Sporocilo08052018

VZMD je danes pričel z izplačevanjem dodatne denarne odpravnine, ki jo je v primeru iztisnitve malih delničarjev iz družbe TEKSTINA, d.d., prejel za delničarje, vključene v Delničarski sporazum ali »Delniško OPORO« pri VZMD (VIDEO). Po dolgotrajnih in zahtevnih pogajanjih je bila namreč marca sklenjena poravnava pred Poravnalnim odborom, ki jo je aprila potrdilo še Okrožno sodišče v Novi Gorici. S poravnavo se je glavni delničar SVILA IN, d.o.o., med drugim zavezal delničarjem izplačati dodatnih 14,20 € na delnico, poleg 3,40 € na delnico, kolikor so dobili izplačano leta 2017. 

Podpisnikom Delničarskega sporazuma bo VZMD v kratkem poslal tudi obvestila o podrobnostih izplačil. Preostali delničarji pa se v primeru težav z izplačilom dodatne denarne odpravnine lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, preko elektronske pošte delnice@vzmd.si.

Spomnimo, VZMD je že pred iztisnitveno skupščino 27. 3. 2017 glasno opozarjal na sramotno nizko denarno odpravnino 3,40 € za delnico, oz. skupno le 69.390,60 € za vseh 85 iztisnjenih delničarjev. Družba Tekstina namreč vse od leta 2014 posluje zelo uspešno ter z znatnim dobičkom, prav tako pa ne izkazuje finančnih dolgov ter ima 2,28 mio € kratkoročnih finančnih naložb oz. depozit na banki, zaradi česar je - po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD - v odlični finančni kondiciji. Konec leta 2016 je družba izkazovala 9,48 € lastniškega kapitala na delnico, torej skoraj trikrat več, kot je bila ponujena prvotna denarna odpravnina. Zaradi navedenega je VZMD neposredno po vpisu sklepa o iztisnitvi manjšinskih delničarjev na Okrožno sodišče v Novi Gorici vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah.  

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerihACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), AMZS (Avto Moto Zveza Slovenije), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH, Nemčija),  Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška),  Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), HIT Alpinea (HIT), Tekstina (Svila in), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v Sekcije oz. Delničarske sporazume ali njihovo shemo »Delniška OPORA«.


Sorodna sporočila:

VAL IZTISNITEV tudi na današnjem naroku sodne preveritve denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem KOVINOPLASTIKE LOŽ - po včerajšnjem naroku ACH in poravnalnih sestankih HIT ALPINEA in TEKSTINA minuli teden - sprejet predlog sodnika za poskus poravnave - sreda, 07.02.2018

TEKSTINA – zaradi iztisnitve malih delničarjev polemično z glavnim delničarjem na današnjem sestanku pred Poravnalnim odborom – pripravljenost na doplačilo dodatne denarne odpravnine, a velika razhajanja o višini doplačila - ponedeljek, 29.01.2018

TEKSTINA – VABILO iztisnjenim delničarjem k vključitvi v sodni postopek za določitev dodatne denarne odpravnine, ob sramotni bagateli, ki jim jo je namenil in sam-sebi sprejel glavni delničar SVILA IN, direktorja Simeona Špruka - Torek, 25.07.2017

TEKSTINA – po sramotni iztisnitvi delničarjev VZMD v sodni preizkus denarne odpravnine, nižje celo od čistega dobička preteklega leta - VABILO delničarjem k vključitvi v postopek - Sreda, 07.06.2017

TEKSTINA, LISCA – poslednji skupščini z iztisnitvijo malih delničarjev – VZMD v primeru Tekstine napovedal izpodbijanje in postopek sodne preveritve višine odpravnine - Ponedeljek, 27.03.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items