Na današnji skupščini družbe Petrol, d.d., je bilo prisotnega 63,43 % kapitala z glasovalno pravico. V okviru organiziranega zbiranja pooblastil sta predstavnika VZMD, dr. Andro Ocvirk in mag. Kristjan Verbič, med 14 predlaganimi pooblaščenci prejela 588 (37 % vseh) pooblastil delničarjev (od skupno 1.593 zbranih pooblastil) ter zastopala 0,97 % prisotnih glasov. Skupščina je podprla vse s sklicem predlagane sklepe. Delničarji so se tako seznanili z 32.985.568,00 € bilančnega dobička, ki bo v celoti namenjen izplačilu dividend v višini 16,00 € bruto na delnico. Družba bo dividende izplačevala 10. avgusta 2018, delničarjem vpisanim pri KDD dan pred tem.

Ob rekordnih dividendah VZMD ponovno opozarja vse delničarje, ki svojih delnic še niso prenesli z ukinjenih registrskih oz. prehodnih računov pri KDD, da letošnje dividende ne bodo prejeli, v kolikor delnic ne bodo prenesli. Ob tem izpostavljajo, da »Delniška OPORA« v okviru VZMD (VIDEO) zdaj predstavlja praktično edino racionalno rešitev, tako za številne delničarje, ki svojih delnic še niso prenesli z ukinjenih registrskih oz. prehodnih računov pri KDD, kakor tudi za male vlagatelje, ki so svoje delnice že prenesli na trgovalne račune.

Sicer so delničarji na skupščini praktično soglasno podprli razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu ter za revizorja družbe za leto 2018 imenovali Ernst & Young Revizija, d.o.o.

Dogajanje je tudi letos spremljala ekipa VZMD.tv ter pripravila EKSKLUZIVNO VIDEO REPORTAŽO: www.youtube.com/watch?v=8XBvjF7zNhE

Neposredno po zaključku skupščine se je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, odpravil v Bolgarijo, kjer se bo v prestolnici Sofiji udeležil mednarodne konference »The Eurofi High Level Seminar 2018«, na kateri se srečuje preko 800 udeležencev, med njimi številni evropski ministri za finance, guvernerji in viceguvernerji evropskih bank, ter najvišji predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Evropske investicijske banke (EIB), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Evropske centralne banke (ECB), Evropskega bančnega organa (EBA), Enotnega odbora za reševanje (SRB), Zveznega organa za finančni nadzor (BaFin), ter številnih priznanih strokovnjakov na področju finančne industrije.


Kronološki pregled aktivnosti VZMD, povezanih z družbo Petrol, d.d:

PETROL – zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino – VZMD pozdravlja delitev celotnega bilančnega dobička oz. 16 € bruto na delnico - četrtek, 05.04.2018

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PETROLA - po nasprotnih predlogih SDH do rekordne dividende in novega Nadzornega sveta, žal ponovno brez predstavnika malih delničarjev, ki so sicer imetniki blizu 25 % delnic družbe - Ponedeljek, 10.04.2017

PETROL – zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino – VZMD proti predlogu sestave novega Nadzornega sveta - Ponedeljek, 03.04.2017

PETROL - današnja skupščina razdelila celoten bilančni dobiček za 2015, avgustovska dividenda 12,60 € bruto na delnico - Četrtek, 21.04.2016

PETROL, MERCATOR - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnji skupščini - Četrtek, 14.04.2016

PETROL - na jutrišnji skupščini pooblaščenca VZMD glasovi 944 delničarjev za razumno skrajšanje 111 dnevnega roka izplačila dividend iz naslova 24,3 mio € dobička - Sreda, 22.04.2015

PETROL - na prihajajoči skupščini VZMD z Nasprotnim predlogom ponovno opozarja na nerazumno podaljševanje roka za izplačilo dividend, ob hkratnem zadovoljstvu nad rezultati družbe in predlogom delitve 20,8 mio € (kar 86 %) ustvarjenega dobička - Torek, 24.03.2015

PETROL - na današnji skupščini z nasprotnim predlogom »paradržavnih« KAD in SOD za dividende postrgan celoten dobiček (preko 20 mio €), ob ponovno podaljšanem roku izplačila - tehtni predlogi in opozorila predstavnikv VZMD - Četrtek, 24.04.2014

VIDEO REPORTAŽA - Na današnji skupščini Petrola delitev celotnega dobička za dividende, nov Nadzorni svet pa žal ponovno brez predstavnika malih delničarjev (30 %) - Četrtek, 04.04.2013PETROL - z nasprotnima predlogoma za jutrišnjo skupščino VZMD predlaga kompetentna in avtonomna člana novega Nadzornega sveta: dr. Andra Ocvirka in Gorana Brankoviča - pri zbiranju pooblastil izjemna podpora predstavnikoma VZMD - Sreda, 03.04.2013

PETROL - zbiranje pooblastil 35.969 delničarjev za 23. skupščino - VZMD proti predlogu sestave novega Nadzornega sveta, z željo po oblikovanju predloga, optimalnega za vse lastnike, tudi 30 % segment malih delničarjev - Ponedeljek, 18.03.2013

VIDEO REPORTAŽA z včerajšnje skupščine družbe Sava ter poročilo o sočasnem dogajanju na skupščini družbe Petrol - Petek, 25.05.2012

PETROL, SAVA - na današnjih skupščinah VZMD aktivno s svojimi štirimi pooblaščenci, ki so prejeli kar 1.367 pooblastil - Sreda, 23.05.2012

PETROL, SAVA - zadnji dan za oddajo pooblastil - pooblaščenca VZMD pri Petrolu (mag. Košak, dr. Mejak) predlagata skrajšanje roka izplačila dividend, pri Savi (ga. Kavšek, mag. Verbič) pa nasprotujeta predlogu za nove-stare člane nadzornega sveta - Četrtek, 17.05.2012

VIDEO POROČILO z današnje skupščine PETROLA - predstavnika VZMD s 1.099 pooblastili delničarjev, nasprotnim predlogom ter konstruktivnimi pobudami in vprašanji dr. Mirana Mejaka, člana Sveta VZMD - Četrtek, 19.05.2011

 

 PETROL - dr. Mejak in mag. Verbič na jutrišnjo skupščino s 1.099 pooblastili in nasprotnim predlogom za skrajšanje roka izplačila dividend ter vrnitev na normalne okvire in prakse - Sreda, 18.05.2011

PETROL - pričetek organiziranega zbiranja pooblastil - pooblaščenca VZMD pozdravljata pomembno zvišanje dividend in predlagata skrajšanje roka za njihovo izplačilo na normalne okvire in prakse - poziv delničarjem k podpori in pravočasni oddaji pooblastil dr. Mejaku ali mag. Verbiču - Torek, 26.04.2011

VZMD.TV - ekskluzivno zgovorno poročilo z današnje 20. skupščine družbe Petrol, d.d. - Četrtek, 06.05.2010

 

 PETROL - pričetek organiziranega zbiranja pooblastil - poziv k podpori nasprotnemu predlogu VZMD, ki v nadzorni svet predlaga predstavnika malih delničarjev dr. Mirana Mejaka - Petek, 23.04.2010

PETROL - nasprotni predlog VZMD: v nadzorni svet mora predstavnik malih delničarjev, kredibilna in avtonomna strokovna avtoriteta, dr. Miran Mejak - Petek, 09.04.2010

PETROL - v nadzornem svetu vendarle predstavnik malih delničarjev in nesporna strokovna avtoriteta, dr. Miran Mejak ?! - Sreda, 17.03.2010

Skupščina Petrola brez presenečenj? - Torek, 05.05.2009

 NOVI OBRAZI, A STARA AROGANTNA PRAKSA PARADRŽAVNIH SKLADOV (KAD, SOD) - Torek, 07.04.2009PETROL - zbiranje pooblastil in poziv na pomembno skupščino kot »zrelostni izpit« malih delničarjev - Sreda, 25.03.2009

Petrol po poti NKBM?! Odprto pismo KAD-u in SOD-u - Četrtek, 12.03.2009

POSKUS OSLABITVE VZMD PRED POMEMBNIMI SKUPŠčINAMI (Istrabenz, Mercator, Petrol …) ?! - Petek, 27.02.2009

Komisija VZMD s predlogi KAD-u, Petrolu in družbam v pomembnem lastništvu malih delničarjev - Torek, 17.02.2009

VZMD aktivno na Petrolovi Komisiji za imenovanja in nagrajevanja - Četrtek, 22.01.2009

Skupščina Petrola vendarle prelomna - nova praksa odnosa do malih delničarjev - Petek, 16.05.2008Petrol prisluhnil VZMD pri svojem zbiranju pooblastil za skupščino - Torek, 22.04.2008

Skupščina Petrola - kritično odprto pismo VZMD - Četrtek, 10.05.2007

Srečanje z upravo PETROLA - skupno sporočilo za javnost - Ponedeljek, 25.09.2006

Srečanje s predsednikom uprave PETROLA - Nedelja, 24.09.2006

Odgovori na vprašanja predsedniku uprave Petrola - Četrtek, 14.09.2006

Odprto pismo predsedniku uprave Petrola - Petek, 08.09.2006

Skupščina Petrola - uspešno zbrana pooblastila - Petek, 05.05.2006

Tiskovna konferenca projektne skupine Petrol - Sreda, 26.04.2006

Skupščina Petrola - NASPROTNA PREDLOGA - Petek, 14.04.2006

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items