Mercator je prejšnji ponedeljek iz Pekarne Grosuplje, d.d., iztisnil male delničarje, s čimer je postal edini lastnik podjetja. Že pred iztisnitvijo je Mercator obvladoval 97,80 % delež Pekarne Grosuplje, saj je preko 130 malih delničarjev, lastnikov preko 16,30 % kapitala, iz družbe izstopilo že julija 2007, ko so, organizirani v nadvse zavzeto sekcijo in ob pomoči strokovne pogajalske ekipe VZMD, dosegli izstop po pošteni ceni. VZMD ob tem izraža zadovoljstvo, da je Mercator tudi preostalim delničarjem ob iztisnitvi namenil sprejemljivo in pošteno odpravnino v znesku, ki je bila s strani VZMD in Sekcije Pekarne Grosuplje pri VZMD zahtevana pred več kot enim letom.

Že meseca maja 2007 je bila ustanovljena Sekcija malih delničarjev Pekarne Grosuplje pri VZMD, saj je tedanji 81,50 % lastnik Pekarne Grosuplje, d.d., Mercator, načrtoval popoln prevzem, mali delničarji pa svojega deleža niso bili pripravljeni prodati po takrat ponujeni ceni 146 € za delnico. VZMD je pripravil delničarski sporazum in oblikoval paket delnic ter ob izdatnem angažmaju predsednice Sekcije Pekarne Grosuplje pri VZMD, Martine Jevnikar, formiral strokovno pogajalsko skupino, ki je pristopila k pogajanjem z Upravo Mercatorja.

Po večmesečnih zahtevnih in trdih, a konstruktivnih, pogajanjih med pogajalci VZMD, predstavniki Sekcije malih delničarjev Pekarne Grosuplje in Mercatorjem, je julija 2007 prišlo do dokončnega dogovora, da vsi zainteresirani mali delničarji prejmejo kupnino v višini 260 € neto za delnico. Ponudbo je sprejelo več kot 130 malih delničarjev, ki so bili lastniki 16,30 % kapitala, v družbi pa jih je ostalo le 12 (2,20 % kapitala družbe) - te je Mercator iztisnil prejšnji ponedeljek, s čimer je postal edini lastnik podjetja.

Mercator je odločitev o iztisnitvi sprejel na avgustovski skupščini Pekarne Grosuplje, cenitev za določitev denarne odpravnine pa je zanj opravila družba KPMG, ki je ocenila, da se vrednost večinskega lastniškega kapitala giblje med 220 in 270 € za delnico. Družba Deloitte je ob revidiranju primernosti višine denarne odpravnine ocenila, da je primerno nadomestilo odpravnina v višini 260 € za delnico. VZMD ob tem izraža zadovoljstvo, da je Mercator tudi preostalim delničarjem ob iztisnitvi namenil sprejemljivo in pošteno odpravnino v znesku, ki je bila s strani VZMD in Sekcije Pekarne Grosuplje pri VZMD zahtevana pred več kot enim letom.

Značke: iztisnitev
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items