VIDEO REPORTAŽA z lanskoletne burne skupščine družbe Sava, d.d. (za ogled videa kliknite na fotografijo)

V začetku tedna je 36.614 delničarjev družbe Petrol, d.d., in 14.388 delničarjev družbe Sava, d.d., na svoj naslov prejelo Pismo delničarjem in Pooblastilo s predlogi sklepov za glasovanje na skupščinah delničarjev, sklicanih za dne 24. 5. 2012. V primeru Petrola gre za organizirano zbiranje pooblastil, ki ga izvaja sama družba, vendar sta kot predlagana pooblaščenca vključena tudi predstavnika VZMD, mag. Janez Košak in dr. Miran Mejak. Sicer se predstavniki VZMD organizirano udeležujejo skupščin Petrola že vse od 15. skupščine (10. 5. 2006) ter so doslej na njih vselej aktivno zastopali največje število delničarjev (tudi preko 1.670) - VIDEO POROČILA VZMD.TV s preteklih petih skupščin si lahko ogledate v nadaljevanju, spodaj.

V primeru Save gre za zbiranje pooblastil, ki ga družba že tretje leto izvaja v sodelovanju z VZMD, s čimer je delničarjem omogočeno kompetentno zastopanje ter učinkovito uveljavljanje njihovih interesov, tudi v primeru predlogov, ki so drugačni ali nasprotni predlogom Uprave ali Nadzornega sveta družbe. To velja tudi za investitorje in delničarje iz tujine, ki jim je omogočeno uresničevanje pravice do glasovanja na skupščini tudi preko sistema EuroVote, ki ga ob podpori Evropske Komisije izvaja Evropsko združenje delničarjev Euroshareholders v sodelovanju z VZMD.

V VZMD podpirajo večino objavljenih predlogov sklepov, objavljenih ob sklicu skupščine Petrola, pri čemer nasprotujejo predolgemu - 90-dnevnemu(!) - roku za izplačilo dividend ter predlogu Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., in NLB, d.d., da se predčasno odpokliče člana Nadzornega sveta. Hkrati v VZMD posebej pozdravljajo predlog delitve Bilančnega dobička, ugotovljenega na dan 31. 12. 2011, v višini 18.015.348,00 EUR, od katerega se 17.211.983,25 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,25 EUR na delnico. Dvig dividend (v preteklem letu je dividenda znašala 7,50 EUR za delnico) je skladen tudi s pozivom VZMD (19. 4. 2010) upravam in nadzornim svetom gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v zaostrenih finančnih razmerah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike, naj »tudi z izplačili dividend prispevajo k povrnitvi in večanju optimističnih pričakovanj, stopnje potrošnje in izboljšanju gospodarske klime nasploh«.

Ob tem v VZMD ponovno opozarjajo na neprimerno dolg rok za izplačilo dividend (90 dni po skupščinskem sklepu) ter izražajo bojazen nad razširjanjem tovrstne prakse in negativne učinke podaljševanja rokov za izplačila dividend. Družba Petrol je rok izplačil podaljšala s 60 na 90 dni na 19. skupščini delničarjev, 5. 5. 2009, čemur je že takrat nasprotoval pooblaščenec VZMD, mag. Kristjan Verbič. V VZMD so prepričani, da je glede na rezultate družbe in zvišanje dividend primerno, da se tudi rok za njihovo izplačilo vrne v normalne okvire. Zato bosta predstavnika VZMD na skupščini podala predlog za vrnitev roka za izplačilo dividend na 30 oz. največ 60 dni. 

Vseh 14.388 delničarjev družbe Sava, d.d., lahko še jutri odpošlje pooblastilo za 18. skupščino družbe, ki jo je Uprava sklicala za 24. 5. 2012. Na pooblastilu lahko delničarji izberejo pooblaščenca, ki ga predlaga družba Sava, pooblaščenca, ki ga predlaga Društvo MDS - Društvo Mali delničarji Slovenije, ali pooblaščenca, ki ga predlaga VZMD. S takšnim naborom pooblaščencev je delničarjem omogočeno, da lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarjev uveljavljajo svojo pravico do glasovanja, in sicer prek pooblaščenca, ki uživa kar največjo mero njihovega zaupanja.

VIDEO NAVODILA za izpolnitev pooblastila (za OGLED VIDEA s slovenskimi podnapisi ali v angleščini kliknite na fotografijo)


Pismo delničarjem in pooblastilo za 18. Skupščino Save, d.d. (za ogled kliknite na spodnji fotografiji)

Pismo SAVA internet Page_1    

Pooblastilo SAVA internet Page_1

O organiziranem zbiranju pooblastil je Sava, d.d., danes že obvestila javnost tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, kakor tudi o dejstvu, da letos investitorjem in delničarjem iz tujine že drugič omogoča uresničevanje pravice do glasovanja na skupščini tudi preko sistema EuroVote, ki ga ob podpori Evropske Komisije izvaja Evropsko združenje delničarjev Euroshareholders v sodelovanju z VZMD.

Z možnostmi, ki jih ponuja EuroVote, VZMD zagotavlja - poleg podpore tujim investitorjem v slovenske vrednostne papirje v okviru programa investo.si (Invest to Slovenia) - tudi vse potrebne pogoje za podporo slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v državah EU pa tudi širše (povsod, kjer ima VZMD vzpostavljene ustrezne stike oz. dogovore s preko 50 sestrskimi združenji).

Sicer Sava že od leta 2005 aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako je bilo v okviru lanskoletnega organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je pripravil VZMD za 17. skupščino delničarjev Sava, d.d., zbranih kar 2.269 veljavnih pooblastil, kar je predstavljalo 15,26 % vseh delničarjev, za 16. skupščino pa 3.119 veljavnih pooblastil oz. rekordnih 19,64 % vseh delničarjev, ki so bili skupaj imetniki 10,82 % kapitala družbe. V Savi, d.d., kakor v VZMD so bili z izvedbo zbiranja in odzivom delničarjev v preteklih letih izjemno zadovoljni ter upajo, da bo odziv delničarjev podoben tudi letos.

VZMD vabi vse delničarje, ki se skupščine ne bodo udeležili osebno, da pooblastijo enega od njihovih predstavnikov ter pooblastilo odpošljejo najkasneje jutri, 18. 5. 2012. Za morebitna dodatna pojasnila in informacije so v VZMD dosegljivi vsak delavnik med 9.00 in 18.00, na njihovih kontaktnih številkah in naslovih

VIDEO o sistemu EuroVote (za OGLED VIDEA v angleškem jeziku kliknite na fotografijo)Sorodne VIDEO REPORTAŽE in prispevki:

VIDEO POROČILO z današnje skupščine PETROLA - predstavnika VZMD s 1.099 pooblastili delničarjev, nasprotnim predlogom ter konstruktivnimi pobudami in vprašanji dr. Mirana Mejaka, člana Sveta VZMD (Ljubljana, maj 2011)

PETROL - dr. Mejak in mag. Verbič na jutrišnjo skupščino s 1.099 pooblastili in nasprotnim predlogom za skrajšanje roka izplačila dividend ter vrnitev na normalne okvire in prakse (Ljubljana, maj 2011)

PETROL - pričetek organiziranega zbiranja pooblastil - pooblaščenca VZMD pozdravljata pomembno zvišanje dividend in predlagata skrajšanje roka za njihovo izplačilo na normalne okvire in prakse - poziv delničarjem k podpori in pravočasni oddaji pooblastil dr. Mejaku ali mag. Verbiču (Ljubljana, april 2011)

VZMD.TV - ekskluzivno zgovorno poročilo z današnje 20. skupščine družbe Petrol, d.d. (Ljubljana, maj 2010)

MERCATOR - poziv upravi in nadzornemu svetu - VZMD utemeljeno predlaga več kot trikratnik predvidene dividende; podobno pa tudi drugim družbam v sorodnih okoliščinah (Ljubljana, april 2010)

PETROL - pričetek organiziranega zbiranja pooblastil - poziv k podpori nasprotnemu predlogu VZMD, ki v nadzorni svet predlaga predstavnika malih delničarjev dr. Mirana Mejaka (Ljubljana, april 2010)

PETROL - nasprotni predlog VZMD: v nadzorni svet mora predstavnik malih delničarjev, kredibilna in avtonomna strokovna avtoriteta, dr. Miran Mejak (Ljubljana, april 2010)

PETROL - v nadzornem svetu vendarle predstavnik malih delničarjev in nesporna strokovna avtoriteta, dr. Miran Mejak ?! (Ljubljana, marec 2010)

 

VIDEO NAVODILA za izpolnitev pooblastila (OGLED VIDEA s slovenskimi podnapisi ali v angleščini)

ArcelorMittal - demonstracija glasovanja preko pooblastil v angleškem jeziku (za ogled videa kliknite na fotografijo)

VIDEO o sistemu EuroVote (OGLED VIDEA v angleškem jeziku)

SAVA - posebna revizija izvedljiva le še prek sodišča, ob zadostni podpori delničarjev - POZIV VZMD k podpori in podpisu priloženega pooblastila odvetniški družbi - vse stroške postopkov prevzema VZMD (Ljubljana, junij 2011)

VIDEO REPORTAŽA z včerajšnje burne skupščine družbe Sava - VZMD (s 1.329 pooblastitelji) podprl vse predloge za uvedbo posebne revizije ter podal še dodaten predlog, a so bili vsi zavrnjeni - uspešna naveza KAD, SOD in NFD (Kranj, junij 2011)

SAVA - izteka se zbiranje pooblastil za pomembno skupščino; doslej prispelo 1.783 pooblastil, rok za oddajo je jutri - tudi preko sistema EuroVote - VIDEO PREZENTACIJA (Ljubljana, junij 2011)

SAVA - začetek zbiranja pooblastil 14.871 delničarjev za skorajšnjo skupščino, tokrat tudi preko sistema EuroVote - VIDEO PREZENTACIJA (Ljubljana, maj 2011)

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 16. skupščine družbe Sava, d.d. (Ljubljana, junij 2010)

SAVA - izjemen odziv pri zbiranju pooblastil za današnjo skupščino - pooblastila oddalo kar 3.119 delničarjev oz. 10,82 % celotnega kapitala (Ljubljana, junij 2010)

SAVA - zadnji poziv vsem delničarjem ob skorajšnjem izteku zbiranja pooblastil za 16. skupščino (Ljubljana, junij 2010)

SAVA - vsi delničarji prejemajo pooblastila za 16. skupščino - priprava organiziranega zbiranja tokrat zaupana VZMD (Ljubljana, maj 2010)


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 215 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items