeni nadzorni svet, saj so na včerajšnji skupščini delničarjev imenovali tri nove člane kapitala: Adolfa Zupana, Jovana Lukovca in Gregorja Kastelica. Razdelili bodo tudi 15,5 milijona evrov za dividende ali 0,70 evra bruto na delnico, kakor je predlagal Sod.

Silva Čeh Zaupnica upravi in NS je bila izglasovana brez težav. Pri vseh drugih predlogih pa so se delničarji odločali drugače, kakor sta predlagala uprava in NS. Uprava bi za dividende namenila od 93,3 milijona evrov bilančnega dobička 12,5 milijona evrov, kar bi pomenilo 0,55 evra bruto na delnico, DruštvoMDS je znesek dividend povišalo na 29,5 milijona evrov in Sod na 15,9 milijona evrov, kar pomeni 0,70 evra bruto dividende na delnico. Sklep Soda je skupščina na koncu potrdila z dobrimi 89 odstotki glasov. Pet minut posveta za nadzornike Zapletati se je začelo, ko so prišli na vrsto predlogi za zamenjavo članov nadzornega sveta. Naj spomnimo, da je kakšno uro in pol pred skupščino zakrožila informacija, da se je vlada končno opredelila do predlogov AUKN na skupščini Triglava, in po tej »krožeči« različici naj bi skupščina zamenjala vse nadzornike. Na seznamu so bili Janez Čadež, Tomaž Deželak, Peter Ješovnik, Gregor Kastelic, Jovan Lukovac in Adolf Zupan. Na skupščini tega predloga ni bilo, a se je zapletlo že pri glasovanju o nadomestnem članu NS, tistem, ki naj zapolni mesto Boruta Jamnika, ki je bil lani do septembra predsednik NS Triglava. V sklicu skupščine je sedanji NS predlagal za nadomestnega člana Jožeta Kaligara, Društvo MDS pa Adolfa Zupana, in sicer do 7. aprila prihodnje leto, ko tudi sicer NS poteče mandat. Toda oglasil se je še predstavnik AUKN, ki je v imenu Zpiza in Soda tudi predlagal Zupana, vendar za kar štiriletni mandat. Na resni pravni zaplet, ki bi se lahko obetal, ker so Zupanu dali mandat za kar štiri leta, je opozoril Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Kolobocija okrog glasovanja o novih članih NS je rešil petminutni posvet pravnikov in na koncu so bili potrjeni trije novi člani: Adolf Zupan, Jovan Lukovac in Gregor Kastelic, in sicer do 7. aprila prihodnje leto. Dobro poslovanje ali čara nje Seveda je predsednik uprave Triglava Matjaž Rakovec že v uvodu povedal, da so bili rezultati Triglava lani nadvse dobri, in to kljub krizi, kljub triodstotnemu padanju tržnega deleža in triodstotnemu padanju premije. Triglav je imel lani 43,6 milijona evrov čistega dobička, letos pa računa, da ga bo imel 60,6 milijona evrov. In to kljub slabitvam, ki jih je lani opravil za 67 milijonov, samo letos pa že za nadaljnjih 15 milijonov (teh zlasti na račun slabitev delnic Abanke). Gregor Tekavec, predstavnik Društva MDS, je nizal vprašanja: Kako je mogoče, da ob štiriodstotnem padcu premije, ki pomeni izgubo okrog 110 milijonov evrov premije, dobiček raste? Ali drži, da je Triglav v zadnjih dveh letih izgubil pri obveznem avtomobilskem zavarovanju (AO) okrog 50 milijonov evrov? Spraševal je 6 domnevno (pre)visoko obrestovanem vložku IFC v Triglav International, komu se Triglav prodaja in za kakšno ceno. Triglavu torej vse pada, samo dobiček mu čudežno raste ali, kakor je pribil Tekavec, mu raste zato, ker ga večino pridobi z razgradnjo zavarovalnih rezervacij. Rakovec je seveda odgovoril, da pri dobičku niso bili na potezi čudeži, ampak dobro vodenje in da si pač tržnega deleža ni mogoče namazati na kruh, medtem ko si dobiček lahko. Hvali o dobrem poslovanju in upravljanju je nasprotovala tudi mala delničarka Mihaela Krnik: »Kakšno dobro upravljanje neki, donosnost delnice Triglav je v letu dni padla za devet odstotkov, uprava pa hkrati z lahkoto govori, da je lani odpisala zaradi slabitev 67 milijonov evrov.« Rajko Stankovič, predsednik Društva MDS, je opozoril na pismo iz Beograda, v katerem je na več straneh popisano slabo poslovanje in delovanje Triglavove srbske hčerke, zlasti pa škoda, ki naj bi jo Triglavu prizadeli nekateri vodilni, tudi zdaj že bivši prokurist lan Harrocks. Upravi je bila gorka tudi delničarka Nada Klemenčič, nekdanja predsednica uprave Triglava, ki je upadanje premij in tržnega deleža označila za preprosto slabo poslovanje, zelo kritična pa je bila tudi do odnosa, ki ga ima Triglav do kmetijskih zavarovanj. Rakovec se zamenjave ne boji Matjaž Rakovec je po skupščini dejal, da so delničarji izglasovali le malo višje dividende, kar pa pomeni, da bodo imeli delničarji korist od dobrega poslovanja zavarovalnice. Na vprašanje Dela, kako komentira dejstvo, da razen razrešnice upravi in NS ni uspelo z nobenim svojim predlogom, je odgovoril: »Ne pričakujem velikih sprememb in računam na dobro sodelovanje z novimi nadzorniki.« Zato tudi pravi, da se morebitne zamenjave ne boji. Člani uprave prihajajo na skupščino Zavarovalnice Triglav (z leve): Stanislav Vrtunski, Marica Makoter, Matjaž Rakovec in Andrej Slapar. Foto Igor Zaplatil

 

Medij: Delo
Avtorji: Čeh Silva
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 13. 06. 2012 
Stran: 9

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items