Prva stran pritozbe Unitur17112017

Kljub nedavnemu vpisu izčlenitve družbe Unitur, d.o.o., iz družbe Unior, d.d., v sodni register, se na Okrožnem sodišču v Celju nadaljujejo postopki, povezani s Tožbo VZMD zaradi ničnosti oz. izpodbojnosti sklepa, s katerim je skupščina delničarjev Uniorja 23. 8. 2017 »podala soglasje k delitvi družbe UNIOR, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe«. Tako je danes VZMD, preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., s pripravljalno vlogo odgovoril oz. argumentirano zavrnil navedbe, ki jih je Unior podal z odgovorom na njihovo izpodbojno tožbo, prav tako pa se je danes pritožil tudi zoper vpis spornega Sklepa o izčlenitvi v sodni register. Sicer so se zoper izčlenitev izrekli tudi nekateri drugi delničarji in predstavniki zaposlenih, medtem ko Svet delavcev glede izčlenitve zahteva arbitražo.  V pripravljalni vlogi VZMD med drugim ponovno pojasnjuje, da se je družba dolžna obnašati spoštljivo do vseh delničarjev in vsem delničarjem omogočiti izvrševanje njihovih pravic. Unior se je namreč v svojem odgovoru na Tožbo ponovno skliceval na pravno nerelevantno dejstvo, da ima VZMD v družbi »le« 2 delnici, na kar so iz Uniorja tudi javno opozarjali že neposredno po sprožitvi sodnih postopkov. Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je že takratni neprimeren odnos Uprave ter njeno komuniciranje pospremil s komentarjem: »Kakor v mnogoterih drugih sodnih postopkih, primerih spornih ravnanj in oškodovanj, VZMD tudi v primeru spornega preoblikovanja skupine Unior – s knjigovodsko vrednostjo 141,9 milijona € in 957 delničarji - sledi temeljnemu poslanstvu zaščite interesov manjšinskih delničarjev, tudi tistih pasivnih, ki se skupščin ne udeležujejo, ne sprožajo sodnih postopkov, ne spremljajo uradih listov, sprememb statutov, zakonodaje itn. Pri tem se v združenju poslužujemo zgolj legitimnih pravic in pravnih sredstev, zato nas žalosti nezrel odnos Uprave in posredno večinskih lastnikov, ki se - namesto k konstruktivnemu dialogu in iskanju rešitev z ustreznimi vsebinskimi pojasnili in zagotovili - zatekajo k poizkusom blatenja in diskreditacije VZMD preko plačljivih sporočil javnostim. Verjetno je tovrstna ravnanja in reakcije potrebno razumeti tudi v luči dejstva, da gre za družbo s spiska državnih družb oz. deležev, namenjenih od-prodaji, ter so zadevni postopki, sporni predlog in - kot vse kaže - nedomišljena izčlenitev, posledica hitenja z najverjetneje še zadnjo takšno prodajo v mandatu aktualnih upravljavcev državnega premoženja.«  

V pripravljalni vlogi VZMD izpostavlja tudi kršenje delničarjeve pravice do obveščenosti in dodaja, da je družba dokumentacijo posredovala šele 4 dni pred samo skupščino, predvsem pa dejstvo, da je VZMD na sami skupščini ostal brez konkretnih odgovorov in pojasnil (ali izračunov in analiz) na bistvena vprašanja, ki jih je podal ter predložil tudi pisno, z izrecno prošnjo, da se jih vnese kot prilogo zapisniku skupščine, kar pa očitno namerno ni bilo upoštevano!


Sorodna sporočila:

UNIOR – VZMD argumentirano in z vsemi pravnimi sredstvi proti izčlenitvi turistične dejavnosti ter grozečem oškodovanju 950 delničarjev in 141,9 mio € vredne družbe; uprava naj se posveti vsebinskim pojasnilom in ustreznim zagotovilom, namesto blatenja VZ - Petek, 29.09.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items