Unior obv o preklicu 8 3 2018

V primeru izčlenitve turističnega dela družbe UNIOR, d.d., na novoustanovljeno družbo UNITUR, d.o.o., je v začetku tega meseca ponovno prišlo do vpisa Sklepa o izčlenitvi v sodni register. Vpis še ni pravnomočen, VZMD pa je že napovedal pritožbo. Razveljavitev vpisa Sklepa o izčlenitvi Uniturja iz Uniorja v sodni register je VZMD, s pritožbo preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., pred Višjim sodiščem v Celju sicer enkrat že dosegel!

VZMD je svojo udeležbo v registrskem postopku prijavil, ker v ločenem postopku izpodbija Sklep, s katerim je skupščina delničarjev Uniorja, dne 23. 8. 2017, »podala soglasje k delitvi družbe UNIOR, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe«. Po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD je namreč izčlenitev zasnovana nedomišljeno in pomanjkljivo ter bržčas prinaša negativne poslovne učinke pri delovanju ene ali obeh družb, na kar VZMD argumentirano opozarja vse od sporne skupščine. Registrsko sodišče, oz. okrožna sodnica Sabina Zakošek, je ob ponovnem vpisu izčlenitve v sodni register, v obrazložitvi med drugim zapisala, da se je odločila, da prebije registrsko zaporo, saj bi z odlašanjem vpisa izčlenitve do pravnomočnosti odločitve v prej omenjenem primeru izpodbojne tožbe VZMD lahko nastala večja škoda družbam udeleženim pri delitvi, kot pa v primeru, kršitve pravice VZMD, ki jih v tožbi zatrjuje in dokazuje.

Strokovni sodelavci VZMD so - skupaj z odvetniki pisarne Miro Senica in odvetniki - prepričani, da registrsko sodišče ob prebitju registrske zapore ni primerno opravilo tehtanja interesov, poleg tega pa je omenjeni sklep (ponovno) obremenjen s procesnimi kršitvami, zato se bo VZMD zoper tak sklep ponovno pritožil. V ločenem postopku izpodbijanja spornega skupščinskega sklepa pa je VZMD v tem tednu na sodišče naslovil tudi prošnjo za preklic in preložitev naroka, ki je bil sklican za prihodnji teden. VZMD je namreč v tem tednu prejel obsežno vlogo Uniorja, na katero je primoran odgovoriti pred prvim narokom za glavno obravnavo. Hkrati so v VZMD opozorili tudi na dejstvo, da bodo morali - v primeru pravnomočnosti v sodni register vpisanega Sklepa o izčlenitvi - spremeniti svoj tožbeni zahtevek. Ali bo omenjeni sklep pravnomočen oz. ali bodo uspeli s svojo pritožbo, pa do razpisanega naroka še ne bo znano. Sodišče je tako prošnji VZMD prisluhnilo ter narok prestavilo na mesec junij.


Sorodna sporočila:

UNIOR – kljub drugačnim prizadevanjem in zatrjevanjem Predsednice uprave SDH, turizem (UNITUR) iz družbe ni bil izčlenjen, saj je VZMD zoper skupščinski sklep uspel s pritožbo na Višjem sodišču - Ponedeljek, 05.02.2018

UNIOR – VZMD danes s pritožbo nad vpis sporne izčlenitve družbe UNITUR v sodni register, z novo pripravljalno vlogo pa dodatno utemeljuje tožbo za ničnost skupščinskega sklepa o izčlenitvi - Petek, 17.11.2017

UNIOR – VZMD argumentirano in z vsemi pravnimi sredstvi proti izčlenitvi turistične dejavnosti ter grozečem oškodovanju 950 delničarjev in 141,9 mio € vredne družbe; uprava naj se posveti vsebinskim pojasnilom in ustreznim zagotovilom, namesto blatenja VZ - Petek, 29.09.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items