sivent logoDanes je v Ljubljani potekala 20. skupščina delničarjev družbe SIVENT, d.d., na kateri je bil - poleg večinskega delničarja Eerste Niedering Fonds B.V. (77,04 % vseh delnic oz. 99,44 % prisotnega kapitala) - prisoten le VZMD oz. Predsednik, mag. Kristjan Verbič (0,44 % vseh delnic oz. 0,56 %), ki je bil tudi edini razpravljalec. Mag. Verbič je med drugim napovedal možnost izpodbijanja sklepa 5. točke dnevnega reda o Povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom, predvsem zaradi izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev ter možnosti za iztisnitev oz. razlastitev vseh preostalih 11.788 malih delničarjev družbe. Ob tem je predsednik VZMD najavil, da bodo strokovni sodelavci VZMD, na podlagi dodatnih podatkov, preverili okvire, po katerih naj bi se izvedlo povečanje osnovnega kapitala. Hkrati je naslovil vprašanje tudi na večinskega - po sprejemu sklepa pa glavnega (več kot 90 %) - delničarja, o morebitnih simulacijah in načrtih, glede na to, kako bo sprejeti sklep vplival na položaj malih delničarjev, tako z vidika deleža v lastništvu, kot z vidika cene delnice.

S povečanjem osnovnega kapitala družbe je namreč izpolnjen predpogoj za izključitev manjšinskih delničarjev, saj delničar Eerste Niedering Fonds B.V. s tem preseže 90 % delež v celotnem kapitalu družbe. Ob tem je Predsednik VZMD nanj naslovil vprašanje, ali in v kakšnem časovnem okviru se pripravlja morebitna izključitev manjšinskih delničarjev, saj je to pomembno za veliko večino malih delničarjev, posebej spričo ukinjanja registrskih računov pri KDD. Hkrati je mag. Verbič vodstvu SIVENTA zastavil tudi vprašanje o zadostnosti kvoruma prisotnih na skupščini oz. podpore sprejetim sklepom, glede 4.,5. in 6. točke dnevnega reda, saj je družba ena od naslednic nekdanjih Pooblaščenih investicijskih družb (PID) in s tem zavezana k upoštevanju Zakona o naslednicah PID-ov.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 250 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items