Dobro jutro 06122016

Ob iztekanju roka za prenos vrednostnih papirjev z registrskih računov pri KDD je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, danes v oddaji Dobro jutro ponovno odgovarjal na vprašanja gledalcev (VIDEO). Pri tem je med drugim predstavil tudi Delniško OPORO, ki so jo v VZMD vzpostavili kot alternativo trgovalnim računom pri borzno-posredniških družbah in bankah. Gre za najracionalnejšo rešitev z garantirano in dolgoročno najnižjim možnim nadomestilom za prenos in vzdrževanje imetništva vrednostnih papirjev na slovenskem kapitalskem trgu.


Ob zavedanju, da se stroškom v prihodnje ne bo mogoče izogniti, je VZMD iskal rešitev za vse male delničarje, ki želijo obdržati svoje vrednostne papirje in nadaljevati z imetništvom teh, ob najnižjih možnih stroških. Vrednostne papirje v okviru Delniške OPORE hrani pogodbeno izbrani odvetnik na svojem fiduciarnem računu. To predstavlja  dolgoročno ekonomično rešitev za posameznega imetnika, ki nimam  namena ali možnosti, da bi delnice prodal takoj ali v kratkem. Za le 9 EUR letnega nadomestila (za vse vrednosti portfeljev do 10.000 EUR) svoje vrednostne papirje na ta način mali delničarji lahko ohranijo, z vsemi pravicami - npr. dividendami in udeležbo na skupščinah, pri čemer VZMD nudi tudi brezplačno zastopanje.

Delničarji lahko za dodatna pojasnila kontaktirajo strokovne sodelavce VZMD, vsak delovnik med 9:00 in 15:00 uro, preko elektronske pošte delnice@vzmd.si, ali preko telefonskih številk 01 42 65 018 in 031 770 771, informacije in dokumenti pa so na voljo tudi na spletnem naslovu: DelniškaOPORA.si (www.delniskaopora.si).

 


Sorodna sporočila VZMD:

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

Še revizija RAČUNSKEGA SODIŠČA potrdila, da je »sanacija« bank 2013 oškodovala vlagatelje ter vse državljane; apel VZMD, ki na to opozarja že tretje leto - kdaj se bodo najvišji odločevalci prebudili iz triletnega spanca?! - Petek, 11.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

vzmd.newswire.com - o pomembni odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu obveščeni tudi mednarodni mediji - Četrtek, 03.11.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD po odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu - Petek, 28.10.2016

Novinarska konferenca VZMD po včerajšnji odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu - kaj odločitev dejansko pomeni in kako naprej? - Petek, 28.10.2016

USTAVNO SODIŠČE po 1.045 dneh pritrdilo VZMD - ZBan-1 protiustavno posega v pravico do učinkovitega sodnega varstva, in Državnemu zboru naložilo sistemsko odpraviti to protiustavnost - Četrtek, 27.10.2016

USTAVNO SODIŠČE - bodo sodniki o bančnih razlastitvah preko 100.000 državljanov le odločili pred iztekom mandata še dvema članoma ter zastaralnim rokom za odškodninske tožbe?! - Torek, 18.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

USTAVNO SODIŠČE - razlaščenim v bankah grozi zastaranje pravice do odškodninske tožbe - primorani bodo vlagati individualne tožbe spričo ne-odločanja najvišjega sodišča v državi? - Sreda, 05.10.2016

»SANACIJA« BANK - VZMD se pridružuje opozorilom Civilne iniciative 'Mali, izbrisani delničarji NKBM' o nekritičnem in enostranskem poročanju nekaterih javnih občil - Petek, 30.09.2016

Podpredsednik Evropske komisije s Predsednikom VZMD o pismu pritiska na Predsednika Vlade RS ter dogajanjih v Banki Slovenije in razlastitvah slovenskih vlagateljev - Sreda, 28.09.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

USTAVNO SODIŠČE - naposled tudi o pobudi za oceno ustavnosti razlastitev imetnikov delnic in obveznic šestih slovenskih bank - Torek, 13.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

VIDEO in DOKUMENTI z novinarske konference VZMD - predlog Zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev v slovenske banke - Sreda, 20.07.2016

Sporočilo o bančništvu NI ZAVEZUJOČE(!) - izjemen pomen današnje sodbe Sodišča EU - Torek, 19.07.2016

BANKA SLOVENIJE - nedopustno vmešavanje in poskusi vplivanja Predsednika ECB na postopke slovenskih organov pregona - Četrtek, 07.07.2016

VIDEO REPORTAŽA - 18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ ter kriminalistične preiskave na Banki Slovenije - Četrtek, 07.07.2016

BANKA SLOVENIJE - današnje hišne preiskave potrjujejo utemeljenost navedb v Kazenski ovadbi in Naznanilu suma kaznivega dejanja, podanima s strani VZMD na Specializirano državno tožilstvo - Sreda, 06.07.2016

EVROPSKA CENTRALNA BANKA - uradno pismo slovenske Evropske poslanke z resnimi vprašanji o ne-upravičenosti izračunov, na katerih so temeljile razlastitve in podržavljenje vseh slovenskih sistemskih bank - Ponedeljek, 27.06.2016

vzmd.newswire.com - slovenska oblast res reagira le še na referendumske pobude?! - spričo popolne ignorance Vlade RS je VZMD primoran v nadaljevanje internacionalizacije unikatne(!) bail-in sanacije slovenskih bank z masovnimi razlastitvami ter enormnim o - Petek, 20.05.2016

VRHOVNO SODIŠČE - tudi najvišje redno sodišče v Sloveniji pritrdilo stališčem VZMD: zakon, s katerim je samooklicana "domača trojka" nacionalizirala kar šest naših bank je protiustaven! - Sreda, 06.04.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

DRŽAVA BO PRODALA NKBM - Sreda, 23.03.2016

 

Ob današnjem šokantnem razkritju, da je NKBM dejansko prodana luksemburškemu poštnemu nabiralniku "BISER", z anonimnim lastništvom in brez odgovornih oseb, v VZMD izpostavljajo - Četrtek, 17.03.2016

vzmd.newswire.com - spričo ignorance Vlade in finančnih oblasti v Republiki Sloveniji VZMD primoran še preko mednarodnih medijev opozoriti na žgočo problematiko bail-in sanacije slovenskih bank, z razlastitvijo delničarjev in obvezničarjev - Sreda, 16.03.2016

Po sestanku ESME v Parizu Predsednik VZMD še na zadnjo sejo Izvršnega odbora BETTER FINANCE v Bruselj, pred volilno skupščino v Stockholmu - Petek, 26.02.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Predsednik VZMD danes v Parizu prvič po imenovanju v vplivni organ aktivno na sestanku Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 25.02.2016

LUKSEMBURG - danes predstavljeni sklepni predlogi Generalnega pravobranilca Sodišča EU ponovno izrecno pritrjujejo argumentacijam VZMD ter razlaščenih vlagateljev - Četrtek, 18.02.2016

LUKSEMBURG - VZMD tudi na jutrišnji obravnavi pred Velikim senatom Sodišča EU kjer bo predstavljeno mnenje Generalnega pravobranilca - Sreda, 17.02.2016

Vlada RS in Komisija EU - evropska opozorila zaradi škodljivih posledic razlastitev/izbrisov ter poziv k čimprejšnji rešitvi nevzdržnega stanja - Ponedeljek, 15.02.2016

BANKIA - uspeh španskih opeharjenih delničarjev zgovoren primer tudi razlaščenim v Slovenskih bankah - vabilo k vložitvi zahtevkov za kompenzacije - Petek, 12.02.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

BANKA SLOVENIJE nadaljuje z nezaslišanim zavajanjem - v uradnem odzivu na sporočilo VZMD med drugim navajajo, da bodo »dolžni ukrepati v skladu s predpisi«, kar v VZMD navdušeno pozdravljajo in upajo, da bodo ravnanja, skladna vsaj z Ustavo RS, naposled res pričeli tudi udejanjati! - Torek, 22.12.2015

PARIZ - najvišji predstavniki evropskih združenj investitorjev z zanimanjem sprejeli poglobljeno predstavitev ddr. Kotnika in mag. Verbiča o »Bail-in« posegih v EU, ob izjemnem čudenju nad unikatno-radikalnimi, naravnost katastrofalnimi posegi in razlastitvami v Republiki Sloveniji - Torek, 15.12.2015

POGOVOR S PREDSEDNIKOM VSESLOVENSKEGA ZDRUŽENJA MALIH DELNIČARJEV - Nedelja, 13.12.2015

Pogovor s Predsednikom VZMD 13 12 2015

PARIZ - na Generalni skupščini Evropske federacije investitorjev ddr. Kotnik in mag. Verbič uglednim mednarodnim udeležencem predstavila škandalozno razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, aktivnosti in prizadevanja VZMD - Ponedeljek, 14.12.2015

BANKA SLOVENIJE - po novih zavajanjih Viceguvernerke Caprirolo VZMD pripravil celotni pregled domnevnih razlastitev imetnikov delnic in obveznic evropskih bank - Četrtek, 10.12.2015

LUKSEMBURG - Slovenija danes prvič pred Velikim senatom Sodišča EU zaradi razlastitev imetnikov obveznic in delnic slovenskih bank - Torek, 01.12.2015

SODIŠČE EU - pred skorajšnjo javno obravnavo v Luksemburgu na dan prihajajo nova šokantna dejstva o ozadju (dvojnega) ropa imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter hkratnega ropa vseh slovenskih davkoplačevalcev, ki se nebrzdano še nadaljuje! - Četrtek, 26.11.2015

Slovenskih 264 milijonov € tudi za poplačilo vlagateljev v delnice in obveznice grških bank - razlaščenim vlagateljem v slovenske banke in lastnim davkoplačevalcem pa slovenske (finančne) oblasti še naprej kažejo osle - KAKO DOLGO ŠE!?! - Sreda, 04.11.2015

SVETOVNA BANKA - opozorila VZMD ob zelo dobri oceni ravni zaščite pravic manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji v Poročilu »Doing business 2016« - Četrtek, 29.10.2015

SODIŠČE EU naj v Luksemburgu izvede ustno obravnavo v postopku priprave odgovorov Ustavnemu sodišču RS -oddana predloga razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank, zastopanih preko VZMD - Petek, 16.10.2015

NKBM - pritožba VZMD zoper Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani o ne-izdaji Začasne odredbe za zaustavitev prodaje … SRAMOTNO SPRENEVEDANJE še brez odgovora Predsednice Sodišča - Generalni Državni pravobranilec po protestu VZMD sporočil, da so pošto Sodišča sprejeli - o Predlogu se niso izjasnili, Sodišče pa kar sámo odločilo v škodo razlaščenih delničarjev! - Sreda, 07.10.2015

BANKA SLOVENIJE še nadaljuje z nezaslišanim zavajanjem tudi v svojem odgovoru na objavo VZMD, s katero so javnost seznanili, da je Evropska komisija izrecno opredelila svoje Sporočilo o bančništvu kot nezavezujoč pravni akt - VZMD objavlja Stališče Komisije EU in dodatne argumente ter k ukrepanju poziva Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem - Petek, 02.10.2015

EVROPSKA KOMISIJA na Sodišču EU uradno pritrdila stališču VZMD, da njeno »Sporočilo o bančništvu« ni zavezujoč pravni akt - Banka Slovenije in slovenske finančne oblasti pa še vztrajajo pri diametralno nasprotnem ter se v boju proti lastnim državljanom blamirajo s poizkusi opravičevanja škandaloznih ukrepov in ravnanj - Sreda, 30.09.2015

NKBM in gusarsko pravo - Okrajna sodnica Nataša Štefanec Pančur odločila diametralno nasprotno od Višjega in Okrožnega sodišča ter ocene Državnega sveta RS in Varuha človekovih pravic - izključena ustavna pravica zahtevati povračilo škode zaradi nad-ustavnosti Zakona o bančništvu! - Ponedeljek, 28.09.2015

Urgenca in protest zaradi eklatantnega primera zavlačevanja postopkov v primeru odločanja o začasni odredbi za ustavitev prodaje NKBM - Ponedeljek, 21.09.2015

Nova KBM - bo Okrajno sodišče v Ljubljani še pravočasno izdalo začasno odredbo o zaustavitvi prodaje delnic Republike Slovenije v NKBM - banke s 616 mio € kapitala za pičlih 250 mio €? - Torek, 15.09.2015

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

Na poizkuse odvračanja pozornosti in relativizacije sila pomembne odločitve avstrijskega Ustavnega sodišča so se strokovni sodelavci VZMD danes odzvali z dodatnimi pojasnili in analizo - Četrtek, 30.07.2015

AVSTRIJSKO USTAVNO SODIŠČE: razlastitev imetnikov podrejenih obveznic je protiustavno - kdaj bo dosodilo Ustavno sodišče RS v postopku »absolutno prednostne ustavne presoje« razlastitve imetnikov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank decembra 2013 !?! - Torek, 28.07.2015

BANKA SLOVENIJE poslancem Državnega zbora RS odreka sposobnost objektivne presoje in ocene dela Sveta BS ter skuša zvračati odgovornost za ne-imenovanje Viceguvernerja na ravnanja VZMD - Sreda, 15.07.2015

DRŽAVNI ZBOR - alarmantni apel poslancem pred današnjim glasovanjem o ponovnem imenovanju kazensko preiskovanega Viceguvernerja Banke Slovenije Fabijana - VZMD opozarja na njegovo vodilno vlogo pri sporni sanaciji bank, ki naj bi jo Državni zbor RS preiskoval, a hkrati ponovno imenoval ključnega akterja!?! - Četrtek, 09.07.2015

DRŽAVNI ZBOR - ogorčenje nad podporo novemu 6-letnemu mandatu dosedanjemu, kazensko ovadenemu Viceguvernerju Banke Slovenije Fabijanu - VZMD opozarja na njegovo vodilno vlogo pri sporni sanaciji bank, ki naj bi jo Državni zbor RS preiskoval, a hkrati ponovno imenoval ključnega akterja!?! - Četrtek, 02.07.2015

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - resna opozorila VZMD organom upravljanja SDH, pred danes napovedano prodajo NKBM pod sramotnimi in škodljivimi pogoji - ob jamstvih države celo pod 100 mio € banka praktično podarjena tujemu skladu, po sila sporni zaplembi domačim vlagateljem!?! - Torek, 30.06.2015

SLOVENSKE BANKE - v današnji kolumni Financ dr. Kotnik razkriva škandalozna dejstva »stres-testov«, iz VZMD pa ponovno apelirajo na pristojne organe in nosilce politične moči, naj vendar ukrepajo ter preprečijo nadaljevanje enormnih oškodovanj - Sreda, 13.05.2015

Tudi novi dogodki in uradna Poročila NLB in NKBM vztrajno postavljajo na laž akterje izbrisa delnic in obveznic podržavljenih slovenskih bank - vse sistemske banke v Sloveniji so 2014 končale z ekstremno višjo kapitalsko ustreznostjo od napovedi BANKE SLOVENIJE, povsod drugod pa Evropska komisija še naprej izdaja dovoljenja za državne dokapitalizacije brez kakršnegakoli posega v delnice, kaj šele obveznice - Sreda, 06.05.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

Okrožno in Višje sodišče tudi uradno pritrdila argumentom VZMD o protiustavnosti razlastitev, a postopke prekinjata do končne odločitve Ustavnega sodišča RS, ki se je novembra obrnilo na Sodišču EU v Luksemburgu - temu je VZMD že predložil pisna stališča, potem ko je strokovno ekipo razširil še z vrhunskim strokovnjakom za pravo EU - Sreda, 29.04.2015

PIVOVARNA LAŠKO / DUTB - vnebovpijoč opomnik na rop davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematično uničevanje domačega kapitalskega trga - ob soglasju ATVP?!? - Ponedeljek, 20.04.2015

Ob izteku roka za oddajo ponudb za nakup Telekoma Slovenije VZMD pristojne sprašuje, ali bodo le reagirali na očitni konflikt interesov in ravnali odgovorneje kot kaže v primeru NKBM - Ponedeljek, 13.04.2015

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA ter POSNETEK CELOTNEGA Strokovnega posveta v Državnem svetu RS »Denacionalizacija družbene lastnine in množično kapitalsko varčevanje« - resna opozorila, ob aktivnem sodelovanju najvidnejših predstavnikov VZMD - Sreda, 08.04.2015

DRŽAVNI SVET RS - na današnjem Strokovnem posvetu o denacionalizaciji družbene lastnine in množičnem kapitalskem varčevanju - resna opozorila, ob aktivnem sodelovanju najvidnejših predstavnikov VZMD - Torek, 07.04.2015

USTAVNO SODIŠČE se po 15 mesecih absolutno prednostne obravnave množične razlastitve imetnikov obveznic in delnic slovenskih bank z neprimerno večjo vnemo loteva vsega drugega ter ne spoštuje niti lastnih zavez - Sreda, 18.03.2015

USTAVNO SODIŠČE med zaslužnimi za »bruseljske spomeničke«?! Zavrnjen predlog VZMD za začasno zadržanje prodaje NKBM - ob vseh dokazih in očitnih dejstvih naj ne bi nastale težko popravljive škodljive posledice, spričo silne naglice pri prodaji davkoplačevalsko pre-kapitalizirane (revidirano 26%) banke in nasilno odtujene lastnine! - Torek, 17.03.2015

VIDEO REPORTAŽA z izredne seje Državnega zbora RS, z mnenji poslancev o dodatnih dokazih VZMD o zavajanjih, neresnicah ter nezakonitosti cenitev slovenskih bank, kot temelja za milijardno oškodovanje države in vseh državljanov - Ponedeljek, 16.03.2015

POZOR - razkritje dokazov o nezakonitosti cenitev slovenskih bank in pretirane »bančne luknje«, kot temelja za milijardno oškodovanje države in vseh državljanov, na podlagi nezakonitih ravnanj Banke Slovenije ter njenih Odločb o izrednih ukrepih - Četrtek, 12.03.2015

VIDEO POUDARKI nujne seje Odbora DZ RS - nadaljevanje nizanja neresnic in zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS in akterjev sporne sanacije bank ter srhljivega oškodovanja države in vseh državljanov - pripombe VZMD k Predlogu priporočila s konstruktivnimi predlogi za jutrišnjo plenarno Izredno sejo Državnega zbora - Četrtek, 12.03.2015

DRŽAVNI ZBOR - pritiski iz Bruslja in nerazumno hitenje s prodajo NKBM - opozorila in predlogi VZMD na nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko - Sreda, 11.03.2015

APEL VLADI RS - po pismu Podpredsednika Evropske komisije, ki očitno posega v ureditev in interese Republike Slovenije, VZMD navedbe demantira in pričakuje ustrezen odziv Vlade ter razkritje celotne zadevne korespondence - resna vprašanja tudi o procesih, ustroju in perspektivah EU - Petek, 06.03.2015

SKRIVNOST DRŽAVNE LASTNINE - na sinočnji okrogli mizi o privatizaciji državnih podjetij tudi opozorila VZMD - v današnjem blogu jim pritrjuje tudi dr. Damijan - Petek, 20.02.2015

VIDEO SOOČENJE z argumenti - zgovorno razkritje zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS ter akterjev sporne sanacije bank, ob množični razlastitvi državljanov in srhljivem oškodovanju davkoplačevalcev - Sreda, 18.02.2015

DRŽAVNI ZBOR - PREPOVED PRODAJE NKBM ravnokar na Odboru za finance in monetarno politiko - Predlog začasne odredbe je VZMD na USTAVNO SODIŠČE vložil za preprečitev neposredne škode državi in državljanom - Torek, 17.02.2015

VIDEO POSNETEK predstavitve dr. Kotnika na Komisiji za nadzor javnih financ v Državnem zboru RS, s pomembnejšimi replikami mag. Bratuškovi, g. Dragonji in dr. Jazbecu - Nedelja, 15.02.2015

DRŽAVNI ZBOR RS - za petek sklicana IZREDNA SEJA Komisije za nadzor javnih financ naposled znanilec ureditve slovenskih financ in bančništva?! »DELOVANJE BANKE SLOVENIJE v povezavi z dokapitalizacijo bank, izbrisom delnic in podrejenih obveznic« edina točka dnevnega reda VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave tožbe VZMD zoper NLB zaradi izbrisa - Sreda, 11.02.2015

VIDEO REPORTAŽA s sobotnega shoda Proti razprodaji državnega premoženja, ob dodatnih utemeljitvah in opozorilih VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« - izhodišča in scenariji Banke Slovenije in DUTB prirejeni za razvrednotenje ter razprodajo slovenskih bank in podjetij?! - Ponedeljek, 09.02.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

USTAVNO SODIŠČE - VZMD vložil še Predlog začasne odredbe za PREPOVED PRODAJE NKBM - preprečitev neposredne škode državi in državljanom - Sreda, 04.02.2015

VIDEO REPORTAŽA s tiskovne konference Skupnosti društev in gibanj »Državljani proti razprodaji«, z napovedjo javnega shoda ter nekaterimi opozorili VZMD, Sreda, 28.01.2015
Sodišče v tožbi razlaščenih zoper NLB z osupljivo razlago naložilo VZMD plačilo vrtoglave takse - kako daleč še s poskusi, da bi izčrpali opeharjene imetnike in njihovega zastopnika VZMD ter preprečili, da bi trdni pravni argumenti dobili pravičen epilog na sodiščih?!, Ponedeljek, 26.01.2015

Vse več lastnikov podrejenih obveznic išče pravico na sodiščih - Intervju si lahko ogledate od 2:48 dalje na http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174315990 - RTVslo.si, Petek, 23.01.2015 http://www.vzmd.si/images/izpis-racunov-za-racun-21-1-2015.pdf

Verbič odmevi

Javna tribuna NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE sinoči še v Mariboru - »Odkup najprej ponuditi državljanom ter vrniti zaupanje v varčevanje/investiranje na domačem kapitalskem trgu« izpostavlja Predsednik VZMD na tribuni, ob hkrati predani Strategiji upravljanja kapitalskih naložb Premieru RS s strani finančnega ministra - Četrtek, 22.01.2015

Okrožno sodišče v Celju - kljub preprekam pravočasno vložena pritožba zoper Sklep o izbrisu delnic in podrejenih obveznic Banke Celje - VZMD opozarja na nove laži in nezaslišana zavajanja Banke Slovenije ter vabi vse razlaščene, da se pridružijo postopkom - Sreda, 14.01.2015

VIDEO REPORTAŽA z odmevne javne tribune »NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE«, ob aktivni udeležbi predstavnikov VZMD - Torek, 13.01.2015

NKBM - Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji« in VZMD nadaljujeta s prizadevanji za »državljanski« nakup banke - resna opozorila, ob vrsti spotikanj, sprenevedanj in preprek - Ponedeljek, 12.01.2015

»NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE« - na današnji javni tribuni aktivno tudi predstavniki in strokovni sodelavci VZMD - Sreda, 07.01.2015

BANKA SLOVENIJE - »ob letu osorej« z novo tajno odločbo nadaljuje uničevalno politiko, na podlagi vnaprej dogovorjenega »izračuna« negativnega kapitala še v Banki Celje - izbris vseh podrejenih obveznic tudi v šesti slovenski banki - Sreda, 17.12.2014

ODPRTO PISMO PREMIERU - Vlada RS naj razlaščenim imetnikom delnic in podrejenih obveznic omogoči prednostni nakup NKBM za (najvišjo ponujeno kupnino?!) 150 mio € - »Naša država uničuje domači kapital in moleduje za tujim, da bi iz nas napravila hlapce!« ob pobudi s priloženimi analizami opozarjata VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM« - Sreda, 19.11.2014

Ustanovitev Preiskovalne komisije Državnega zbora RS - pobuda VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« z analizo stresnih testov in dodatnimi dokazi o skrajno neenakopravni in škodljivi obravnavi Slovenije v EU - Ponedeljek, 17.11.2014

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

STRESNI TESTI - novi očitni dokazi o skrajno neenakopravni obravnavi slovenskih bank - so krivci v Bruslju ali Ljubljani in kakšni so njihovi motivi?! VZMD poziva BS in ECB k pojasnilom, zakaj le pri Sloveniji ostaja pri »statičnih« in skrajno pesimističnih predpostavkah, pri drugih državah in bankah v EU pa pristaja na uporabo svežih podatkov in »dinamično« vrednotenje ter celo omogoča izboljšanje kapitalske ustreznosti z diskontiranimi odkupi podrejenih obveznic, kar je sočasno Banki Celje strogo prepovedano - Torek, 04.11.2014

VARŠAVA - po sinočnji podelitvi nagrad drugi dan mednarodne konference »Warsaw Capital Market Summit 2014« ter pričetek konference Mednarodnega denarnega sklada in Narodne banke Poljske, ob aktivni udeležbi VZMD s programoma investo.si in invest-to.net - Petek, 24.10.2014

Skupinska tožba Portugalskega združenja vlagateljev ATM zoper državo, zaradi oškodovanja vlagateljev Banco Espirito Santo - VZMD ob polni podpori prizadevanjem sestrskega združenja opozarja na podobnosti ter poziva morebitne oškodovance iz Slovenije, da se pridružijo postopkom v okviru vse-evropske iniciative - Torek, 21.10.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014

DRŽAVNI ZBOR RS - na nujni seji Odbora za finance sicer novi obrazi, s starimi, prekopiranimi utemeljitvami in praksami zoper zadržanje izvajanja sporne novele Zakona o bančništvu - VZMD v razpravi opozoril na nadaljevanje grobega zavajanja poslancev s strani istih, že inkriminiranih visokih predstavnikov Ministrstva za finance in Banke Slovenije - Četrtek, 02.10.2014

BANKA SLOVENIJE / NLB - nezaslišano zavajanje najuglednejših mednarodnih finančnih družb in vlagateljev - VZMD jih je, na podlagi neizpodbitnih dokazov, seznanil z nekaterimi prikrivanimi dejstvi, v želji po vzpostavitvi ustreznega nadzora, sankcioniranju odgovornih, ublažitvi posledic in ohranitvi preostanka kredibilnosti Republike Slovenije - Petek, 19.09.2014

ROP STOLETJA - alarmantni dokazi o protipravnem ravnanju Banke Slovenije in uprav petih podržavljenih bank se kopičijo, a nihče od pristojnih ne prične preiskave in pregona - VZMD ponovno poziva k dolžnemu ukrepanju, niza nove dokaze, vlaga kazenske ovadbe ter opozarja na unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Petek, 22.08.2014

KAZENSKA OVADBA NLB - VZMD včeraj vložil kazensko ovadbo proti družbi NLB d.d. in njeni upravi - utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti; hkrati VZMD ostro opozarja na ostudno unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Četrtek, 14.08.2014

VZMD vložil novo tožbo zoper NLB - po razlastitvah s tajnimi odločbami, na podlagi tajne metodologije, zdaj še podlo izigravanje s tajnimi nadomestitvami sklepov sodišča! - Ponedeljek, 04.08.2014

BANKA SLOVENIJE, DUTB, VLADA RS - VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« zahtevata vpogled v dokumentacijo, ki naj bi bila podlaga za roparsko razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter je neposredno prizadela preko 500.000 državljanov - Četrtek, 10.07.2014

ODPRTO PISMO ODHAJAJOČI PREMIERKI IN POZIV POLITIČNIM STRANKAM - pred volitvami VZMD v imenu 500.000 razlaščenih vlagateljev poziva Predsednico Vlade RS k popravi krivic ter na politične stranke naslavlja konkretni vprašanji, za lažjo odločitev o podpori strankam in kandidatom za Državni zbor RS ter njegovo kvalitetnejšo sestavo, odločanja in slovensko stvarnost nasploh - Ponedeljek, 07.07.2014

BANKA SLOVENIJE - osupljiva izpoved nekdanjega Guvernerja in prvega nadzornika NLB, dr. Arharja, z razkritjem srhljivih nepravilnosti in ravnanj ob izbrisu delnic in obveznic v slovenskih bankah ter lažne obljube Guvernerja, dr. Jazbeca - poziv VZMD pristojnim organom in institucijam k dolžnemu ukrepanju - Sreda, 18.06.2014

VIDEO POSNETEK današnje novinarske konference VZMD o ravnokar vloženi prvi oz. edini Pobudi za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu za zaščito pravic tudi 100.000 razlaščenih delničarjev slovenskih bank - povabilo k pridružitvi postopkom pred Ustavnim sodiščem RS zoper škandalozne razlastitve s preprosto ODDAJO POOBLASTILA - Četrtek, 29.05.2014

NEW YORK, TEL AVIV - predstavitev aktivnosti VZMD na mednarodni konferenci v ZDA ter skorajšnji konferenci v Izraelu, ob obisku slovenskega Ministra za izobraževanje, znanost in šport - Ponedeljek, 19.05.2014

NEW YORK - Predsednik VZMD danes kot vabljeni govorec na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), zastopnikov investitorjev z vsega sveta - po uspešni gospodarski delegaciji v Iranu tokrat v svetovnem finančnem centru z uglednimi mednarodnimi pravniki in predstavniki vplivnih pisarn tudi o škandaloznem izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, kot sila zaskrbljujočem primeru in znanilcu za EU in širše - Torek, 13.05.2014

PARIZ OECD FORUM 2014 - današnji odstop Alenke Bratušek odmeval tudi v Parizu, kjer je Premierka RS so-otvorila ugledni OECD Forum s poudarkom »Slovenia is on the right track again« - na paradoksalno izjavo je ob aktivni udeležbi na Forumu opozoril Predsednik VZMD, ki se zvečer vrača v evrovizijski Kopenhagen - jutri VABLJENI NA SLOVENSKI POSLOVNI DAN NA DANSKEM - Ponedeljek, 05.05.2014

Avstrija ne bo razlastila imetnikov obveznic državno dokapitaliziranih bank, Slovenija jih je že - "zasluga" evropske ali domače politike?! Minister za finance RS naj prevzame odgovornost za lažna zagotovila ali pa predoči dokumente - Guverner BS jih noče, kljub javnemu zagotovilu! Razlastitve v sistemskih bankah v nobeni drugi državi EU - samo za Slovenijo?! - Sreda, 23.04.2014

BANKA SLOVENIJE - teden dni od javnega poziva Guvernerju BS, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS - v VZMD še vedno čakajo na dokumentacijo o domnevnih(?!) zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - Četrtek, 17.04.2014

JAVNI POZIV Guvernerju BANKE SLOVENIJE, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS, o zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - posnetek VZMD.tv in investo.tv - Četrtek, 10.04.2014

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z včerajšnjega posveta v Državnem svetu RS o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva« - dr. Arhar, dr. Čufer, dr. Glavič, dr. Jazbec idr. tudi o škandalozni razlastitvi 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - Torek, 25.03.2014

EVROPSKA KOMISIJA - opozorilo Barrosu o neenakopravni obravnavi Slovenije ter ogrožanju finančne, gospodarske in družbene stabilnosti, ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - pismo Civilne iniciative in Sekcije NKBM pri VZMD Predsedniku Evropske komisije kmalu predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu - Sreda, 19.03.2014

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

ŠKANDALOZNO NORČEVANJE - BANKA SLOVENIJE Odločbe o razlastitvah z izbrisom delnic in podrejenih obveznic "razkrila" tako, da je skrila večino vsebine in potrebnih utemeljitev, in še to neposredno po izteku pomembnih pritožbenih rokov - Odločbe so bile izdane tik pred odločanjem Ustavnega sodišča RS o pobudi VZMD za zadržanje izbrisa! - Četrtek, 23.01.2014

RAZLASTITEV - VZMD vložil še tri tožbe, tokrat neposredno proti bankam, zaradi ugotovitve ničnosti vpisa prenehanja podrejenih obveznic in delnic(!) v sodni register - nadaljevanje uporabe vseh pravnih sredstev za zaščito razlaščenih imetnikov, podpisnikov Sporazuma in pooblastila odvetniški pisarni - Ponedeljek, 20.01.2014

Proti Banki Slovenije VZMD včeraj vložil tri tožbe na Upravno sodišče, zaradi izbrisa podrejenih obveznic NLB, Factor banke in Probanke - Banka Slovenije razlaščencem ne dovoli niti vpogleda v odločbe o njihovem izbrisu(!) - poziv k spoštovanju pravnih norm in temeljnih demokratičnih načel - Petek, 03.01.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

USTAVNO SODIŠČE danes priznalo pravni interes 290 pobudnikov ocene ustavnosti Zakona o bančništvu ter uvrstilo Pobudi VZMD v absolutno prednostno obravnavo, zadržanje zakona pa spričo grobih zavajanj Vlade RS in Banke Slovenije žal zavrnilo - tako sočasno že poteka izbris delnic in podrejenih obveznic 100.000 imetnikov v največjih treh slovenskih bankah, njihove uprave pa svojim vlagateljem oz. upnikom ne zmorejo izraziti niti obžalovanja, prej nasprotno!- Sreda, 18.12.2013

USTAVNO SODIŠČE - pred jutrišnjo sejo vložena še Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero VZMD argumentirano zavrača sprenevedanje in zavajajoče Mnenje Vlade RS; pobudam pa se je pridružila še Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti - Torek, 17.12.2013

Vložena še druga pobuda VZMD za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - PONOVNO VABILO K PRISTOPU K SPORAZUMU - Sreda, 11.12.2013

VIDEO POSNETEK s poudarki današnje novinarske konference VZMD, po včerajšnji vložitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - Četrtek, 05.12.2013

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

NKBM - jutri Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - zdaj možnost prijave tudi neposredno na dogodku, zato VZMD ponovno poziva delničarje k udeležbi - Ponedeljek, 03.06.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items