Danes in jutri bo vseh 15.884 delničarjev družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., prejelo pismo Save, d.d., in VZMD, skupaj s pooblastilom za 16. skupščino družbe, ki jo je uprava sklicala za ponedeljek, 14. junija 2010. Sava že od leta 2005 aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, s čimer lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo pravico do glasovanja in soupravljanja družbe. Tako je na lanskoletni 15. skupščini delničarjev, dne 3. 6. 2009, prisostvovalo več kot 79 % celotnega kapitala družbe.

Podobno VZMD že vse od ustanovitve v letu 2005, posebej intenzivno pa od leta 2006, razvija postopke in nenehno nadgrajuje standarde organiziranih zbiranj pooblastil za skupščine delničarjev. Ob tem so v VZMD vselej dosegali najvišje ravni strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in učinkovitosti, zaradi česar jim vse več delniških družb zaupa izvedbo zbiranja pooblastil in informiranja delničarjev. Tako v VZMD izražajo zadovoljstvo, da je takšno odločitev letos sprejela tudi Sava, d.d., posebej ker gre za izjemno ugledno ter eno najpomembnejših gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, s kar 90-letno bogato tradicijo ter s preko 15.800 delničarji, pri čemer imajo mali delničarji blizu 20 % delež v kapitalu.

Dogovor o skupni izvedbi organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev, ki sta ga sklenila Sava, d.d., in VZMD, bo tudi letos vsem delničarjem omogočili kompetentno zastopanje na skupščini in učinkovito uveljavljanje njihovih interesov - tudi v primeru morebitnih predlogov, ki bi bili drugačni ali nasprotni predlogom uprave ali nadzornega sveta družbe. Delničarji lahko izberejo enega od pooblaščencev, ki jih predlaga uprava družbe Sava, d.d. (BALANČ Franc, JUSTIN Janez, ŽENER Viljem), ali enega od pooblaščencev, ki jih predlaga VZMD (mag. KOŠAK Janez, dr. TOPLAK Ludvik, mag. VERBIČ Kristjan). S takšnim naborom pooblaščencev želijo delničarjem omogočiti, da tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarjev uveljavljajo svojo pravico do glasovanja, in sicer prek pooblaščenca, ki uživa kar največjo mero njihovega zaupanja.

Uprava družbe Sava, d.d., in VZMD vabita delničarje Save k aktivnemu sodelovanju na skupščini delničarjev - bodisi osebno ali prek pooblastila, poslanega s pismom. Vsak glas, ki sicer predstavlja eno delnico, je pomemben. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo morajo delničarji ODPOSLATI V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI - NAJKASNEJE DO srede, 9. junija 2010.

Pooblastilo

Pismo
Nova_slika_5
Nova_slika_6