Sava_-_Nasprotni_predlog-_2011Iz Kapitalske družbe, d.d. (KAD), Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), in Društva MDS so - po poročanju nekaterih javnih občil - sporočili, da se še odločajo oz. usklajujejo, ali bodo posebno revizijo zahtevali prek sodišča, potem ko njihov predlog na nedavni, 17. skupščini družbe Sava, d.d., ni bil sprejet. Glede na dejstvo, da imata le paradržavna sklada KAD in SOD v lastniški strukturi več kot 10 % delež (predpogoj za omenjeno zahtevo sodišču) ter da je rok za zahtevo le 15 dni od zasedanja skupščine, so se v VZMD odločili za takojšnje ukrepanje, s katerim želijo tudi na ta način poizkusiti doseči posebno revizijo posameznih poslov družbe Sava, d.d. V VZMD opozarjajo, da pri tem nikakor ne gre spregledati - kot vse kaže - uspešne skupščinske naveza paradržavnih skladov KAD, z novim nasprotnim predlogom, in SOD, ob podpori družb iz kroga NFD, saj so dosegli zamenjavo nadzornikov, bivših predsednikov uprav obeh »paradržavnih skladov«, hkrati pa so bili zavrnjeni vsi predlogi za uvedbo posebne revizije.

VIDEO REPORTAŽA z burne 17. skupščine družbe Sava - uspešna naveza KAD, SOD in NFD; Kranj 8. 6. 2011:

VIDEO REPORTAŽA z večrajnje burne skupščine družbe Sava VZMD s 1.329 pooblastitelji - Verbič

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je namreč že na 17. skupščini družbe Sava, dne 8. 6. 2011 - skupaj s 1.329 pooblastitelji - izrecno in javno podprlo vse predloge za uvedbo posebne revizije ter podalo še dodaten predlog (kliknite na sliko levo), a so bili vsi zavrnjeni. Ob podpori osnovnemu nasprotnemu predlogu posebne revizije je VZMD podal še dodaten nasprotni predlog, s katerim je želel zagotoviti uvedbo posebne revizije, vendar je dosegel podporo slabih 42 % prisotnega kapitala. Nikakršna posebna revizija tako ni bila izglasovana, zdaj lahko njeno uvedbo prek sodišča zahtevajo delničarji, ki imajo skupaj vsaj 10 % osnovnega kapitala družbe.Sava Revizija - pooblastilo odvetniku VZMD

V VZMD želijo izkoristiti to možnost, ki jo določa 318. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1): »Če skupščina zavrne predlog za imenovanje posebnega revizorja, ga imenuje sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali katerih nominalni znesek ali pripadajoči znesek osnovnega kapitala znaša najmanj 400.000 eurov, če obstaja vzrok za domnevo, da je prišlo pri vodenju postopkov in poslov do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali statuta.« Poleg tega predlagatelji ne smejo razpolagati z delnicami družbe do odločbe o predlogu, sicer se šteje, da so predlog umaknili. Prav tako morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja skupščine, ki je zavrnila njihov predlog. Predlog lahko dajo delničarji sodišču 15 dni od zasedanja skupščine, na kateri je bil zavrnjen predlog za imenovanje posebnega revizorja. 

Da bi v VZMD uspeli zadostiti pogojem za uvedbo posebne revizije prek sodišča, POZIVAJO DELNIČARJE družbe Sava, da izpolnijo in podpišejo priloženo pooblastilo odvetniški družbi (kliknite na sliko zgoraj-desno), ki bo šele v primeru zadostne podpore lahko vložila zahtevo za revizijo, pri čemer bo vse stroške postopkov kril VZMD. Delničarji lahko Pooblastilo natisnejo in pošljejo po pošti na naslov: VZMD, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do SOBOTE 18. 6. 2011, lahko pa se vsak delavnik med 10.00 in 17.00 tudi osebno oglasijo na sedežu VZMD, ali preko kontaktnih številk in naslovov zaprosijo za poštno posredovanje Pooblastila.

 

VIDEO POROČILO z zadnje, 16. skupščine družbe Sava, d.d., 14. 6. 2010 (za OGLED VIDEA kliknite na fotografijo): 

 

Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Sava, d.d:

ŠOKANTNA CENZURA Financ - spletni komentarji so VZTRAJNO BRISANI, če le malenkost odstopajo od današnjega anti-propagandnega PR sporočila, usmerjenega zoper VZMD in interese malih delničarjev - objavljamo celoten VIDEO POSNETEK POGOVORA z novinarko, ki ima bore malo skupnega z vsebino njenega plačanega članka »Kako Kristjan Verbič brani male delničarje Save« - VREDNO OGLEDA! - Četrtek, 09.06.2011

VIDEO REPORTAŽA z včerajšnje burne skupščine družbe Sava - VZMD (s 1.329 pooblastitelji) podprl vse predloge za uvedbo posebne revizije ter podal še dodaten predlog, a so bili vsi zavrnjeni - uspešna naveza KAD, SOD in NFD - Četrtek, 09.06.2011

SAVA - izteka se zbiranje pooblastil za pomembno skupščino; doslej prispelo 1.783 pooblastil, rok za oddajo je jutri - tudi preko sistema EuroVote - VIDEO PREZENTACIJA - Četrtek, 02.06.2011

SAVA - začetek zbiranja pooblastil 14.871 delničarjev za skorajšnjo skupščino, tokrat tudi preko sistema EuroVote - VIDEO PREZENTACIJA - Ponedeljek, 23.05.2011

SAVA - izjemen odziv pri zbiranju pooblastil za današnjo skupščino - pooblastila oddalo kar 3.119 delničarjev oz. 10,82 % celotnega kapitala - Ponedeljek, 14.06.2010

SAVA - zadnji poziv vsem delničarjem ob skorajšnjem izteku zbiranja pooblastil za 16. skupščino - Ponedeljek, 07.06.2010

SAVA - vsi delničarji prejemajo pooblastila za 16. skupščino - priprava organiziranega zbiranja tokrat zaupana VZMD - Torek, 25.05.2010

SAVA - jutri se izteka rok za plačilo dodatne, s sodno poravnavo dosežene, odpravnine iztisnjenim delničarjem TERM 3000 - prvi tovrstni primer - Sreda, 13.01.2010

SAVA bo po današnji sodni poravnavi IZTISNJENIM delničarjem Term 3000 izplačala DODATNO ODPRAVNINO 0,71 EUR na delnico - Torek, 15.12.2009

SAVA - danes pričakovan SODNI EPILOG IZTISNITVE (razlastitve) delničarjev iz Term 3000 - Torek, 15.12.2009

SAVA naj doplača 1,21 EUR na delnico iztisnjenih iz Term 3000, je kompromisni predlog Okrožnega sodišča v Kranju - Sreda, 07.10.2009

SAVA ob iztisnitvi delničarjev družbe TERME 3000 izplačala prenizko odpravnino - jutri narok na Okrožnem sodišču v Kranju - Torek, 06.10.2009

SOFIJA-VARŠAVA-MOSKVA-VELENJE - Četrtek, 18.06.2009

IZJEMEN SKUPŠČINSKI TEDEN OD LAŠKEGA DO PORTOROŽA - Petek, 05.06.2009

Zgledna skupščina SAVA, d.d. - Sreda, 03.06.2009

TERME 3000 - sodni preizkus primernosti cene - Sreda, 28.05.2008

  

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 170 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si 

www.euroshareholders.eu/eurovote - več o sistemu EuroVote

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items