Današnja 8. skupščina družbe NFD Holding, d.d., ki ima še vedno preko 62.000 delničarjev in se je je udeležilo 75,77 % kapitala, je bila povem drugačna od lanskoletne, dokaj burne 7. skupščine (prispevek VZMD.TV). Po obsežnejši predstavitvi Letnega poročila, skupaj s podanimi odgovori na vprašanja pooblaščenca delničarja Dnevnik, d.d., Matjaža Polaniča, so bili sprejeti bili vsi sklepi, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe - razen v primeru predloga sklepa o podelitvi Pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic, kjer je predsednik uprave mag. Stane Valant na vprašanja predsednika VZMD podal nekaj dodatnih pojasnil ter celo sprejel nasprotni predlog VZMD, da se pooblastilo za pridobivanje skrajša s treh na dve leti. Tako je predsedujoči skupščini odvetnik Stojan Zdolšek najprej dal na glasovanje nasprotni predlog VZMD, ki je bil soglasno sprejet, zaradi česar se je mag. Verbič po skupščini bolj v šali zahvalil mag. Valantu, da je bil »v letošnji dolgi skupščinski sezoni vendarle sprejet tudi kakšen od sicer številnih argumentiranih nasprotnih predlogov VZMD«.

Tudi današnja 17. skupščina družbe Kemofarmacija, d.d., ki se je je udeležilo 97,11 % kapitala (811.139 delnic/glasov), je potekala bolj gladko kot 16. skupščina, pred natanko letom dni (prispevek VZMD.TV). Sprejeti so bili vsi sklepi, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Delničarji bodo v 30 dneh prejeli dividende 8,43 €  bruto na delnico. Predsednik VZMD je v okviru obravnave letnega poročila ponovno odprl vprašanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic po ceni od 16 do 50 € za delnico (kar je precej manj od predhodnega cenovnega okvira od 50 do 65 €), vendar tokrat predvsem luči sodnega postopka za določitev višine primernega denarnega nadomestila, ki ga je sprožil VZMD, pri čemer je sodni izvedenec ekonomske stroke podal podal mnenje, da najbolj ustrezna in verjetna vrednost ene delnice družbe Kemofarmacija, d.d., znaša 63,94 EUR.

Ob tem je predsednik VZMD upravi zastavil vprašanje oz. pobudo, da glede na navedena dejstva predlaga ponoven dvig odkupne cene delnic, ter tudi formalno seznanil skupščino in prisotne predstavnike organov družbe, da se je delničarskemu sporazumu v okviru VZMD doslej priključilo 30 delničarjev s 4.988 delnicami, ki so izrazili željo po izstopu iz lastniške strukture prevzete družbe oz. pripravljenost prodati svoje delnice po ceni, kot jo je za primerno določil izvedenec ekonomske stroke, ki ga je imenovalo sodišče v sledečem postopku:

V skladu z 389. členom ZGD-1 je VZMD v letu 2009 pozval Celesio AG iz Stuttgarta v Nemčiji (imetnik 811.135 delnic oz. 92,04% vseh delnic Kemofarmacije), da mu omogoči izstop iz družbe oz. ponudi primerno denarno nadomestilo za odkup delnic. Ker se Celesio AG na poziv ni odzval, je VZMD na podlagi določb 389. člena ZGD-1 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani začel postopek za določitev višine primernega denarnega nadomestila.

VZMD glede na navedena dejstva POZIVA VSE MALE DELNIČARJE, ki bi iz družbe Kemofarmacija, d.d., želeli izstopiti, da se pridružijo zahtevi oz. delničarskemu sporazumu v okviru VZMD ter vstopijo v postopek, da se jim ponudi primerno denarno nadomestilo za odkup njihovih delnic. V ta namen je VZMD angažiral pooblaščence - Odvetniško družbo Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p. d.o.o., iz Ljubljane.

VZMD.TV - poročilo s 16. skupščine Kemofarmacija, d.d., 30. 7. 2009:


 

 

VZMD.TV - poročilo s 7. skupščine NFD Holding, d.d., 10. 8. 2009:


Poročilo o delu VZMD v letih 2008/2009

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items