atvp22122016
Po tem, ko se je osramotila pri nadziranju Moje delnice d.d., kjer je za vlagatelje zazevala milijonska luknja, po tem, ko se je osramotila pri odlogu objave cenovno občutljivih informacij o Panasonicovem skrbnem pregledu Gorenja in škandalozni odobritvi tajkunskega prevzema Mlinotesta, d.d. (pri tem je VZMD zoper ATVP sprožil postopek pred Upravnim sodiščem), ter po tem, ko se je v Državnem zboru RS osramotila kot zagovornik višjih nadomestil za finančno industrijo, Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), pod vodstvom mag. Miloša Časa, nadaljuje svoj križarski pohod in neusmiljeno kampanjo proti vsem, ki se ne uklonijo ozkim interesom finančnih mogotcev, s strani katerih je financirana.


Še posebej gre Agenciji v nos Delniška OPORA, ki smo jo vzpostavili pri Vseslovenskem druženju malih delničarjev (VZMD), da bi se imetniki vrednostnih papirjev v procesu ukinjanja registrskih računov pri KDD v čim večji meri odločili za ohranitev svojih vrednostnih papirjev ter se s tem izognili lažni dilemi: ali vrednostne papirje opustiti ali pa se prepustiti v kremplje finančni industriji. Tako se je ATVP ponovno oglasila z »opozorilom«, s katerim VZMD očita nepošteno, nejasno in zavajajoče ravnanje.

V VZMD smo se zato primorani odzvati in opozoriti na nepošteno, nejasno in zavajajoče ravnanje ATVP.

Delniška OPORA (VIDEO), ki smo jo vzpostavili pri VZMD, omogoča hrambo vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu odvetnika, ne da bi se moral za to vsak imetnik posebej dogovarjati z odvetnikom. Fiduciarni račun odvetnika je poleg fiduciarnega računa notarja eden najvarnejših načinov hrambe premoženja nasploh. Namigovanja ATVP o nasprotnem so čisto zavajanje - če fiduciarni računi odvetnikov ne bi bili povsem varni, zakaj potem Ministrstvo za pravosodje vsa ta leta ni poskrbelo za njihovo prepoved, zakaj zakon celo zahteva od odvetnikov, da imajo fiduciarne račune?! ATVP zavajajoče navaja, da vrednostni papirji na fiduciarnem računu odvetnika niso vključeni v jamstveno shemo, zamolči pa, da so tudi terjatve zoper odvetnika zavarovane, saj mora Odvetniška zbornica Slovenije, v skladu z Zakonom o odvetništvu zavarovati odvetnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem njegovega poklica.


ATVP se nepošteno kiti s tujim perjem, ko navaja, da naj bi bila nadomestila pri borznoposredniških družbah in bankah nižja od nadomestila pri Delniški OPORI zaradi zakonske omejitve na 0,5 % povprečne vrednosti naložb letno. Seveda Delniška OPORA ne more biti brezplačna, ker odvetniške storitve niso brezplačne in ker niso brezplačne niti storitve finančnih posrednikov - čeprav se ATVP trudi, da bi prikazala, da se vrednostni papirji v Delniški OPORI nahajajo »izven sistema«, je v resnici fiduciarni račun odvetnika odprt ravno pri finančnem posredniku, saj drugje ne more biti in ima nad njim nadzor ATVP!

Bistveno pri tem pa je, da ATVP potuhnjeno zamolči, da sama dobro leto dni - navkljub izrecnim opozorilom VZMD - ni niti trenila z očesom, ko so si finančni posredniki izmišljevali vsa mogoča nadomestila, da so prikrili nezakonito zaračunavanje zneskov preko 0,5 % povprečne vrednosti naložb letno. ATVP potuhnjeno zamolči, da je v Državnem zboru RS storila vse, da avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki je takšnemu početju naredila konec, in za katero smo si močno prizadevali tudi v VZMD, ne bi bila sprejeta. Kakor sedaj, je tudi v Državnem zboru ATVP uporabljala taktiko strašenja (»opozarjanja«), da bodo finančni posredniki v primeru sprejema avtentične razlage množično odklanjali in odslavljali stranke z nižjimi vrednostmi portfeljev, pa se to ni zgodilo. Je mogoče verjeti tej isti ATVP, ki je ves čas dopuščala nezakonito odiranje vlagateljev z najnižjimi vrednostmi portfeljev, da jo pri Delniški OPORI res motijo stroški, ki naj bi bremenili pristopnike? Ali jo morda moti uspešnost, perspektivnost, cenovna ugodnost in neuklonljivost Delniške OPORE?

glasovanje22112016
Očitno je temu res tako, saj ATVP nad Delniško OPORO že vihti meč zakonskih sprememb. Ker Delniške opore ATVP, kljub vsem nizkotnim prizadevanjem, ne more zatreti v okviru obstoječih zakonov, očitno poskuša spremeniti pravila igre, saj grozi, da bo sprejeta zakonska sprememba, ki bo povzročila nezakonitost delovanja Delniške OPORE. ATVP bi torej želela igrati vlogo zakonodajalca, in to potem, ko so ji poslanci Državnega zbora RS z eno najbolj prepričljivih večin (77 : 0) pri sprejemu avtentične razlage ZNVP-1 pokazali, kaj si mislijo o kakovosti njenega dela!

V VZMD bomo storili vse, da do takšnih zakonskih sprememb, ukrojenih samo po meri velikih, vplivnih in bogatih, ne bo prišlo. Ni namreč mogoče spregledati dejstva, da so bili fiduciarni računi v Republiki Sloveniji uvedeni šele z Zakonom o trgu finančnih instrumentov pred dobrimi desetimi leti, ko je država pokleknila in to storila zato, ker so si tuji mogočniki in premožniki zaželeli tovrstnega načina imetništva. Sedaj, ko po desetih letih bohotenja tujih mogočnikov in premožnikov po fiduciarnih računih, želimo v VZMD ta instrument uporabiti na način, da bo vendarle nekaj prinesel tudi malemu slovenskemu delničarju, sedaj se dvigne ATVP, da bi enakost možnosti v kali zatrla.

Upamo, da se tej sramoti ATVP poslanke in poslanci Državnega zbora RS ne bodo pridružili.


Sorodna sporočila VZMD:

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

VIDEO INTERVJU - Predsednik VZMD o sanaciji bančnega sistema in razlastitvah v slovenskih bankah, ukinjanju registrskih računov 200.000 državljanov ter številnih pritiskih na Združenje - Ponedeljek, 21.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

VIDEO PREDSTAVITEV Delniške OPORE ob uvedbi še ugodnejših nadomestil - ohranite svoje delnice za le 9 € letno! - Ponedeljek, 17.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items