Leto dni po iztisnitvi oz. razlastitvi 259 delničarjev družbe TRIMO, d.d., je v postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine - ki ga je v imenu 101 delničarja sprožil VZMD (skupaj so razlaščeni delničarji prejeli 482.039,46 €) - Okrožno sodišče v Novem mestu sklenilo, da se predlog (zaradi pridobitve mnenja na podlagi čl. 609/1 ZGD-1, v zvezi s čl. 388 ZGD-1) dostavi Poravnalnemu odboru, ki naj preizkusi in poda mnenje in oceno, kakšna višina denarne odpravnine bi bila za delničarje primerna. Kot je zapisala Okrožna sodnica svetnica Alenka Gregorčič, ima Poravnalni odbor za preizkus menjalnega razmerja pravico zahtevati pojasnila od predlagateljev in od nasprotnega udeleženca in se mu omogoči pregled poslovnih knjig in dokumentacije. Svoje mnenje in oceno mora Poravnalni odbor sodišču poslati v roku 30 dni.

VZMD vabi iztisnjene delničarje, ki tega še niso storili, da se priključijo prizadevanjem in sodnim postopkom v okviru Združenja!

Spomnimo: VZMD v primeru družbe Trimo vodi postopek sodne preveritve primernosti denarne odpravnine (VIDEO o iztisnitveni skupščini) zoper glavnega delničarja, zdaj edinega lastnika Trima, družbo European Architectural Systems iz Luksemburga, ki je sam-sebi na skupščini 14. decembra 2016 sprejel sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, pri čemer je za denarno odpravnino določil pičlih 2,17 € na delnico. VZMD je že na skupščini opozarjal, da je ponujena denarna odpravnina 2,17 € na delnico nižja celo od knjigovodske vrednosti delnice, kot izhaja iz cenitvenega poročila, ki ga je VZMD pridobil v sklopu priprav na skupščino. Mag. Verbič je opozoril tudi na pomanjkljivosti v prejetem cenitvenem poročilu, sicer pripravljenem v angleškem jeziku, ki ni uradni jezik v Republiki Sloveniji. 

Tako je VZMD že 25. septembra 2017 na Okrožno sodišče v Novem mestu odposlal prvo pripravljalno vlogo, s katero se je odzval na odgovor glavnega delničarja s 25. avgusta 2017. VZMD je v svoji vlogi izpostavil, da glavni delničar prereka vse navedbe VZMD iz zahteve za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine, torej tudi podatke, ki so prepisani iz uradnih dokumentov družbe Trimo (letno poročilo itn.), kar že smo-po-sebi očitno kaže na (ne)zanesljivost navedb glavnega delničarja. VZMD je v svoji vlogi dodatno izpostavil, da nima nobenih zadržkov, da mu nasprotni udeleženec predloži potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo VZMD lahko sam opravil ustrezne preveritve in cenitve družbe. Na podlagi razpoložljivih podatkov so strokovni sodelavci VZMD namreč ocenili, da izplačilo v višini 2,17 € na delnico še zdaleč ne predstavlja primerne denarne odpravnine.

Okrožno sodišče v Novem mestu je 14. februarja 2018 v postopku sklenilo, da se Predlog sodnega preizkusa denarne odpravnine dostavi Poravnalnemu odboru za preizkus menjalnega razmerja, ki naj preizkusi ter poda mnenje in oceno, kakšna višina denarne odpravnine bi bila za delničarje primerna. K Delničarskemu sporazumu v okviru Sekcije Trimo pri VZMD je doslej pristopilo preko 100 delničarjev, s preko 36.600 delnicami. Ob tem VZMD vabi iztisnjene delničarje, ki bi si želeli neposredno priključiti prizadevanjem Združenja za dosego poštene oz. dodatne denarne odpravnine, naj se za vsa dodatna pojasnila obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.


Sorodna sporočila:

TRIMO - VZMD vložil tožbo za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine v imenu 100 iztisnjenih/razlaščenih delničarjev, vključenih v Delničarski sporazum - Četrtek, 19.01.2017

TRIMO - VZMD napovedal izpodbijanje današnje iztisnitve manjšinskih delničarjev ter sodno preveritev primernosti denarne odpravnine - VABILO DELNIČARJEM k pristopu v postopek - Sreda, 14.12.2016

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Trimo Trebnje, poročila s skupščin KS Naložbe, Trimo MSS, Adria Airways in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Pozavarovalnice Sava in napoved današnjih skupščin KS Naložbe, Zdravilišče Rogaška, Adria Airways, Trimo, Trimo MSS in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

TRIMO - Sekcija VZMD proti neodgovorni prodaji po neprimerni ceni, neposrednemu konkurentu podjetja - odprto pismo najvišjim predstavnikom Republike Slovenije - Četrtek, 10.12.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items