VZMD je v preteklem tednu 270 malim delničarjem družbe Tovarna olja GEA, d.d., poslal dopise, s katerimi jih je obvestil, da so po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD nastopile ugodne okoliščine za aktivna prizadevanja po skupni prodaji delnic manjšinskih delničarjev po čim višji ceni. V juliju je namreč družba, objavila Obvestilo o podpisu Sporazuma o skupni prodaji delnic omenjene družbe, ki so jo podpisali nekateri večji lastniki, s skupno 60,11 % vseh delnic družbe. V letu 2014 je sicer že bil sklenjen oz. oblikovan konzorcij za prodajo Tovarne olja GEA, in sicer med Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in družbami, povezanimi s KD Group, vendar do prodaje v tem okviru ni prišlo. Kaže, da so se razmere spremenile, saj je DUTB letos aprila samostojno prodal svoj 18,36 % delež Tovarne olja GEA, ki ga je kupila družba ETA Kamnik, d.o.o., a je prodajna cena ostala skrivnost. Tečaj delnice Tovarne olja GEA se je na Ljubljanski borzi v zadnjem letu gibal med 3,10 € in 5,00 €, pri čemer pa v VZMD izpostavljajo, da se je v primeru prodaje večjih svežnjev delnic že v preteklosti izkazalo, da je možno doseči precej višjo ceno. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2016 znašala 9,60 €.

Da ne bi, podobno kot v primeru nedavne prodaje delnic v lasti DUTB, preostali mali delničarji ostali brez možnosti prodaje pod vsaj enakimi pogoji, se je po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD potrebno povezati ter enotno nastopiti v pogovorih - tako s konzorcijem prodajalcev, kot potencialnimi kupci. Ob tem so v VZMD posebej opozorili delničarje, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih registrskih računih pri KDD ter jih - najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov - vse do danes še niso prenesli na trgovalne račune ali jih prodali, da bodo v primeru ne-ukrepanja v kratkem ostali brez svoje naložbe. Rešitev pa ni le odprtje računa pri borzno-posredniški družbi, ampak mnogo ugodnejši prenos njihovih delnic na fiduciarni račun odvetniške družbe, v okviru zastopniške sheme »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO).

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista.

Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu info@vzmd.si.


Sorodna sporočila:

TOVARNA OLJA GEA – VZMD z nasprotnim predlogom o dodatni delitvi 1,26 mio € dobička, a skupščina zavrnila tudi osnovni predlog družbe ETA Kamnik, ki je kot največji delničar predlagala dodatno delitev dividend v dveh delih - Torek, 21.11.2017

TOVARNA OLJA GEA – VZMD preprečil izključitev prednostne pravice 298 delničarjev, sprejet nasprotni predlog višjih dividend - Petek, 12.05.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items