Številnim manipulacijam in onemogočanju pravic delničarjev družbe Velana, d.d., se je ob današnji skupščini pridružilo zaskrbljujoče »naključje«(?!), da je bila večina aktivnejših malih delničarjev Velane, združenih v okviru delničarskega sporazuma in sekcije pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), prav hkrati z današnjo skupščino vabljena na Okrajno sodišče, kjer se je nadaljeval sodni proces proti Predsedniku VZMD, mag. Kristjanu Verbiču, ki vse od leta 2007 glasno opozarja na nepravilnosti, manipulacije in oškodovanja tudi v primeru Velane.

Sodni proces - zaradi očitane domnevne zlorabe notranjih informacij oz. suma trgovanja z delnicami Velana na podlagi notranjih informacij v zvezi s pripravo delničarskega sporazuma - vodi Okrajna sodnica Anja Gregorič Lozej, sicer žena Sama Lozeja, Predsednika Nadzornih svetov Kapitalske družbe (KAD) in Slovenske odškodninske družbe (SOD) oz. Slovenskega državnega holdinga (SDH), katerega članica je tudi - »ponovno naključje«(?!) - Simona Razvodnik Škofič, sicer žena  Damjana Škofiča, Predsednika Nadzornega sveta Velane. Pri tem velja dodati, da SDH prodaja 10,5 % delež v Velani ter da se je VZMD v devetih letih delovanja seveda pogosto znašel na nasprotnih bregovih z upravljavci državne lastnine in t.i. paradržavnih skladov ter ob tem vselej glasno opozarjal na neprimerna ravnanja in škandalozne prakse države, kot večinskega ali pomembnega lastnika, med drugim v NLB, Novi KBM, Telekomu, Perutnini Ptuj, Luki Koper, Savi, Pivovarni Laško, Petrolu, idr.manipuilacija velana_04-clean

Nekaj zgovornih dejstev o utemeljenem dvomu o nepristranskosti Okrajne sodnice Anje Gregorič Lozej oz. razlogih za njeno izključitev:
  • Prejšnja obravnava na sodišču je bila dne 2. 4. 2014, na kateri se je dogovoril naslednji narok za glavno obravnavo in sicer za dne 13. 6. 2014, ob 9h.
  • 25. 4. 2014 Leopold Poljanšek (direktor Velana d.d.) in Damjan Škofič (predsednik Nadzornega sveta Velana) razpišeta skupščino delničarjev Velana za dne 13. 6. 2014, ob 9h.
  • Na obravnavo so vabljeni, poleg obdolženega, tudi priče, ki so doslej nasprotovale volji večinskih lastnikov.
  • KAD je lastnik delnic Velana in je v postopku prodaje teh delnic.
  • Sodnica Anja Gregorič Lozej je žena Sama Lozeja, predsednika Nadzornega sveta KAD in predsednika Nadzornega sveta SOD ter predsednika Nadzornega sveta SDH.
  • Članica Nadzornega sveta SDH je Simona Razvodnik Škofič, žena predsednika Nadzornega sveta Velana
Dodati velja vsaj še, da je Državno tožilstvo v sodni spis »pozabilo«(?!) vključiti pomembne razbremenilne listinske dokaze …

Sicer se je današnje skupščine delničarjev družbe Velana udeležil predstavnik Sekcije Velana pri VZMD, Danilo Peteh, ki je neposredno po sklicu skupščine vložil tudi Nasprotni predlog, s katerim nasprotuje predlagani podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu, saj slednja delujeta z roko v roki, namesto da bi Nadzorni svet nadzoroval vodenje poslov družbe. Ob tem izpostavlja, da Velana pod vodstvom direktorja Leopolda Poljanška posluje slabo, saj že celo desetletje ustvarja izgubo, hkrati pa mu je Nadzorni svet - namesto, da bi mu plačo znižal, to celo povečal za 28,26 % (z 121.189,78 € bruto v letu 2012, na kar 155.435,00 €). Predstavnik Sekcije Velana pri VZMD dodaja, da direktor Poljanšek, kot direktor majhne družbe, prejema mesečno bruto plačo v višini 12.952,92 €, kar je bistveno več, kot prejemajo direktorji oz. predsedniki uprav nekaterih velikih družb ter da očitno Nadzorni svet zastopa le interese treh velikih delničarjev Velane: Slosys, Brest-Pohištvo in Marles, ki skupno obvladujejo 55,98 % družbe, pri čemer Slosys in Marles lastniško obvladuje prav direktor Poljanšek!


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Velana, d.d.

 

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

 

VELANA - na današnji skupščini nonšalantno o neizvajanju oddelitve premoženja; nov nadzorni svet ter sprejet nasprotni predlog VZMD - odgovornosti za milijonsko poravnavo z Međimursko banko ne prevzema skupščina, pač pa ta ostaja na poslovodstvu - Torek, 26.06.2012

KAD in VZMD na današnji skupščini družbe Velana, d.d., uspela z nasprotnim predlogom za oddelitev nepremičnin, s čimer sta preprečila možnost oškodovanja delničarjev s spornim prenosom nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (najmanj 10 mio EUR) podvrednotene - Torek, 12.04.2011

Manipulacija VELANA - KAD in VZMD sta danes upravi Velane poslala nasprotni predlog za jutrišnjo skupščino, s katerim želita preprečiti možnost oškodovanja delničarjev na podlagi prenosa nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (cca. 10 mio EUR) podvrednotene - Ponedeljek, 11.04.2011

Silovita kampanja zoper uresničevanje interesov malih delničarjev in VZMD - pismo Generalni državni tožilki, Prijava Informacijskemu pooblaščencu in Pobuda Varuhu človekovih pravic - Torek, 08.06.2010

ATVP - v VZMD se čudijo ter pričakujejo pojasnilo, od kod novinarju »notranje« informacije, s katerimi domnevne stranke v postopku sploh niso seznanjene - Petek, 04.06.2010

VZMD.TV - po današnji skupščini družbe Velana, d.d., vse bolj žgoče vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih je pri VZMD zbirala ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev - Torek, 01.06.2010

VELANA - pred jutrišnjo skupščino še vedno aktualno vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Ponedeljek, 31.05.2010

Sproženi postopki za zaščito dobrega imena, spričo poizkusov diskreditacije prizadevanj VZMD pri uresničevanju interesov malih delničarjev - Petek, 07.05.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Sreda, 28.04.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Petek, 23.04.2010

VZMD.TV - poročilo s sinočnje razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del) - Sreda, 21.04.2010

Svet VZMD izvolil svojo novo predsednico, sprejel Letno poročilo, Poročilo predsednika in pomembne sklepe o nekaterih aktualnih vprašanjih - Sreda, 21.04.2010

VELANA - na skupščini odkrito o možnosti likvidacije družbe - Torek, 07.07.2009

Poročilo VZMD TV s skupščine Velane - Sreda, 20.08.2008

VELANA - SPET ORGANIZIRANO NA SKUPŠČINO - Ponedeljek, 14.01.2008

VELANA - dodatni argumenti Sekcije - Ponedeljek, 24.09.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 215 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items