VZMD KRKA I Pg 102 2017 PRIGLASITEV STRANSKE INTERVENICIJE Page 01

VZMD je včeraj prejel Sklep, s katerim je Okrožno sodišče v Novem mestu dopustilo stransko intervencijo Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), na strani tožene stranke v primeru tožbe za izpodbijanje in ničnost, na julijski skupščini družbe KRKA, d.d. (VIDEO), sprejetega sklepa o imenovanju Hansa Helmuta Fabryja za novega člana Nadzornega sveta. Po prepričanju VZMD poskuša SDH z omenjenim manevrom zgolj zavlačevati sodni postopek, v katerem je doslej le VZMD podal soglasje k - s strani Sodišča - predlagani mediaciji, ter po nepotrebnem dodatno povečevati stroške postopka.

Spomnimo, pred tem je Okrožno sodišče v Novem mestu zavrnilo Predlog VZMD za izdajo začasne odredbe, kljub temu, da je tudi Krka, kot nasprotna oz. tožena stran v postopku, pripoznala zahtevek VZMD v predlogu začasne odredbe ter se strinjala z vsemi navedbami o težko nadomestljivi škodi, ki bi nastala ob potrditvi imenovanja Fabryja v Nadzorni svet. Torej je sodišče nasprotovalo stališčem obeh strani, kar je po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD vsaj sila nenavadno, zato se je VZMD na omenjeno odločitev pritožil.

Postopek izpodbijanja sklepa o imenovanju je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, napovedal že ob samem predlogu za imenovanje Fabryja, ki ga je šele neposredno pred glasovanjem na skupščini - kot nasprotni predlog na lasten predlog - podal SDH. V razpravi je mag. Verbič med drugim izpostavil, da »je SDH v Nadzorni svet - tik pred izvedbo glasovanja in nasprotno s svojim prvotnim predlogom v zahtevi za razširitev dnevnega reda skupščine - predlagal delničarjem popolnoma neznanega kandidata, do katerega se delničarji in strokovna javnost niso mogli opredeliti, prebrane reference pa kažejo, da je bil v preteklosti močno vpet v neposredno konkurenčno podjetje Sandoz, del skupine Novartis,« ter pozval k umiku takšnega predloga, ki pa je naposled prejel »le« 78,42 % podpore prisotnih delnic.

Sicer v tem času VZMD vodi podoben postopek izpodbijanja imenovanja novih, spornih članov Nadzornega sveta - ob praktično identičnem ravnanju upravljavcev lastništva Republike Slovenije - sprožil tudi v primeru družbe LUKA KOPER, d.d. (VIDEO s skupščine), kjer se je SDH prav tako odločil vključiti v postopek kot stranski intervenient.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

KRKA – VZMD po povabilu sodišča podal soglasje k mediaciji v primeru izpodbijanja imenovanja nadzornika Hansa Helmuta Fabryja - Ponedeljek, 06.11.2017

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

VIDEO REPORTAŽA s 23. skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 06.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 07.07.2016

KRKA - današnja ponovljena skupščina prinesla višjo dividendo in novo sestavo nadzornega sveta - Četrtek, 20.08.2015

Skupščina družbe KRKA praktično soglasna o vseh izhodiščnih predlogih Koordinacijski sestanek pred srečanjem Think-Tankov in predstavnikov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske na Bledu - Četrtek, 03.07.2014

VIDEO REPORTAŽA s sinočnjega Županovega sprejema za investo Expo, FDI Summit in Ljubljana Forum, ob podelitvi nagrad VZMD-Euroshareholders »Delničarjem prijazna družba« družbi Krka in »FDI Award« družbi Odelo- Petek, 21.09.2012

KRKA - današnja skupščina brez presenečenj, a s številnimi napovedmi tožb s strani Stankovićevega društva MDS, ter vprašanji o zbiranju pooblastil uprave družbe in pridobivanju lastnih delnic - Četrtek, 07.07.2011

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items