panvita logo

Opoldan se je v Gornji Radgoni pričela 27. skupščina družbe PANVITA, Mesna industrija Radgona, d.d., kjer bodo delničarji odločali o predlogu za dokapitalizacijo družbe, se seznanili z odstopno izjavo člana Upravnega odbora Svaruna Udoviča ter glasovali o skupine Panvita.

Delničarji bodo glasovali o predlogu sklepa o povečanju osnovnega kapitala oziroma dokapitalizaciji družbe, in sicer v znesku 2.458.537 €, ki se izvede z izdajo 200.000 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic za denarne vložke. Predlagana prodajna cena ene delnice je 12,30 €. Po povečanju pa bi osnovni kapital družbe znašal 8.658.537 €, razdeljen pa bi bil na 704.365 kosovnih delnic. Predlagana dokapitalizacija se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu upošteva prednostna pravica dosedanjih 141 delničarjev. Ti lahko vpišejo in vplačajo sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. K temu jih bo Upravni odbor družbe povabil najkasneje v 14 dneh od sklepa skupščine z objavo na strani AJPES in spletni strani družbe, delničarji pa morajo nove izdane delnice vpisati najkasneje v 30 dneh od objave.

Za delnice, ki v prvem krogu ne bi bile vpisane in vplačane, naj bi skupščina pooblastila pooblasti Upravni odbor, da jih v drugem krogu ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam, in sicer največ petim pravnim osebam po lastni izbiri. Rok za vplačilo vseh delnic je 75 dni, če delnice v tem roku ne bodo vpisane in vplačane, bo štelo, da dokapitalizacija ni uspela.


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items