seonet vipaholding21112017

Včeraj popoldan se je z javno objavo na portalu Ljubljanske borze (SeoNet) Likvidacijski upravitelj družbe VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji, Miran Gombač, odzval na nedavni dopis z vprašanji Predsednika VZMD o poteku že 5-letne likvidacije, delni (kosovni) prodaji glavne naložbe družbe, ki jo je predstavljal skoraj polovični delež v družbi MLINOTEST, d.d., ter relaciji z največjim delničarjem, družbo MLINO, d.o.o. (79,8 %), s čimer je slednji dejansko postal tudi največji delničar Mlinotesta (37,7 %), katerega vodilne delavce združuje. V odgovoru Gombač med drugim pojasnjuje, da Mlino - kot največji delničar Vipe Holding - nima do premoženja družbe nobenih pravic, ki ne bi izhajale iz njegovih pravic kot delničarja, medtem ko prodaja delnic Mlinotesta - ki predstavljajo pretežno premoženje Vipe Holding - do poravnave zapadlih obveznosti ni bila možna, saj so jo preprečevale pravice upnika, pridobljene na podlagi izvršbe, vložene s strani Gorenjske banke d.d. že leta 2012, ki so družbi prepovedovale razpolaganje s tem premoženjem, prodajo delnic pa je dodatno oviral še spor z Abanko d.d.

Kot še zapiše Likvidacijski upravitelj, je Vipa Holding trenutno »izpostavljena tveganjem, zaradi katerih višine revizor ni želel podati mnenja o njenih izkazih. Tveganje je povezano predvsem s postopkom revizije, ki ga je sprožila Abanka d.d. zoper sodbo v zadevi Vipe Holding d.d. - v likvidaciji proti Abanki d.d. zaradi ugotavljanja ničnosti poroštev za kredite bivše matične družbe Vipe d.d. - v likvidaciji in v kateri je bilo pravnomočno odločeno v korist Vipe holding d.d. – v likvidaciji. O reviziji še ni bilo odločeno, bi pa za družbo neugodna odločitev pomenila obvezo vzpostaviti obveznosti večje od njenega premoženja.« Za konec Gombač pojasnjuje, da je dolžina postopka likvidacije povezana predvsem s sodnimi spori družbe, hkrati pa celo nekako posvari, da je vedno odprta tudi možnost, da delničarji družbe kadarkoli izglasujejo tudi sklep o prekinitvi likvidacije in družbo vrnejo v redno poslovanje, zato ne more podati ocene, kdaj naj bi se likvidacija zaključila.

Tokratna vprašanja so na Likvidacijskega upravitelja iz VZMD naslovili potem, ko so zastala pogajanja za pošteno prodajo svežnja 828 malih delničarjev, z več kot 3,25 % vseh delnic Vipe Holding, združenih v »Delniško OPORO« pri VZMD. Do resnega zastoja v zahtevnih pogajanjih je namreč prišlo, ko se je pokazalo, da predstavniki družbe Mlino - po prepričanju VZMD - precenjujejo morebitna tveganja v zvezi s postopkom likvidacije Vipe Holding oz. posledično ne priznavajo vrednotenja njegovih (preostalih) delnic Mlinotesta (in s tem delnic same Vipe Holding) po ceni, po kateri so jih sami ravnokar kupili od iste Vipe Holding.

Strokovni sodelavci VZMD zdaj preučujejo odgovore, ki jih je podal Likvidacijski upravitelj Gombač, in Delničarski sporazum, sklenjen med Občino Ajdovščina in družbo Mlino, ki ga je VZMD naposled uspel pridobiti po daljši pravni bitki z obema akterjema, preko Informacijskega pooblaščenca in sodbo Upravnega sodišča RS. Hkrati v VZMD upajo tudi na morebitno okrepitev pogajalske pozicije z dodatnimi pristopi v »Delniško OPORO« in povečanjem svežnja delnic na vsaj 5 %, s čimer bi dobili moč sklicevanja skupščin ter nekatere pomembne dodatne možnosti in pravice.


Sorodna sporočila:

Z razsodbo VZMD naposled pridobil Sporazum med OBČINO AJDOVŠČINA in MLINO d.o.o. ter poslal nova vprašanja likvidacijskemu upravitelju VIPA HOLDING ob zastoju pogajanj za pošteno prodajo svežnja 828 malih delničarjev, doslej vključenih v Delniško OPORO - Sreda, 15.11.2017

VIPA HOLDING – napredek v zahtevnih pogajanjih z družbo MLINO o odkupu delnic preko 750 delničarjev v Delničarskem sporazumu in Delniški OPORI pri VZMD, po vsaj 6-kratniku borzne in prevzemne cene – ZADNJE VABILO DELNIČARJEM - Petek, 27.10.2017

VIPA HOLDING - zagotovila likvidacijskega upravitelja ob zahtevi VZMD, večinski lastnik MLINO s pobudo za sestanek, ob formiranju Delničarskega sporazuma in drugih aktivnostih VZMD, ki podaljšuje rok za pristop delničarjev k prizadevanjem za skupno prodaj - Petek, 20.10.2017

VIPA HOLDING, MLINOTEST – VZMD v izogib oškodovanju preko 8.000 malih delničarjev obeh družb zahteva informacijo o višini kupnine oz. pogojih pri odsvojitvi 14,46 % delnic managerski družbi MLINO, ki je tako postala tudi največji delničar MLINOTESTA - Ponedeljek, 16.10.2017

VIPA HOLDING – 7.740 malim delničarjem po prepričanju VZMD skupaj pripada vsaj med 497.253 € in 892.131 €, po trenutnem tečaju pa so njihove delnice vredne 10-krat manj, le 87.750 € - VZMD vabi k Delničarskemu sporazumu, »Delniški OPORI« in skupni prodaji - Sreda, 11.10.2017

MLINOTEST – ajdovski Občinski svet tokrat javno o sporni milijonski naložbi občine v Mlinotest oz. asistenci pri njegovem tajkunskem prevzemanju - Četrtek, 29.06.2017

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items