Danes je na sedežu družbe SIVENT d.d. potekala najverjetneje poslednja skupščina, saj je glavni delničar (93,71 %), nizozemska družba EERSTE NIEDERING FONDS B.V., sam-sebi izglasoval sklep o izključitev 9.870 manjšinskih delničarjev ter umik delnic z organiziranega trga (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=uqYVsNDVhbY). Ob tem je glavni delničar iztisnjenim delničarjem, kot primerno denarno odpravnino ponudil 0,88 € za vsako delnico, medtem ko imajo delničarji, vključeni v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO), še vedno možnost izstopiti iz družbe oz. prodati svoje delnice za 25 % več, torej po 1,10 € za delnico!

VZMD je namreč že oktobra lani na glavnega delničarja naslovil Zahtevo za odkup delnic manjšinskih delničarjev, zbranih pod okriljem Združenja. Sledila so intenzivna pogajanja v katerih je VZMD uspelo prvotno ponujen predlog 1,00 € na delnico, dvigniti za dodatnih 10 %, oz. na 1,10 €, kolikor je glavni delničar namenil za delnice v lanski dokapitalizaciji, s katero je presegel prag 90 % vseh delnic. Pod temi pogoji so decembra 2017 delničarji, združeni v okviru VZMD, skupno prodali 56.026 delnic Siventa oz. 1,94 % vseh delnic družbe ter prejeli 61.628,60 € skupne kupnine. Kmalu po prvi prodaji v okviru postopka za izstop iz družbe pa se je glavni delničar odločil za iztisnitev preostalih malih delničarjev, pri čemer je pooblaščeni revizor v cenitvenem poročilu ugotovil, da primerna denarna odpravnina znaša 0,88 € na delnico. Tako je nastala situacija v kateri delničarji, ki svoje delnice prenesejo v Delniško OPORO pri VZMD, še vedno lahko prodajo delnice po ceni 1,10 €, ki je glede na določila v lanskem postopku izstopa iz družbe še vedno aktualna, med tem ko bodo preostali delničarji v letošnjem postopku iztisnitve prejeli le 0,88 € - seveda le tisti, ki niso ostali na ukinjenih registrskih računih pri KDD.

Na današnji skupščini je bilo sicer prisotnega 94,13 % kapitala z glasovalno pravico, poleg glavnega delničarja, še Ilirika moda zvezda, d.d., Kapitalska družba, d.d. (KAD), Gregor Pajek, Jakob Finžgar, ter Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal delničarje vključene v Delniško OPORO. Ob tem je mag. Verbič napovedal možnost izpodbijanja tako sklepa o iztisnitvi, kot sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, z namenom v tem času zagotoviti prej omenjene pogoje izstopa iz družbe po 25 % višji ceni od iztisnitvene. Izpodbijanje omenjenih sklepov je napovedala tudi Ilirika modra zvezda, medtem ko sta KAD in Gregor Pajek napovedala sprožitev postopkov za preveritev denarne odpravnine. Slednjega sicer ni potrebno posebej napovedovati.

Predsednik VZMD je izpostavil še vprašanje številnih malih delničarjev, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih registrskih oz. prehodnih računih pri KDD. Teh naj bi bilo po podatkih VZMD v družbi še vedno 9.220, po skupščinskem sklepu pa so skupno upravičeni do kar 128.936,72 € denarne odpravnine, ki pa je žal ne bodo prejeli, če delnic ne bodo pravočasno prenesli. V VZMD zato ponovno opozarjajo da je v vseh tovrstnih primerih denarna odpravnina izplačana le delničarjem, ki na dan vpisa iztisnitve v sodni register hranijo svoje delnice na trgovalnem računu pri borzno-posredniški družbi oziroma na fiduciarnem računu odvetnika, kar jim predlagajo v VZMD, v sklopu zastopniške sheme Delniška OPORA. Slednje namreč - za veliko večino malih delničarjev z registrskimi računi - predstavlja cenovno najracionalnejšo rešitev, saj strošek pristopa k Delniški OPORI znaša le 9 €.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo ti delničarji sicer ostali tako brez delnic, kakor tudi brez ponujene denarne odpravnine – podobno pa velja tudi za izplačila dividend, še opozarjajo v VZMD.


Sorodna sporočila VZMD:

VIPA HOLDING, SIVENT - kupnino 256.981 € VZMD danes izplačal 982 malim delničarjem, vključenim v skupno prodajo preko Delniške OPORE in Delničarskih sporazumov ‒ VABILO ZAMUDNIKOM - Petek, 22.12.2017

SIVENT – malim delničarjem skupno 261.474,40 € (1,10 € za delnico) – uspešno sklenjena pogajanja VZMD z večinskim lastnikom, nizozemsko družbo EERSTE NIEDERING FONDS – le še dva dneva za vključitev v prodajni paket - Torek, 12.12.2017

SIVENT - VZMD po zahtevi glavnemu delničarju za izstop iz družbe prejel ponudbo za odkup delnic – v primeru neuspešnih pogajanj za višjo odpravnino sledi sodni postopek za izstop oz. določitev poštene odpravnine - Četrtek, 23.11.2017

SIVENT – VZMD z zahtevo glavnemu delničarju po odkupu delnic malih delničarjev za skupno vsaj 310.629 € - VABILO k vstopu v Delniško OPORO ter postopku prodaje po pošteni ceni - etrtek, 02.11.2017

SIVENT, HOTELI UNION – tudi na današnjih skupščinah VZMD izpostavil težave manjšinskih delničarjev z nesorazmernimi stroški, ki izhajajo iz njihovega imetništva - Ponedeljek, 28.08.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017

SIVENT – opozorilo ter vabilo 9.534 delničarjem na registrskih računih KDD k prenosu delnic na Delniško OPORO pri VZMD, ki predstavlja najracionalnejšo rešitev za izplačilo denarne odpravnine ob verjetni iztisnitvi ali izstopu - Ponedeljek, 07.08.2017

SIVENT - na današnji skupščini VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, s katerim je omogočena iztisnitev/razlastitev 11.788 delničarjev nekdanjega PID-a - Ponedeljek, 23.01.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items