Upoštevaje Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) je VZMD danes objavil dopolnjene Splošne pogoje sheme »Delniška OPORA« (VIDEO), ki stopijo v veljavo z jutrišnjim dnem. V VZMD vse od vzpostavitve sheme spoštujejo zasebnost pristopnikov k »Delniški OPORI« ter bodo tudi v prihodnje z njihovimi podatki ravnali skrbno in skladno z veljavno zakonodajo.

Preberite več:

V prostorih VZMD je danes potekal sestanek med Poravnalnim odborom in predlagatelji postopka sodnega preizkusa primernosti denarne odpravnine v primeru iztisnitve oz. razlastitve 259 delničarjev družbe TRIMO, d.d. Poravnalni odbor se je sicer pred tem že sestal tudi z nasprotno stranjo, predstavniki družbe EUROPEAN ARCHITECTURAL SYSTEMS iz Luksemburga. Poleg VZMD, ki je postopek sprožil v imenu 101 delničarja, so se sestanka udeležili tudi predstavniki družbe Podjetniški center Cvetličarna, d.d., največjega malega delničarja družbe (1,56 % vseh delnic).

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items