Nasprotni predlog VZMD GEA 21112017

V Slovenski Bistrici je danes potekala skupščina družbe Tovarna olja GEA, d.d., sklicana na zahtevo največjega delničarja (18,35 %), družbe ETA Živilska industrija, d.o.o. Slednji je predlagal ponovno odločanje o Uporabi bilančnega dobička družbe - potem, ko je družba v letošnjem letu že razdelila dividende v višini 0,25 € bruto na delnico - in sicer delitev še dodatnih 1.254.960,00 € oz. 1,00 € bruto na delnico. Prvotni predlog je predvideval izplačilo v dveh delih, čemur so v VZMD izrecno nasprotovali - pri tem je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, izpostavil: »izplačilo dividende v dveh delih ne bi bilo racionalno z vidika vseh delničarjev, posebej pa manjšinskih, saj bi jim dvakratno izplačilo dividend povzročilo dodatne (dvojne) stroške pri izplačilih s strani borzno-posredniških družb in bank – za marsikoga obakrat celo višjih od same dividende, torej se bi jim s tem povzročilo dvakratni realni minus!«

Zato je VZMD podal Nasprotni predlog, ki je predvideval enkratno delitev prvotno predvidenega zneska, hkrati pa je Nasprotni predlog odpravljal tudi pomanjkljivost prvotnega predloga družbe ETA, ki ni bil skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD, saj prvotni predlog ni navajal, kdaj zapade upravičenost do dividend. Skupščina na koncu ni potrdila nobenega od omenjenih predlogov, zato delničarji letos dodatnih dividend ne bodo prejeli.  


Sorodna sporočila:

TOVARNA OLJA GEA – VZMD preprečil izključitev prednostne pravice 298 delničarjev, sprejet nasprotni predlog višjih dividend - Petek, 12.05.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items